+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 07.09.2021 14:04
to 17.09.2021 10:00
2
Bidding period
with 17.09.2021 10:00
to 23.09.2021 10:00
7 hours left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 3 351 762,77 MDL
Period of clarifications: 7 Sep 2021, 14:04 - 17 Sep 2021, 10:00
Submission of proposals: 17 Sep 2021, 10:00 - 23 Sep 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD 3701, MOLDOVA, Străşeni, mun.Străşeni, str. Mihai Eminescu 28
Web site
---
The contact person
Full name
Irina Calmîş
Contact phone
0237-2-36-30
Fax
---
Purchase data
Date created
7 Sep 2021, 14:04
Date modified
13 Sep 2021, 14:13
Achizitii.md ID
21044012
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
acoperis viteazul f1.rtf
Bidding Documents
-
7.09.21 14:04
documentaţia standard (lucrări).docx
Bidding Documents
-
7.09.21 14:04
documentul unic de achiziție european..docx
Bidding Documents
-
7.09.21 14:04
Date:
13 Sep 2021, 14:13
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Pozitia 41 indicati marca betonului.
Answer (13 Sep 2021, 15:33):
Conform desenelor de execuție a obiectului 10-12-2019-SAC ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, betonul este de clasa C7,5F70
Date:
13 Sep 2021, 14:16
Question's name:
rechizite bancare
Question:
Publicati rechizitele bancare pentru indeplinirea garantiei bancare
Answer (13 Sep 2021, 14:42):
Autoritatea contractantă în anunțul de participare a solicitat ca cerință obligatorie de prezentat Garanția pentru ofertă/Scrisoare de Garanţie bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2.0 % din suma ofertei fără TVA cu termenul de valabilitate de 60 zile; (Anexa nr. 9, Documentația standart lucrări).
Date:
13 Sep 2021, 15:51
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Pozitia 61 - normele la resursele din pozitia data presupune pardoseli din beton cu grosimea de 10cm, d-voastra solicitati grosimea de polistirenciment pina la 20cm, la pozitia data nu trebuie de aplicat coeficientul k=2 la toate resursele?
Answer (14 Sep 2021, 13:17):
Listele cu cantități ale lucrărilor pentru ,,Construcția acoperișului la Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” din mun. Strășeni”, parte componentă a documentației de atribuire, publicată în SIA ,,RSAP” (MTender) conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au fost elaborate de către firma specializată și licențiată în servicii de proiectare în baza desenelor de execuție, ulterior expertizate de către experții atestați conform legislație în vigoare. În poziția nr. 61 din lista de cantități, stratul de polistiren expandat (polistirenciment) cu grosimea 0-200 mm este inclus ca soluție tehnică pentru executarea pantei acoperișului plat. Dacă aveți intenția de a participa la concursul public pentru a câștiga un contract de antrepriză de milioane de lei, finanțat cu bani publici din Bugetul public Național și pentru a prezenta o ofertă tehnică calificată, vă recomandăm să vizitați instituția noastră care se află pe adresa, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 28 și Gimnaziul ,,Mihai Viteazul” care se află pe str. Chișinăului nr. 4A din mun. Strășeni, unde puteți examina documentația de execuție și primi clarificări.
Date:
16 Sep 2021, 19:08
Question's name:
Clarificare Criterii eleigibilitate
Question:
Referitor la pt.6 Disponibilitatea mijloace financiare: Ce se subintelege: "operatorul economic va prezenta in original" adica prezentarea fizica directa catre autoritatea contractanta a actelor doveditoare sau incarcate electronic pe platforma?? Disponibilitatea de mij financiara bani lichizi 4 mln lei? Operatorul economic se obliga sa dispuna pe conturi bancare 4miln lei???? Sau valoare de 4mln lei include si stocurile de materiale pe care le detine operatorul economic sau care ar putea fi procurate in avans???? Este o cerinta obligatorie minima de calificare? Va fi op.ec. discalificat in cazul in care nu face dovada respectiva? Rugam sa raspundeti explicit!
Answer (17 Sep 2021, 09:58):
Conform cerinței de calificare din pct.6 ,,Demonstrarea capacității economice și financiare” din documentația de atribuire, operatorul economic trebuie să posede, în original la ziua descărcării documentelor în sistem, documente doveditoare referitor la disponibilitatea de mijloace financiare, în suma nu mai puțin de 4.022.000,00 lei, pentru posibilitatea executărrii lucrărilor în avans. În sitemul SIA ,,RSAP” (MTender) se vor descărca copiile documentelor doveditoare. În cazul cînd operatorul economic se va clasa pe primul loc, conform criteriillor stabilite în pct. 11 ,,Cerințe obligatorii”, autoritatea contractantă va solicitata ca aceste documente să fie prezentate în original. Dacă aciastă cerință nu va fi îndeplinită operatorul economic va fi descalificat. Aciastă sumă nu include stocul de materiale. Totodată, operatorul economic trebuie să demonstreze cu documente doveditoare și disponibilitatea de materiale și utilaje pentru executarea lucrărilor, prezentînd contracte de cumpărare-vînzare și solduri de materiale cu prețul inclus în ofertă.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".