+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.10.2021 15:06
to 18.10.2021 14:00
2
Bidding period
with 18.10.2021 14:00
to 31.10.2021 14:00
11 days left
3
Auction
01.11.2021 14:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 19 287 450 MDL
Period of clarifications: 8 Oct 2021, 15:06 - 18 Oct 2021, 14:00
Submission of proposals: 18 Oct 2021, 14:00 - 31 Oct 2021, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
Sectorul Ciocana al mun. Chiținău, pe străzile . Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, L.Rebreanu, Calatorilor, V.Maiacovschi
Conform datelor prospecâiunilor geotehnice, terenul de pozare a conductelor este format din soluri netasabile
Pentru anul de gestiune sunt alocati intru executarea obiectivului 2 500 000 lei
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 31 August1989, 100
Web site
---
The contact person
Full name
Oxana Teleman
Contact phone
+31379930300
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Oct 2021, 15:06
Date modified
8 Oct 2021, 16:14
Achizitii.md ID
21045009
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anunt de intentie.pdf anunt de intentie.pdf
Bidding Documents
Anunt de intentie
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.calatorilor-movileni f1 (1).rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini 1
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.caramidarilor f1 (2).rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini 2
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.rebreanu f1.rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini 4
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.maiakоvski f1.rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini 3
8.10.21 15:06
anunt de participare m.pdf anunt de participare m.pdf
Bidding Documents
Anunt de participare
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.uzinelor f1.rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini 5
8.10.21 15:06
duae.doc
Bidding Documents
DUAE
8.10.21 15:06
documentatia_standard_actualizata.docx
Bidding Documents
Documentatia standard
8.10.21 15:06
Date:
8 Oct 2021, 16:14
Question's name:
Doc
Question:
Dat fiind faptul ca obiectul dat a fost anulat si republicat ! Rugam sa ne fie specifcate modificarile facute ....
Answer (11 Oct 2021, 08:34):
modificarile efectuate le gasiti reflectate in anuntul de participare
Date:
12 Oct 2021, 10:07
Question's name:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Question:
Prezenta declarație se prezintă de către Operator Economic (OE) în cazul când este desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică, și se prezinta la semnarea contractului propriu zis. Solicităm ca prezentarea obligatorie acestei declarații să fie Exclusă din anunțul de participare, pe motiv că la complectarea declarație OE este obligat să introducă date cu caracter personal (codul personal al persoanei fizice). Mai mult ca atât Autoritatea contractantă pentru a afla cine este beneficiarul efectiv al OE, cu ușurință va afla din DUAE-ul prezentat în cadrul licitației propriu zise.
Answer (12 Oct 2021, 14:27):
In temeiul raportului de monitorizare nr.186, AAP a stabilit ca cerinta privind prezentarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, care conform Ordinului Ministrului Finanțelornr. 145 din 24.11.2020 este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători.
Date:
12 Oct 2021, 10:10
Question's name:
ELPO, Uniplast,
Question:
Conform Legii 131 Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Să înțelegem că doar cu producătorul și furnizorul dat trebuie să lucrăm?
Answer (12 Oct 2021, 11:08):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Date:
12 Oct 2021, 11:04
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Answer (12 Oct 2021, 14:46):
da, proiectantul a dat calculul necesar pentru pozitia data,respectiv, ne conformam..
Date:
12 Oct 2021, 11:25
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Answer (12 Oct 2021, 14:19):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Date:
12 Oct 2021, 15:06
Question's name:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Question:
Suntem de acord că este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători, dar în anunț urmează a fi indicat faptul dat, CĂ SE VA PREZENTA DE CĂTRE OFERTANTUL DESEMNAT CÂȘTIGĂTOR., reiterez faptul că D-stre solicitați încărcare lui în sistemul electronic
Answer (12 Oct 2021, 15:55):
ea urmeaza a fi introdusa in documentatia de atribuire si sa se regaeasca in cerintele anuntului de participare, dar va fi prezentata in mod obligatoriu de catre ofertantul desemnat cistigator. In anunt este indicat ca, declaratia urmeaza a fi prezentata "conform ordinului Min Fin nr. 145 din 24.11.2020" ceea ce ar insemna ca:" În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. ".
Date:
12 Oct 2021, 17:15
Question's name:
Proiect
Question:
Adaugati va rog proiectul
Answer (13 Oct 2021, 08:33):
luind in consideratie volumul si complexitatea obiectivului, tehnic si fizic proiectul nu poate fi incarcat in sistem, anume din acest motiv, intru studierea lui, sunteti invitati la sediul autoritatii contractante, fapt mentionat in documentatia de atribuire
Date:
18 Oct 2021, 11:43
Question's name:
Licitatie electronică
Question:
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice. P.S. nu destul că ofertanții vor da prețurile în jos, dar D-stre doriți să le mai scadă, având ca baza tendința creșterilor a prețurilor la materiale, solicităm să fie modificată modul petrecerii a licitației.
Answer (18 Oct 2021, 12:18):
acesta e licitatie deschisa de achizitionare a lucrarilor de constructie
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".