+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 331 667,34 MDL
Period of clarifications: 9 Jul 2021, 16:11 - 14 Jul 2021, 9:00
Submission of proposals: 14 Jul 2021, 9:00 - 22 Jul 2021, 9:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Information about the cancellation
The reason of cancellation
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Grupul de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii a decis anularea procedurii de atribuire a contractului, din motiv că există abateri grave de la prevederile legale care determină imposibilitatea de încheiere a contractului.
Date of cancellation
13 Aug 2021, 15:38
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
The contact person
Full name
Daniela Turtureanu
Contact phone
022504891
Fax
---
Purchase data
Date created
9 Jul 2021, 16:11
Date modified
20 Aug 2021, 8:13
Achizitii.md ID
21041738
CPV
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software
Type of procedure
Request price offers (services)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Cancelled
Servicii de dezvoltare SIA „BusinessCad”
Date:
12 Jul 2021, 13:29
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Unde putem gasi caietul de sarcini? nu-l gasim atasat?
Answer (12 Jul 2021, 13:43):
Conform prevederilor pct. 8 din Anuntul de participare si ale pct. 2 din Capitolul II al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, completările la sarcinile tehnice ale sistemului 0052.0014-00.ST.01.01-02, 0052.0014-00.ST.01.01-03, 0052.0014-00.ST.01.01-04 (cu caracter confidențial) se prezintă la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenției Servicii Publice (str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău), în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate și, după caz, a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. Cererea trebuie să conțină următoarea informație: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, mențiunea privind împuternicirile persoanei semnatare.
Date:
13 Jul 2021, 10:01
Question's name:
Clarificari la citeva puncte
Question:
1. Inscripția "Nu se solicită" -regasit in citeva puncte, presupune ca nu este necesar de completat acest compartiment? 2. Neavind practica anterioara de plasare prin SIA RSAP, putem depune Oferta cu actele aditionale, semnate electronic,prin e-mail? (conform punct 18.2 din fisierul Documentatia Standard) 3. punct 4C.14 din duae, se solicita confirmarea experientei similare, prin prezentarea facturilor fiscale....cit de corect este sa prezentam astfel de informatie? 4. Ce presupune "Modelul Articolului" din coloana 3, Specificatii Tehnice(F4.1) si coloana 7 ? 5. Dat fiind faptul ca este vorba despre un produs software, compania nu poate prezenta Fotografii,mostre privind serviciul solicitat.
Answer (14 Jul 2021, 08:57):
1. În formularul Documentului unic de achiziţii European (DUAE), aprobat prin Ordinul MF nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), autoritatea contractantă completează poziţiile coloanei nr. 2 din Capitolul IV Criterii de calificare şi selecţie a operatorilor economici. Acest compartiment, conform cerinţelor stipulate, se completează de către autoritatea contractantă (coloana nr. 2) şi operatorii economici (coloana nr. 3). 2. În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (Legea nr. 131/2015), operatorii economici au obligaţia de a depune oferta în corespundere cu informaţia indicată în anunţul de participare, iar conform prevederilor pct. 22 din Anunţul de participare, publicat în cadrul procedurii respective, ofertele vor fi depuse electronic, prin intermediul SIA RSAP. Mai mult, în conformitate cu prevederile pct. 18.2 din Capitolul I Instrucţiuni pentru ofertanţi al Documentatiei standard pentru realizarea achizitiilor publice de servicii prin cererea ofertelor de preturi, aprobata prin Ordinul MF nr. 175/2018, operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic. Totodată, în temeiul art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea prenotată, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică a operatorului economic. 3. Solicitarea autorităţii contractante de a prezenta documente ce confirmă experienţa similară este expusă în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 131/2015. 4. Coloana nr. 3 Modelul articolului din formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1) se completează de către operatorul economic în cazul achiziționării bunurilor. În coloana nr. 7 din acelaşi formular, operatorul economic indică specificarea tehnică deplină propusă pentru obiectul achiziţiei respectiv. 5. În cadrul procedurii respective de achiziţie publică nu au fost solicitate fotografii şi/sau mostre.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".