+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 29.09.2021 13:08
to 15.10.2021 15:00
2
Bidding period
with 15.10.2021 15:00
to 01.11.2021 15:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 120 000 000 MDL
Period of clarifications: 29 Sep 2021, 13:08 - 15 Oct 2021, 15:00
Submission of proposals: 15 Oct 2021, 15:00 - 1 Nov 2021, 15:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD 2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 7
Web site
---
The contact person
Full name
Adrian Andrievschi
Contact phone
022 26 25 36
Fax
---
Purchase data
Date created
29 Sep 2021, 13:08
Date modified
13 Oct 2021, 14:21
Achizitii.md ID
21044560
CPV
66100000-1 - Servicii bancare şi de investiţii
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae.semnat.pdf duae.semnat.pdf
Bidding Documents
-
29.09.21 13:08
duae.doc
Bidding Documents
-
29.09.21 13:08
anunt de participare. modificat.docx
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
documentația standard. modificat.semnat.pdf documentația standard. modificat.semnat.pdf
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 1. modificat.docx
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 2. modificat.docx
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
documentația standard. modificat.docx
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
anunt de participare. modificat.semnat.pdf anunt de participare. modificat.semnat.pdf
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 2. modificat.semnat.pdf caiet de sarcini lot 2. modificat.semnat.pdf
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
caiet de sarcini lot 1. modificat.semnat.pdf caiet de sarcini lot 1. modificat.semnat.pdf
Bidding Documents
-
13.10.21 14:21
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Date:
7 Oct 2021, 15:57
Question's name:
Solicitare informație suplimentară
Question:
Solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini pînă la 08.10.2021, după cum urmează: 1. Puntcul 6 din Caietul de sarcini, Lotul 1: 1.1. Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - de eliberarea în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - distribuirea plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara serviciului MPay) în numerar/ virament 2. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - numărul estimativ lunar al operațiunilor valutare și volumul mediu estimativ lunar al plăților valutare: 3. Punctul 12 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - volumul mediu estimativ lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești de la la populație, de la agenți constatatori, de la perceptori fiscali și de la funcționarii fiscali în CUT al Ministerului Finanțelor al RM. 4. Punctul 14 din Caietul de sarcini, Lotul 1: - soldurile estimative medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriei în monedă națională și valută străină. 5. Punctul 6 din caietul de Sarcini, Lotul 2: 5.1. Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia; - de eliberarea în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientele acesteia. 6. Punctul 7 din Caietul de Sarcini, Lotul 2: - Prezentarea delegatiilor de retragere a numerarului centralizat la sucursala de deservire a trezoreriei iar retragerea propriu-zisă a numerarului va fi efectuată la sucursalele amplasate în localități. Delegația poate fi transmisă la sucursala unde este amplasată autoritatea/ instituția, unde va fi efectuată retragerea propriu-zisă a numerarului? Vor fi deschise conturi bancare separate prin care se vor efectua operațiuni bancare de eliberare/ încasare a numerarului la unitățile teritoriale ale băncii din localitățile respective?. 7. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 2: - soldurile estimative medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriei în monedă națională și valută străină.
Answer (13 Oct 2021, 15:35):
Urmare a adresării unei bănci referitor la oferirea informațiilor suplimentare privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini pentru Licitaţia Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1632393312147 de selectare a băncii pentru deservirea bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2024, Ministerul Finanțelor comunică următoarele. Lotul I: 1. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 25,5 mln.lei; - de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 40,8 mln. lei; - de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara serviciului MPay) constituie 4,3 mln. lei (numerar – 0,5 mln. lei, virament – 3,8 mln. lei). 2. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al plăților valutare este de 50,0 mln. lei, iar numărul estimativ lunar al plăților valutare este de 900 operațiuni. 3. La punctul 12 din Caietul de sarcini: Volumul mediu estimativ lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești de la populație, de la agenți constatatori, de la perceptori fiscali și de la funcționarii fiscali în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor constituie 34,2 mln lei. 4. La punctul 14 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldului mediu lunar ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor, echivalentul în lei moldovenești, este 200,0 mln. lei. Lotul 2: 5. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 1100,00 mln. lei. Totodată, Miniaterul Finanțelor comunică că nu dispune de informații privind volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia. 6. La punctul 7 din Caietul de sarcini: Delegațiile de retragere a numerarului vor fi expediate centralizat la o subdiviziune a Prestatorului, cu descifrarea pe localități unde vor fi efectuate retragerile propriu-zise a numerarului. Aspectele specifice privind mecanismul de deservire se vor agrea de comun acord la etapa de încheiere a contractului. 7. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldurilor medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor constituie 0 (zero) lei. Conturile de plăți ale trezoreriilor vor fi suplinite cu mijloace bănești în volumul care urmează a fi ridicat, conform comenzii de numerar.
