+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 07.10.2021 09:43
to 18.10.2021 14:00
2
Bidding period
with 18.10.2021 14:00
to 28.10.2021 14:00
3 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 4 884 512,29 MDL
Period of clarifications: 7 Oct 2021, 9:43 - 18 Oct 2021, 14:00
Submission of proposals: 18 Oct 2021, 14:00 - 28 Oct 2021, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
7 Oct 2021, 9:43
Date modified
13 Oct 2021, 15:45
Achizitii.md ID
21044958
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
an13_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
anexa14_69.rtf
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
pro succes amenajarea cs(1).rtf
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
anunt_de_participare_28_09_2021.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an16_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an15_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an9_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an17_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an8_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an2_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an12_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
an10_69.docx
Bidding Documents
-
7.10.21 09:43
Date:
13 Oct 2021, 15:45
Question's name:
duae VECHI
Question:
duae VECHI
Answer (14 Oct 2021, 13:41):
DUAE este incărcat în sistem
Date:
13 Oct 2021, 16:20
Question's name:
DUAE
Question:
Anexati DUAE nou conform Legii . Formularul DUAE este generat de către autoritatea/entitatea contractantă electronic și atașat în variant pdf ori word la documentația de atribuire. Operatorii Economici răspund completând formularul DUAE. Generarea DUAE și marcarea corespunzătoare a câmpurilor din formular care sunt în corespondență cu cerințele de calificare/selecție.
Answer (14 Oct 2021, 13:41):
exxamoinați atent daocumentele încărcate DUAE este incărcat în sistem
Date:
14 Oct 2021, 14:48
Question's name:
DUAE
Question:
Va rog verificati atent pentru a nu descalifica operatorii economici sa fie incarcat DUAE nou si indeplinit coform legii de AC apoi de OE conform legii " APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. din _________2020" (acesta e nou ?)
Answer (15 Oct 2021, 08:42):
acest și este încărcat
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".