+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Suspended
Estimated value without VAT 8 713 415,92 MDL
Period of clarifications: 7 Sep 2021, 15:40 - 22 Sep 2021, 14:19
Submission of proposals: 22 Sep 2021, 14:19 - 29 Sep 2021, 14:49

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
Renovare-replanificare imobilului din mun. Chișinau, sect. Riscani, str. Ion Botezatorul, nr.1
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Vlahuta, 3
Web site
---
The contact person
Full name
Marina Gordilă
Contact phone
079928201
Fax
---
Purchase data
Date created
7 Sep 2021, 15:40
Date modified
20 Sep 2021, 14:19
Achizitii.md ID
21044017
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
7 Sep 2021, 16:42
Question's name:
caiet de
Question:
Calculele de deviz vor fi determinate conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 cu privire la determinarea valorii obiectelor de constructii începând cu 01.05.2018: salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori = 57.66 lei/ora. Investitorul este obligat sa ia in calcul aceste cifre la determinarea valorii estimative a contractului nu si operatorii economici. Va rugam sa elimenati aceasta conditie altfel vom depune contestatie
Answer (8 Sep 2021, 09:49):
Autoritatea contractată decide criteriele de evaluarea ofertanților economici și ține cont de legislația R.M. Solicităm să vă conformați cerințelor.
Date:
8 Sep 2021, 13:00
Question's name:
caiet
Question:
Legislația R.M nu obliga operatorii economici sa determine valoare lucrarilor folosind cifra de 57,66 lei/ora. Conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 p.2 la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale şi devizeloroferte ale obiectivelor de construcții se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanţă cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative din domeniu. Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din art.4.3.2.4 a) al documentului normativ CP L.01.02-2012. Conform documentului menţionat valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză
Answer (9 Sep 2021, 11:50):
Autoritatea contractată solicită conformarea cerințelor și Legislației în vigoare.
Date:
8 Sep 2021, 16:47
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
In p. 21 din anuntul de participare, pentru a nu favoriza anumiti ofertanti modificati punctul dat. - Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare ( contracte de imprumut etc.) ar fi mai corect. Cum aexplicati suma de 3mln., cum ati calculat?
Answer (9 Sep 2021, 17:01):
Autoritatea contractată vă sugerează să participați la licitație și solicită să vă conformați cerințelor, totodată menționăm că disponibilitatea de bani lichizi pentru obiectul dat este solicitată pentru a garanta executarea lucrărilor de antreprenor.
Date:
9 Sep 2021, 11:24
Question's name:
anuntul de participare
Question:
Corect, de unde asa sume, 3 000 000 unde in lege e prevazut, achizitiile publice vad toate prostiile care se fac de beneficiari
Answer (10 Sep 2021, 09:38):
Informație privind disponibilitatea de bani lichizi solicitat de AC în temeiul Legii nr. 131/2015, art. 21. Capacitatea economică și financiară (1) Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țarii în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare; c) declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sânt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. art. 65. Condițiile prezentării ofertelor, (5) Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. Subliniem, că valoarea obiectului este de 8713415,92 lei (o sumă impunătoare), din acest motiv autoritatea contractantă pentru a se autoasigură că operatorul economic are capacitatea de a executa lucrările care vor asigura viața și sănătatea copiilor în Centrul de plasament pentru copii și Serviciul de reabilitare a copiilor cu nevoi speciale, ce este primordial pentru Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, precum că și lucrările vor fi executate în termen și corespunzător.
Date:
10 Sep 2021, 11:52
Question's name:
Conditii dubioase. Raspundeti concret la intrebare si nu faceti aluzii la o oarecare legislatie
Question:
Legislația R.M nu obliga operatorii economici sa determine valoare lucrarilor folosind cifra de 57,66 lei/ora. Conform prevederilor scrisorii Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 p.2 la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale şi devizeloroferte ale obiectivelor de construcții se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului muncitorilor constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanţă cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative din domeniu. Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din art.4.3.2.4 a) al documentului normativ CP L.01.02-2012. Conform documentului menţionat valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză
Answer (13 Sep 2021, 14:05):
Poziția DVS este clară, Direcția nu vede încălcări în legislație.
Date:
10 Sep 2021, 11:53
Question's name:
Răspuns (9 sept 2021, 11:50):
Question:
Cum sa ne conformam la o cerinta ilegala?
Answer (11 Sep 2021, 11:24):
Explicați ilegalitatea?
Date:
20 Sep 2021, 09:05
Question's name:
buna ziua,explicati!!!!
Question:
De ce compartimentul constructiv se repeta ,Nr 2-1-2 si Nr 2-1-3?????
Answer (20 Sep 2021, 11:48):
Bună ziua. Am redactat caietul de sarcini.
Date:
22 Sep 2021, 12:31
Question's name:
Documentatia de atribuire
Question:
Buna ziua! Tinem sa va mentionam că solicitarea D-stra privind cerintele de calificare la p.21 pentru demonstrarea capacitatii financiare ale operatorului economic si anume solicitare prezentarii Disponibilitate de bani lichizi,emisă de o Bancă Comerciala acreditată în RM, in suma de nu mai putin de 3mln... este neintemeiata. Iar raspunsul D-stra ca aceasta cerinta a fost indicata pentru a va asigura ca operatorul economic dispune de mijloace financiare de a executa lucrari ... este lipsita de argumente obiective. Nu aveți motive de a limitata întrunirea cerinței respective doar la existența „banilor lichizi” fără a lua în considerare și alte mijloace financiare, cum ar fi: existența resurselor creditare si a activelor circulante. Vă comunicăm că asa cerinte ca ale D-stra deja au fost contestate si luate decizii de a modifica documentatia de atribuire. In acest sens va indemnam sa examinati decizia ANSC Nr. 03D-209-21 Data: 14.04.2021 care o puteti accesa si verifica, in cazul SRL 5AQ Invest contra Primaria Bacioi. Totatada in cazul in care deasemenea veti raspunde cu un mesaj doar pentru a raspune ...vom fi nevoiti sa ne adresam la ANSC pentru a solicita modificarea cerintelor din documentatia de atribuire, iar in acest sens procedura va fi suspendata pina nu va fi anuntata decizia de ANSC. Multumesc anticipat!
Answer (22 Sep 2021, 14:00):
Bună ziua! Vă rugăm să vă conformați cerințelor Autorității Contractante și să participați la licitație. Succese.
Date:
22 Sep 2021, 14:14
Question's name:
Buna ziua,pozitiile se repetă!!!
Question:
poz.118 CL53A,poz.119 CL53A,de ce se repetă???
Answer (22 Sep 2021, 14:19):
A fost redactat caietul de sarcini.
Date:
22 Sep 2021, 14:18
Question's name:
cs
Question:
Direcția nu vede încălcări a legislației ?
Answer (22 Sep 2021, 14:22):
Explicați încălcările?!
Date:
22 Sep 2021, 14:19
Question's name:
cs
Question:
cerintele de calificare la p.21 sunt legale?
Answer (22 Sep 2021, 14:24):
Sunt cerințele Autorității Contractante.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".