+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.07.2021 13:48
to 14.07.2021 13:00
2
Bidding period
with 14.07.2021 13:00
to 21.07.2021 13:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 989 094,87 MDL
Period of clarifications: 8 Jul 2021, 13:48 - 14 Jul 2021, 13:00
Submission of proposals: 14 Jul 2021, 13:00 - 21 Jul 2021, 13:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

”Lucrărilor de reparație la blocul A la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”” conform caietului de sarcini.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2075, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Ciocana str. Igor Vieru 15/4
Web site
---
The contact person
Full name
Doina Cercel
Contact phone
68535107
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Jul 2021, 13:48
Date modified
12 Jul 2021, 10:29
Achizitii.md ID
21041660
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Request price offers (works)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
rechizitele bancare.docx
Bidding Documents
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
lt m. berezovschii bl a verificat modificat f1.rtf
Bidding Documents
Caiet de sarcini varianta word
8.07.21 13:48
rechizitele bancare.semnat.pdf rechizitele bancare.semnat.pdf
Bidding Documents
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).semnat.pdf ds_lucrari (1).semnat.pdf
Bidding Documents
Documentația standard varianta PDF
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).doc
Bidding Documents
DUAE varianta word
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).semnat.pdf duae_ro_0 (2).semnat.pdf
Bidding Documents
DUAE varianta PDF
8.07.21 13:48
anunț de participare.semnat.pdf anunț de participare.semnat.pdf
Bidding Documents
Anunț de participare
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).docx
Bidding Documents
Documentația standard varianta word
8.07.21 13:48
Date:
12 Jul 2021, 10:29
Question's name:
documentatia
Question:
Buna ziua spuneti va rog de ce se cere certificatul ISO 45001 conform legii nr. 131 se cere numai certificatele ISO 9001 si 14001 conform c[rei legislatii va conduceti ca cereti ISO 45001 Va rugam sa excludeti acest punct din cerinte
Answer (13 Jul 2021, 10:23):
Bună ziua! Vă informăm că, Certificatele ISO sunt emise de către organizații acreditate în domeniul certificării, în conformitate cu standardele europene, iar solicitarea acestora de către autoritatea contractantă are la bază prevederile art. 22, art. 23 și art. 24 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit cărora în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie efectuate, informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune, în special pentru asigurarea controlului calității, informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor. În această ordine de idei, autoritatea contractantă, pe lângă alte cerințe de calificare, solicită și respectarea standardelor de calitate, de mediu și de securitate și sănătate în muncă, deoarece existența și implementarea acestora dau dovadă de un sistem de management integrat, care oferă calitate, siguranță și eficacitate. Totodată, punctul 19 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, stipulează că ”Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili în documentația de atribuire condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și dezvoltării durabile”. În același Regulament, punctul 42 stipulează că ”stabilirea cerințelor minime de calificare rămâne la latitudinea autorității contractante, aceasta având obligația de a ține cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea și natura contractului de achiziție publică de lucrări ce urmează a fi încheiat”. În acest context și luând în considerare cele menționate mai sus, precum și importanța, statutul, gradul de complexitate al obiectului supus reparației, autoritatea contractantă solicită ca cerințe obligatorii în vederea asigurării calității, siguranței și eficacității în realizarea obiectivului dat, dovada certificării ISO 9001 Sistemul de Management al calității lucrărilor, ISO 14001 Sistemul de Management al protecției mediului și ISO 45001 Sistemul de Management al siguranței și sănătății ocupaționale.
Date:
12 Jul 2021, 11:22
Question's name:
documentatia
Question:
garantia debuna executie sub ce forma se cere ?
Answer (12 Jul 2021, 14:42):
Garantie emisă de o banca comercială sau transfer la contul autoritatii contractante.
Date:
14 Jul 2021, 12:11
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
poz.62 indicati dimensiunile oblinzii m si concretizati cantitatea deoarece nu poate sa fie cantitatea 52,7buc
Answer (14 Jul 2021, 12:58):
Buna ziua, camera are dimensiunile de 4,9x6 m, înălţimea oblinzilor ce vor fi încleiate este de 2 m.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".