+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 21.07.2021 13:38
to 04.08.2021 15:00
2
Bidding period
with 04.08.2021 15:00
to 13.08.2021 15:00
7 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 10 394 133,33 MDL
Period of clarifications: 21 Jul 2021, 13:38 - 4 Aug 2021, 15:00
Submission of proposals: 4 Aug 2021, 15:00 - 13 Aug 2021, 15:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Renovarea și extinderea apeductului din străzile cartierelor Regiei, Frunze și Botanica din orașul Șoldănești”
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-7201, MOLDOVA, Şoldăneşti, or.Şoldăneşti, str. Păcii 8A
Web site
---
The contact person
Full name
Tinică Alexandru
Contact phone
0272-2-22-74,060117150
Fax
---
Purchase data
Date created
21 Jul 2021, 13:38
Date modified
26 Jul 2021, 17:05
Achizitii.md ID
21042144
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
turn h12 v15 poz5 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
ree-sona 3712 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
ree-sona 484st.regii.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
recons. sondei th nr 484 poz1 st.regii.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
pg-sona 484 poz 1.2st.regiei.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
pg turn poza 4 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
pg-turn poz 5 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
pg-sona 3712 poz 3 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
conect[ri individuale st.regiei.rtf
tenderNotice
21.07.21 13:38
turn h15 poz2 st.regiei.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
turn h15 poz4botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
recons. sondei th nr 3712 poz3 botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
conectari individuale (1)botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
retele de apa a 1st.regiei.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
retele de apa a 1 (1)botanica.rtf
Technical Specifications
21.07.21 13:38
ap_apeduct_soldanesti-2021.docx
tenderNotice
26.07.21 17:05
duae_apeduct_soldanesti_2021 (1).doc
Eligibility Criteria
26.07.21 17:05
Date:
21 Jul 2021, 16:30
Question's name:
Utilaje dotare
Question:
In documentatia standard pentru realizarea achizitiilor publice de lucrari pct.38 (demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale) subpunctul 6 se cere o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care POATE DISPUNE operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. In acelas timp insa autoritatea contractanta solicita in anuntul de participare pct.17 rubrica "Capacitatea tehnica si/sau profesionala": Ofertantul trebuie sa detina minim utilaje din dotati proprii. Este evident ca in Documentatia Standard sunt anumite cerinte, iar in Anuntul de participare alte cerinte, care cerinte trebuie sa le indeplineasca ofertantul?
Answer (22 Jul 2021, 12:32):
Buna ziua.Cerințele înaintate și care trebue să le îndeplinească ofertantul sunt cele solicitate de autoritatea contractantă în anunțul de participare.Mulțumim de întrebare.O zi bună.
Date:
21 Jul 2021, 16:34
Question's name:
ISO 45001
Question:
In anuntul de participare pct.17 sectiunea "Certificate privind sistemul de management al sanatatii si securitatii" autoritatea contractanta solicita detinerea certificarii ISO 45001 ca cerinta obligatori. Exact asa certificat elibereaza si autoritatile de resort din RM doar ca nu in sistem ISO. Nu au valoare si relevanta juridica actele emise pe teritoriul RM de organele competente exact in acest domeniu?
Answer (26 Jul 2021, 16:17):
Buna ziua.Desigur vor fi acceptate și certificatele emise de autoritățile competente naționale.Aceste certificate însă trebue să fie eliberate pe companiea participantă.
Date:
23 Jul 2021, 11:18
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
valoarea estimata 10mln. cifra medie ati stabilito 8 mln, deci mai putin decit costul obiectului e corect?
Answer (26 Jul 2021, 16:58):
Buna ziua.Autoritatea contractantă este în drept de a modifica anunțul.Întrucît sa produs o eroare mecanică de tipar,autoritatea contractantă modifică anunțul de participare și stabilește cifra medie de afaceri de 18 milioane lei.
Date:
23 Jul 2021, 16:16
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Deviz nr.03-14-4-TH .S-2-3. Pozitia 46 - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane)la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare , avind diametrul de 50 mm.Vana electromagnetica d.65 - 1 buc. Pozitia data prevede si vana sau doar montarea ei ?Dat fiind faptul ca la utilaje este inclusa vana electromagnetica d.65 - 1 set ......Sau se dubleaza ?
