+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Suspended
Estimated value without VAT 1 200 000 MDL
Period of clarifications: 8 Sep 2021, 14:34 - 20 Sep 2021, 11:00
Submission of proposals: 20 Sep 2021, 11:00 - 23 Sep 2021, 12:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autor
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Web site
---
The contact person
Full name
Egor Russu
Contact phone
+373 79722282
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Sep 2021, 14:34
Date modified
18 Sep 2021, 21:07
Achizitii.md ID
21044063
CPV
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
DUAE
8.09.21 14:34
ds_lucrari_new.docx
Bidding Documents
Documenteția standard
8.09.21 14:34
anunt de participare_telenesti.signed.semnat.signed.pdf anunt de participare_telenesti.signed.semnat.signed.pdf
Bidding Documents
Anunț/invitație de participare
9.09.21 13:43
caietul_de_sarcini_pim_telenesti (2).semnat.pdf caietul_de_sarcini_pim_telenesti (2).semnat.pdf
Bidding Documents
Caietul de sarcini
15.09.21 14:17
Date:
18 Sep 2021, 21:07
Question's name:
Documentele procedurii de achiziție
Question:
1. Prin prezenta adresare solicitam să operați modificări în documentele de licitație publica în conformitate cu HOTĂRÎREA GUVERNULUI Republicii Moldova Nr. 987 din 10-10-2018 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri” și cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174 din 5 octombrie 2018. 2. Concomitent , este necesar de a exclude din prețul total al proiectării “Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autori” costul supravegherii de autor, deoarece la această etapă este imposibil de a determina acest cost in mod legal. Prețul supravegherii de autor se determina prin calcul în temeiul documentelor normative naționale și se fixează în Devizul general al documentatiei de deviz la finalul proiectării obiectivului în ansamblu. Orice altă abordare a calculului costului supravegherii de autor este ilegală. De asemenea, intocmirea contractului supravegherii de autor se efectuează în conformitate cu capitolul V, articolul 12 al Legii Nr. 163 din 09-07-2010 “Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”cu modificarile prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20, la etapa de obținere a autorizației de construirea obiectivului proiectat. 3. Contractul supravegherii de autor va corespunde prevederilor NCM A.07.03-2002 “Regulamentul cu privire la monitorizarea obiectelor in constructie de catre autorul proiectul”.
Date:
20 Sep 2021, 09:17
Question's name:
Posibilitatea micșorării procentajului ,,lichidităților generale (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%),,
Question:
Cu referire la anunțul licitației deschise pentru achiziționarea: ,,Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Telenești, inclusiv serviciile de supraveghere de autor,, publicat pe www.achizitii.md (MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1631099671005), Vă informăm, că potrivit anunțului de participare, una din condițiile înaintate de către autoritatea contractantă la capitolul ,,3.Capacitatea economică și/sau financiară,, nr. d/o 12, este ,,2. Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%). Menționăm, că în calitate de ofertant solicit revizuirea acestei condiții, cu excluderea acesteia sau minimizarea pîna la pragul de 50 %, avînd în vedere că pentru licitațiile anterioare înaintate de către ODIMM în cadrul achiziționării ,,Serviciilor de proiectare a platformelor industriale pentru raioanele Cimișlia, Ocnița, Briceni, Dondușeni,, au fost solicitate aceleași condiții (referitor la poziția susmenționată), iar la ofertele evaluate majoritatea ofertanților fiind excluși din cauza nerespectării acestei condiții, necătînd la faptul înaitării unor prețuri mai avantajoase și experințe similare mai argumentate. Avînd în vedere că această solicitare referitor la lichiditatea generală este solicitată și în continuare, iar situațiile financiare pentru anii 2018, 2019, 2020 nu pot fi schimbate, ofertanții sunt nevoiți/ impuși de situație de a nu mai participa la licitațiile viitoare din cauza acestei solicitări (necătînd că pot fi propuse oferte de preț mai avantajoase, experiențe mai bune, recomandări etc.), astfel fiind favorizați doar cîțiva ofertanți, care din motivul excuderii concurenței vor înainta prețuri mai mari. Considerăm această cerință neargumentată și avînd în vedere că autoritatea contractantă justifică solicitarea sa la capitolul ,,3.Capacitatea economică și/sau financiară,, prin necesitatea ,,asigurării,, la capitolul financiar, recomandăm în schimbul înlocuirii pragului de 100% la 50% a ,,lichidității generale,, cu majorarea garanției bancare de la 1% la 2 % sau prezentarea activelor întreprinderii (active fixe) care ar fi nu mai puțin decît valoarea ofertei înaintate. Avînd în vedere cele menționate, contăm pe o examinare cît mai urgentă a acestei adresări, ținînd cont de o evaluare corectă a cerințelor înaintate în anunțurile de participare pentru serviciile de proiectare a Platrformelor Industriale Multifuncționale, excluderea concurenței neloiale, aprecierea profesionalizmului și ofertelor avantajoase (inclusive în vedera economisirii banilor publici).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".