+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.09.2021 16:10
to 29.09.2021 10:00
2 days left
2
Bidding period
with 29.09.2021 10:00
to 18.10.2021 14:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 66 515 010 MDL
Period of clarifications: 8 Sep 2021, 16:10 - 29 Sep 2021, 10:00
Submission of proposals: 29 Sep 2021, 10:00 - 18 Oct 2021, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Sep 2021, 16:10
Date modified
15 Sep 2021, 11:13
Achizitii.md ID
21044068
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
2-1-2 cuza voda sa(d1)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-1 cuza voda c-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-7 cuza voda si-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(b1)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an17_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(d2)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-11 cuza voda aivc-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(a)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
7-1-3 cuza voda gard-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
anexa14_69.rtf
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-8 cuza voda spa-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
6-1-1 cuza voda rte-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-9 cuza voda sav-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an10_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-10 cuza voda ts-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(b2)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an2_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
7-1-2 cuza voda tribune-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an8_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-12 cuza voda sm-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an15_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
7-1-4 cuza voda pg.sport-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
6-1-2 cuza voda rce-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-5 cuza voda vc-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
7-1-1 cuza voda pg-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-6 cuza voda rei-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-3 cuza-voda rac-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
6-1-3 cuza-voda reac-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an12_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(d3)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-4 cuza voda inc-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an16_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
2-1-2 cuza voda sa(c)-f1.doc
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an13_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
an9_69.docx
Bidding Documents
-
8.09.21 16:10
anunț de participare nou școala 6.docx
Bidding Documents
- la solicitarea operatorilor economici care au depus întrebări se modifică anunț de participare
15.09.21 11:13
Date:
13 Sep 2021, 12:41
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Buna ziua solicitam modificarea pct . 13 privind experienta similara in urmatoarea redactie cu o valoare egală sau mai mare decât 50 % din valoarea viitorului contract și procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
Answer (13 Sep 2021, 12:51):
nu putem modifica acest % deoarece așa este prevăzut în documentația standart ( Monitorul Oficial nr. 147-151 din 18.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 69, din 7 mai 2021) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126683&lang=ro ) art. 40 alin. (1) Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Date:
13 Sep 2021, 13:07
Question's name:
Documentatia
Question:
Buna ziua, roguam sa revizuti, cerinta cu referire la numarul de angajati, dat fiind faptul ca executarea lucrarilor e in 2 etape, si ca o parte din lucrari sunt ingineresti care pot fi subcontracte, numarul de minim 50 de angajați la momentul participarii este exagerat, sau aceasta cerinta, poate fi interpretata ca o incalcare a Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice/Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Consideram ca compania care se angajeaza in executarea unui asa volum de lucrari, singura trebuie sa decida citi angajati urmeaza sa lucreze, pentru executarea contractului in termenul solicitat.
Answer (13 Sep 2021, 16:23):
cerința nu va fi modificată, cerința AC de a avea 50 persoane angajate official nu este așa de mare nu cerem 500 persoane sau 1000 de persoane. Cu așa sumă mare AC trebuiesă aibă garanții că operatorul economic va fi în sare se execute lucrări.
Date:
13 Sep 2021, 13:22
Question's name:
Garantia de buna executie
Question:
Buna ziua, Garantia de buna executie, conform HOTĂRÎRE Nr. 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, art.153 prevede urmatoarele: Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Explicati va rog, care mai exact din aceste cerinte agreaza Beneficiarul, deoarece implementarea proiectului dat este prevazut in 3 etape, respectiv pina la 01.08.2023, respectiv cea mai potrivita ar fi: 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; si daca Beneficiarul solicita transfer la contul autoritatii contractante, se are in vedere suma integrala, adica 5 % la semnarea contractului, sau 5% ca rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate. Va multumim!
Answer (13 Sep 2021, 13:37):
operatorul economic va efectua transfer la contul autoritatii contractante sau să prezinte garanția bancară- se are in vedere suma integrala, adica 5 % la semnarea contractului. - rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate- nu se acceptă.
Date:
13 Sep 2021, 13:26
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Buna ziua solicitam modificarea pct . 13 privind experienta similara in urmatoarea redactie cu o valoare egală sau mai mare decât 50 % din valoarea viitorului contract și procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - dat fiind faptul ca suma estimativa este mare solicitam grupului de lucru sa examineze modificarea pct. 13
Answer (13 Sep 2021, 13:30):
nu putem modifica acest % deoarece așa este prevăzut în documentația standart ( Monitorul Oficial nr. 147-151 din 18.06.2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 69, din 7 mai 2021) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126683&lang=ro ) art. 40 alin. (1) Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Date:
13 Sep 2021, 15:06
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Modificarea pct. 13 tine de competenta grupului de lucru - consultativa
Answer (13 Sep 2021, 16:24):
punctul 13 nu va fi modificat
Date:
13 Sep 2021, 15:07
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
vezi licitatia - Lucrări de reconstrucție a căminului nr. 1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str. Malina Mică 68/1 (tranșa I), repetat - suma estimativa 40mln lei
Answer (13 Sep 2021, 16:13):
???
Date:
16 Sep 2021, 15:04
Question's name:
Clarificare
Question:
Buna ziua. Dat fiind faptul ca legislagia RM in domeniul achizitiilor publice prevede mai multe forme de constituire a garantiei pentru oferta (HG638/2020 Art.126 - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei moldovenești sau în valută străină și este constituită după cum se menționează în documentația de atribuire, prin una dintre următoarele forme: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) cauțiune; 4) acreditivul „stand-by”; 5) alte forme care nu contravin legii.), propunem Autoritatii Contractante acceptarea garantiei pentru oferta sub forma de scrisoare sau polita de asigurare de la companiile de asigurari din RM. Multumim!
Answer (20 Sep 2021, 11:35):
se aceptă doar ultimele modalități: 1) scrisoare de garanție bancară; 2) transfer pe contul autorității contractante. Alte modalități nu se acceptă de AC.
Date:
16 Sep 2021, 18:43
Question's name:
Proiect de executie?
Question:
Buna ziua. Cum putem face cunostinta cu proiectul de executie pentru toate compartimentele?
Answer (17 Sep 2021, 08:20):
contactați inginerul 079552638
Date:
23 Sep 2021, 10:35
Question's name:
Proiect de executie?
Question:
inginerul spune ca proiectul nu este disponibil
Answer (23 Sep 2021, 10:47):
Proiect de executie va fi disponibil din 28.09.2021
Date:
23 Sep 2021, 14:53
Question's name:
cs
Question:
in acest caz cum ramane termenul de actualizare deoarece el expira pe 29.09 . Cum reusim sa mai precizam careva neclaritati posibile
Answer (24 Sep 2021, 12:02):
proiec deja se află la direcție puteți să veniți să faceți cunoștință contactați inginerul 079552638
Date:
23 Sep 2021, 14:56
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
In scopul utilizarii timpului pentru examinarea mai profunda la capitolul partea tehnica a obiectivului, solicitam, daca este posibil, de primit caietului de sarcini in format electronic (KOS)? sau mariti perioada pentru depunere a ofertei deoarece devizul contine 4800 pozitii iar timpul pus la dispozitie este prea scurt
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".