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Date:
7 Oct 2021, 17:50
Question's name:
Modul de calcul a dobinzilor/ Executarea platilor in valuta straina
Question:
Solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini, după cum urmează: 1. Puntcul 14 din Caietul de sarcini, Lotul 1 ”Băncile participante vor asigura calcularea și achitarea dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor, conform modului de calcul a dobânzii specificat în Anexa nr.3”: - prezentarea modului de calcul a dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor separat pentru monedă națională și valută străină. - simularea unui model de calcul a dobânzii pentru luna curentă, la un sold mediu zilnic de xxx lei și xxx EUR, aplicarea mecanismului cu referință la rata medie ponderată și volumelor depozitelor pe sistemul bancar, la depozitele atrase la vedere cu dobândă în lei moldovenești/ valută străină de la persoanele juridice, disponibile pentru ultimile 3 luni, la ce dată concretă. 2. Punctul 10 din Caietul de sarcini, Lotul 1 și Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, p.1,4-1,6: - mărimea comisioanelor pentru executarea plăților în valută străină (comisionul minim, maxim și valoarea %) este prevezută în EUR (conform Registrului tarifelor bancii în vigoare) și poate fi percepută în MDL prin convertire. Având în vedere durata proiectului și fluctuațiile cursului valutar, aplicarea comisionului la plăți în VS de regulă se stabilesc în valută străină.
Answer (13 Oct 2021, 15:36):
Urmare a analizei întrebării cu titlul “Modul de calcul a dobânzilor/ Executarea plaților în valuta străină” din 07.10.2021, comunicăm despre modificarea documentației de licitație, după cum urmează: 1. Au fost modificate Anexele nr.3 pentru ambele loturi. În rezultat, modul de calcul al dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor a fost expus în redacție nouă. 2. În specificația tehnică deplină, pentru punctele 1.4 și 1.6 din lotul nr.1, a fost modificată valuta pentru comisionul minim și maxim aferent serviciilor de executare a documentelor de plată în valută străina. Astfel, valoarea comisioanelor respective vor fi indicate în Euro.
Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024
Date:
11 Oct 2021, 16:20
Question's name:
Licenta BNM
Question:
Prin prezenta, cu referință la procedura de achiziție a serviciilor bancare lansată de către Ministerul Finanțelor al RM, privind deservirea bancară a trezoreriilor regionale, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2024 și invitația pentru participare la Licitația Deschisă, nr.12/1-7/8889 din 29.09.2021, solicităm respectuos să prezentați informația suplimentară privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini, după cum urmează: 1. Puntcul 1 din Caietul de sarcini, Lotul 1 ” La concurs sânt admise băncile din Republica Moldova, care dețin licența Băncii Naționale a Moldovei, precum și autorizația în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria de Stat și de alte organe ale statului eliberată în anul 2021 conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/1997”. - Conform Hotarârii nr.15 din 26.03.1997 privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului p. II ”Pentru a obţine autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului, banca prezintă o cerere scrisă. În decurs de 14 zile Banca Naţională a Moldovei aprobă sau respinge cererea, înştiinţînd în scris banca despre decizia sa”. Respectiv această autorizație nu se acordă pe un termen concret și nu se actualizează. Totodată, conform p. III. ”În cazul în care banca va încălca cerinţele nominalizate în hotărâra menționată, Banca Naţională a Moldovei va interzice băncii de a accepta depozite de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului”.
Answer (15 Oct 2021, 11:34):
Urmare a examinării întrebării cu titlul “Licența BNM” din 11.10.2021, comunicăm că pentru întrunirea criteriului obligatoriu de calificare, privind autorizația BNM în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria de Stat, este necesară deținerea autorizării respective. Totodată, întrebări/clarificări referitoare la unele aspecte ale prevederilor HCA al BNM nr.15/1997, țin de domeniul de competență al BNM.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".