+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 27.09.2021 11:14
to 16.10.2021 13:33
2
Bidding period
with 16.10.2021 13:33
to 26.10.2021 18:33
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 2 316 000,60 MDL
Period of clarifications: 27 Sep 2021, 11:14 - 16 Oct 2021, 13:33
Submission of proposals: 16 Oct 2021, 13:33 - 26 Oct 2021, 18:33

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
27 Sep 2021, 11:14
Date modified
28 Sep 2021, 10:41
Achizitii.md ID
21044649
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
an12_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an8_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an16_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
anunț de participare nou .docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an15_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an17_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an9_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an13_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
reparație alunelul.zip
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
anexa14_69.rtf
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
an10_69.docx
Bidding Documents
-
27.09.21 11:14
Date:
28 Sep 2021, 10:41
Question's name:
Locația
Question:
Buna ziua. Indicați, vă rog, unde se află obiectul?
Answer (28 Sep 2021, 10:55):
r-nul Ialoveni s. Bardar
Date:
29 Sep 2021, 16:17
Question's name:
Garanția de bună exe
Question:
Ținînd cont de faptul că lucrările vor fi executate în 2 etape (1 etapă -15.12.2021; 2 - 30.05.2022), care este perioada de valabilitate a Garanției de asigurare a executării contractului?
Answer (29 Sep 2021, 16:25):
Garanției de asigurare a executării contractului până la finisarea lucrărilor cum prevede legislația în vigoare. anul 2022 când contractul va fi executat
Date:
4 Oct 2021, 15:09
Question's name:
Cietul de sarcini
Question:
1.1 Lucrari de reparație la 5 casute de odihna, pozitiile 46,47,48 iese 48 bucăți de corpuri de iluminat, după la poziția 49 si 50 se dau cate 18 buc, iese 36 buc, este greseala ?
Answer (4 Oct 2021, 16:31):
nu este greșeala. diferența materialul benificiarului.
Date:
5 Oct 2021, 21:15
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
La 1. Finisări interioare, 1.3.3. Tip 4, CG22A4 k=4,5, modificat in pardoseli din ”cimentoplast”. Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Answer (8 Oct 2021, 09:51):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Date:
5 Oct 2021, 21:20
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Întrebarea precedentă este relevantă, în mare măsură, și la punctul precedent CG22A, Pardoseli din cimentoplast...
Answer (8 Oct 2021, 09:52):
se exclude ciment, năsip, petriș. se include cimentoplast 0,1025 m3/m2
Date:
6 Oct 2021, 19:55
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc) ..., resursele incluse în simbol.
Answer (8 Oct 2021, 09:53):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Date:
8 Oct 2021, 09:59
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz 1 Camin de vizitare, P.14 În resurse se include numai inelul КЦ-10-9?
Answer (8 Oct 2021, 10:12):
da includem numai inelu КЦ-10-9
Date:
8 Oct 2021, 09:59
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz nr.2, Lucrări de montare poz.28,29,30 se icnlud conductorii si priza de pamant ?
Answer (8 Oct 2021, 10:12):
nu se icnlud conductorii si priza de pamant
Date:
8 Oct 2021, 10:29
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Descifrați p.74, CE20A, Sisteme de divizori de zapada (43 buc)
Answer (8 Oct 2021, 10:58):
se exclude tot în afară de șuruburi, se include divizori de zapada
Date:
8 Oct 2021, 10:41
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz 4. Acoperis, P.65 CE30A 3,21m3 merge ca norma la scanduri de rasinoase ? sau la cantitate
Answer (8 Oct 2021, 12:01):
este volumul total de schindura necesară
Date:
8 Oct 2021, 14:35
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz 2. Arhitectura p.8 CD56A este aplicativa ? Descrieți resursele întrebuințate și normele acestora. Mersi.
Answer (11 Oct 2021, 13:51):
normele nu se schimbă, a fost indicat blocuridin bca gr.12cm
Date:
11 Oct 2021, 17:11
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz 4 Electricitatea Cap 2. Lucrari de montare nu sunt prevazute prizele la pozitiile 7 si 8 , intrerupatoare la poz 9 si 10 , si deasemenea corpuri de iluminat poz 13,14,15. Ele sunt existente?
Answer (12 Oct 2021, 08:20):
prizele, intrerupatoare și corpuri de iluminat sunt introduse în resurse
Date:
13 Oct 2021, 06:14
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz 4, Lucrari de constructie PM. Punctele 17-20 prevăd instalarea a 23 corpuri de iluminat, punctele 26-27 instalarea 750 m Teava din vinilplast insă nici CI nici Teava nu se regăsesc in capitolul 3. Utilaj. Pentru corectitudinea elaborării propunerii, explicați, Vă rog, aceste materiale le procură operatorul economic sau autoritatea contractantă? Dacă OE, atunci unde includem aceste materialele?
Answer (13 Oct 2021, 12:55):
materiale le procură operatorul economic și le include în poziția dată, cantitatea de corpuri de iluminat conform caietului de sarcini le include în resurs ca material. corpurile de iluminat și teava din vinplast nu se referă ca utilaj
Date:
13 Oct 2021, 11:54
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
deviz 4 1.2 Montarea pavajului la scari poz 25 Placi de trotuare din beton prefabricat -Pavaj ce grosime si caracteristici?
Answer (13 Oct 2021, 12:56):
4 cm
Date:
13 Oct 2021, 13:13
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
deviz 4 poz 72 BZUM-TF-03 va rugam sa ne dati caracteristici
Answer (14 Oct 2021, 13:33):
3 fazat, 100A:IP54
Date:
13 Oct 2021, 13:22
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
deviz 4 poz 13 AcE13A1 includem numai Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3), Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3), Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)?
Answer (14 Oct 2021, 13:30):
da
Date:
13 Oct 2021, 13:50
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Deviz nr.1, Iluminare exterrioară P.66 Proiector 1000W? mai sunt ceva caracteristici ?
Answer (14 Oct 2021, 13:32):
led 100w; 4000k; Flux luminos 10500Im; IP65
Date:
15 Oct 2021, 10:17
Question's name:
DUAE
Question:
va rog de incarcat DUAE
Answer (15 Oct 2021, 10:20):
examinați atent DUAE este încărcat
Date:
15 Oct 2021, 10:20
Question's name:
DUAE
Question:
scuzati am gasit incarcat ,foarte greu acum in programa la achizitii multe documente ,ar fi bine in zip de inarcat tot
Answer (15 Oct 2021, 10:21):
-
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".