+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 16.07.2021 20:12
to 30.07.2021 09:00
2
Bidding period
with 30.07.2021 09:00
to 06.08.2021 09:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 2 813 001,57 MDL
Period of clarifications: 16 Jul 2021, 20:12 - 30 Jul 2021, 9:00
Submission of proposals: 30 Jul 2021, 9:00 - 6 Aug 2021, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
16 Jul 2021, 20:12
Date modified
16 Jul 2021, 20:12
Achizitii.md ID
21042028
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an16_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
duae_ro_0 (2).doc
Bidding Documents
16.07.21 20:12
anexa14_69.rtf
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an8_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an15_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an13_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an9_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
lucrari de reparatie lt elena alistar 2021 f1.rtf
Bidding Documents
16.07.21 20:12
anunț de participare nou.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an10_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an17_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
an12_69.docx
Bidding Documents
16.07.21 20:12
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".