+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Purchase has not taken place
Estimated value without VAT 583 333 MDL
Period of clarifications: 14 Jul 2021, 14:03 - 19 Jul 2021, 15:30
Submission of proposals: 19 Jul 2021, 15:30 - 27 Jul 2021, 15:30

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru „Renovarea Blocului Prematuri a Institutului Mamei și Copilului, precum și dotarea cu echipament medical”
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2062, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Burebista, 93
Web site
---
The contact person
Full name
Corina Cebuc
Contact phone
022-55-96-46
Fax
---
Purchase data
Date created
14 Jul 2021, 14:03
Date modified
27 Jul 2021, 15:30
Achizitii.md ID
21041880
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Type of procedure
Request price offers (services)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Date:
16 Jul 2021, 10:24
Question's name:
Schimbarea licitației electronice în licitaţie deschisă
Question:
Articolul 63, partea (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede că „Anumite contracte de achiziții publice de lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice”. Mai mult, Articolul 7 din Regulamentul privind achizițiile de bunuri și servicii prin solicitarea ofertelor de preț aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10/10/2018 prevede că contractele de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri sau prestarea de servicii care nu pot face obiectul licitației electronice sunt aprobate de desfășurarea altor tipuri de proceduri de achiziții publice, respectiv licitație deschisă și limitată, negocieri cu publicarea prealabilă a unui anunț privind participarea și dialogul competitiv. Având în vedere faptul că la publicarea unei licitații pentru solicitarea de oferte de preț pentru achiziționarea de servicii pe platformă, nu este posibilă eliminarea funcției de „licitație electronică”, va trebui să anunțați o procedură de achiziție publică repetată, dar nu solicitând oferte de preț, ci prin efectuarea de licitații deschise. Este demn de remarcat faptul că, în acest fel, programul vă permite să utilizați licitația după bunul plac
Answer (16 Jul 2021, 11:42):
Întrucît avem un termen foarte restrîns pentru a definitiva proiectul și a depune dosarul în cadrul proiectului transfrontalier menționat în caietul de sarcini anexat, reieșind din valoarea estimativă - grupul de lucru a decis aplicarea celei mai scurte proceduri de achiziție prevăzută de Legea 131/15 art. (2) privind achizițiile publice, astfel fiind respectat inclusiv principiul transparenței. În cazul în care aplicăm tipul procedurii de ,,Licitație deschisă” prin intermediul portalului MTender - perioada deschiderii ofertelor este cu mult mai mare - 21 zile, iar după cum am menționat - suntem limitați în timp. Ținem să menționăm că, nu sunteți obligați să modificați prețul inițial, dacă nu doriți acest lucru. Oferta dumneavoastră poate rămâne neschimbată pe durata licitației electronice. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă încurajăm să depuneți oferta!
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".