Answer (26 Jul 2021, 16:24):
Buna ziua.Poziția 46 din devizul nr.03-14-4-TH.S-2-3 prevede doar montarea venei.
Date:
26 Jul 2021, 10:32
Question's name:
documentatia standrt
Question:
Legea 131 art. 35 aln 2 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
Answer (26 Jul 2021, 16:53):
Buna ziua.ne cerm scuze.am întărziat cu raspunsul,findcă am avut înmormăntare.Mulțumesc pentru înțelegere
Date:
27 Jul 2021, 13:23
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Deviz nr.03-14-5-TH.S-2-4. Pozitia 44 Montarea armaturilor cu actionare manuakla sau mecanica(vane) la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana electromagnetica d.65 - 2 buc Deci, la pozitia data se prevede doar montarea venei, vana fiind inclusa in pozitia 58. Doar ca cum explicatii cantitatile in pozitia 44 se cere montarea pentru 2 buc, iar in pozitia 58 ca utilaj se cere 1 buc....?
Answer (29 Jul 2021, 09:55):
Buna ziua.Cerințele expuse în devizul nr.03-14-5-TH.S-2-4 la pozițiile enumerate de D-stră sunt corecte.O zi bună.
Date:
28 Jul 2021, 09:24
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
03-14-AE.S-2-1 pozitia127 hidrantul este subteran sau suprateran ?spectificati va rog tipul ? In pozitia 126 in resurse se prevad inca 6 buc de hidranti cum procedam ?
Answer (30 Jul 2021, 15:29):
Buna ziua.Ne cerem scuze sunt unele clarificări la întrebarea din 27.07.2021 .Poziția 44 se modifică prin excluderea unei vene electromagnetice cu d.65 și tot odată se exlude și costul venei electromagnetice.La întrebarea din 28 iulie din poziția nr.126 se exlude costul hidrantului.Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim o zi bună.
Date:
30 Jul 2021, 13:43
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Deviz 03-14-B-0PG-7-2 POZITIA 22 RIGOLA TIP 1 ....CARE ESTE VOLUMUL , ETC......?SAU ATI EXCLUS POZITIA DATA ?
Answer (2 Aug 2021, 14:57):
Buna ziua.Toate volumele sunt incluse,de îndeplinit cerințele listei cu lucrări
Date:
2 Aug 2021, 09:00
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Deviz 03-14-B-0PG-7-2 pozitia 6 ... Vom mentiona ca teava 50x50x4 cintareste 5.778 kg/m.l. efectuind un calcul 39x2.7x5.778=608.42 kg. Folosind k=3.895 pentru stilpi metalici vom obtine 480.01 kg. Aceiasi situatie este si la panouri cu plasa gata confectionata, se mentioneaza 38 buc cu lungimea cite 2.5 m, efectuind calculul 38x2.5=95 m si nicidecum nu 120 m cum este mentionat in caietul de sarcini, dar daca impartim 120 la 2.5 vom obtine 48 buc de panouri de gard. Rugam sa ne fie explicat calculul pe care lati efectuat la pozitia data si de unde ati ajuns la k= 3.895 ?
Answer (2 Aug 2021, 14:59):
Corect este 392x,2,7 dar nu 38x2,5 îndepliniți cantitățile conform caietului de sarcini
Date:
2 Aug 2021, 09:13
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Deviz 03-14-B-0PG-7-3 pozitia 13 ...Mentionam ca si la pozitia data teava 60x60x5 cintareste 8.635 kg/m.l. efectuind calculul 36x2.4x8.635=746.06 kg pe cind la pozitia CO06A3 din baza normativa Winsmeta norma este 4 in rezultat se obtin 369.72 kg ceia ce nu corespunde realitati. Rugam sa ne fie explicat cum sa calculam stilpii pentru a efectua lucrarile conform proiectului ?
Answer (2 Aug 2021, 15:00):
În poziție este indicat tipul 1.Pentru informare resursele se află în pozițiile următoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".