+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 13.07.2021 13:59
to 23.07.2021 11:00
2
Bidding period
with 23.07.2021 11:00
to 06.08.2021 14:00
13 hours left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 6 043 766,66 MDL
Period of clarifications: 13 Jul 2021, 13:59 - 23 Jul 2021, 11:00
Submission of proposals: 23 Jul 2021, 11:00 - 6 Aug 2021, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s. Cajba, r-nul Glodeni
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
4914, MOLDOVA, Glodeni, s.Cajba, s.Cajba Glodeni
Web site
---
The contact person
Full name
Igor MACOVEI
Contact phone
+37367635114
Fax
---
Purchase data
Date created
13 Jul 2021, 13:59
Date modified
13 Jul 2021, 16:20
Achizitii.md ID
21041820
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
13 Jul 2021, 16:20
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
In data de 11 in RM au avut loc alegeri si cunoasteti ce va asteapta cu asa cerinte?
Answer (19 Jul 2021, 16:45):
Sperăm că după data de 11, operatorii economici care dețin mapă și stilou, vor fi incluși în liste de interdicție pentru a nu mai participa la proceduri de achiziție publică pentru că nu finalizează lucrările inițiate pe perioada mai multor ani dintr-o sumedenie de motive, și ca consecință cetățenii țării care locuiesc în sate nu beneficiază de servicii de calitate.
Date:
13 Jul 2021, 20:22
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Ofertantul trebuie să aibă acces la linii de credit pentru a asigura fluxul de numerar necesar pe durata contractului. Aceasta se va face prin prezentarea unei linii de credit de minim 75% din valoarea estimate, confirmat de o banca comerciala - de ce din valoarea estimata?
Answer (19 Jul 2021, 16:46):
Vă multimim pentru mențiune, aveți dreptate din valoarea ofertei.
Date:
14 Jul 2021, 14:20
Question's name:
anunt de participare
Question:
Ce aveti invedere sub cerinta din punctul 25 Fisa tehnică ? Pentru aceasta sunt certificate de conformitate
Answer (19 Jul 2021, 16:48):
Fisa tehnica contine informatii privind:- denumirea, tipul si codul produsului- numele si prenumele proiectantului si executantului- data omologarii- numarul normei interne departamentale- domeniul de utilizare- descrierea, caracteristicile tehnice si seria produsului cu vederi si cote de gabarit, date pentru fundatie si racordare- pretul produsului iar Certificat de conformitate – document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile, respectiv din cele menționată rezultă că sunt acte diferite.
Date:
14 Jul 2021, 16:24
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Cerintele din caietul de sarcini la teava, robineti vor servi ca motiv de descalificare sau respingere a ofertelor?
Answer (19 Jul 2021, 16:52):
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate.
Date:
16 Jul 2021, 14:48
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Ofertantul trebuie să aibă acces la linii de credit pentru a asigura fluxul de numerar necesar pe durata contractului. Aceasta se va face prin prezentarea unei linii de credit de minim 75% din valoarea estimate, confirmat de o banca comerciala - de ce din valoarea estimata? alo, AC, ce sa terminat energia electrica?
Answer (19 Jul 2021, 16:52):
După cum am menționat mai sus din valoarea ofertei.
Date:
17 Jul 2021, 14:24
Question's name:
Documentatia de licitatie
Question:
Legea 131 art. 35 aln 2 (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.
Answer (19 Jul 2021, 16:53):
Ținem să vă informăm că în confromitate cu prevederile normative, în cazul in care ultima zi cade într-o zi de odihnă termenul se prelungeste pina la următoarea zi lucrătoare, respectiv ne am încadrat în termenul legal.
Date:
19 Jul 2021, 17:01
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate....Intrebarea se refera la certificate iso solicitate pentru teava, robineti, capace . Precizati in caz ca furnizorul nostru nu detine tote iso solicitate de dtre pentru materialele indicate atunci oferta va fi respinsa?
Answer (22 Jul 2021, 12:12):
Da, identificați vă rugăm furnizori credibili.
Date:
19 Jul 2021, 17:48
Question's name:
anunt de participare
Question:
Fișa tehnică se solicita cind procurați utilajele Dar acesta e Licitație deschisa cu lucrari , pai daca vom face fișa tehnica la toate materialele pai scrim o carte de spre materiale Dar pretul materialelor le gasiti in formularul nr. 3 a devizului de cheltuieli
Answer (22 Jul 2021, 12:16):
Conform anuntului nu s-a solicitat la toate materialele, cititi atent "Ofertantul are obligatia să completeze oferta cu cite o fisă tehnică pentru fiecare echipament (inclusiv teavă) prevazut in cadrul contractului.
Date:
20 Jul 2021, 09:22
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Răspuns (19 iul 2021, 16:53): Ținem să vă informăm că în confromitate cu prevederile normative, în cazul in care ultima zi cade într-o zi de odihnă termenul se prelungeste pina la următoarea zi lucrătoare, respectiv ne am încadrat în termenul legal. Se face impresia ca intentionat tergiversati raspunsurile 1 Pret de piata Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m buc 3,000 2 Pret de piata Indicator hidrant de incendiu buc 3,000 3 Pret de piata Reductor de presiune PN10 DN80mm buc 2,000 4 Pret de piata Filtru Y de retinere impuritati d80mm buc 2,000 Capitolul 2. Lucrari de montare 5 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm buc 3,000 6 AcF09A Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare buc 3,000 7 IA41B Reductor de presiune, avind racorduri de 80 sau 100 mm buc 2,000 8 SE56A1 Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d50- 100mm buc 2,000 Aceste resurse se dubleaza, e corect?
Answer (22 Jul 2021, 12:30):
Conform caietului de sarcini aveti capitolul "utilaj- unde se regasesc utilajele " si capitolul "lucrari de montare - se executa montarea acestui utilaj"
Date:
22 Jul 2021, 12:24
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Nu este clară întrebarea, mărimile și cerințele caietului de sarcini urmează a fi respectate....Intrebarea se refera la certificate iso solicitate pentru teava, robineti, capace . Precizati in caz ca furnizorul nostru nu detine tote iso solicitate de dtre pentru materialele indicate atunci oferta va fi respinsa? Răspuns (22 iul 2021, 12:12): Da, identificați vă rugăm furnizori credibili. Va rugam sa argumentati prin prizma legala cerinta privind calificarile furnizorilor nostri (a ofertantului) Cerintele privind furnizorii sunt vadit exagerate. Dtre puteti innaita cerinte de calificare doar pentru ofertant nu si pentru partenerii ofertantului. Cu asa cerinte riscati sa nu aveti oferte
Answer (23 Jul 2021, 09:46):
Conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 „Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, şi de tipul procedurii alese conform art. 46 alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum şi documentele-suport, prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici”. La caz urmeză de reținut și art. 22 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care dispune că: (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; În considerarea prevederilor menționate mai sus și ținînd cont de prevederile art. 22 și art. 23 din Legea menționată au solicitate prevederile respective. Tot, odată vă rugăm să ciți prevederile normative și formulați clarificări, deoarece dvs. Nu formulați clarificări, dar solicitați să facem instruire pe Legea nr. 131/2015.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".