+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 20 204 000 MDL
Period of clarifications: 7 Jul 2021, 16:45 - 10 Sep 2021, 10:00
Submission of proposals: 10 Sep 2021, 10:00 - 8 Oct 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial liceal
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Date of cancellation
9 Sep 2021, 13:46
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2033, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Web site
---
The contact person
Full name
Eugeniu Abașev
Contact phone
(022)27-74-76
Fax
---
Purchase data
Date created
7 Jul 2021, 16:45
Date modified
9 Sep 2021, 13:47
Achizitii.md ID
21041624
CPV
22112000-8 - Manuale şcolare
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
List of lots
Științe pentru clasa a III-a
Budget: 1147500.0 MDL
Cancelled
Cancelled
Biologie pentru clasa a VI-a
Budget: 1314000.0 MDL
Cancelled
Cancelled
Cancelled
Cancelled
Fizica pentru clasa a VI-a
Budget: 1314000.0 MDL
Cancelled
Cancelled
Cancelled
Științe pentru clasa a IV-a
Budget: 1147500.0 MDL
Cancelled
Științe pentru clasa a V-a
Budget: 1150000.0 MDL
Cancelled
Cancelled
Cancelled
Geografie pentru clasa a VI-a
Budget: 1314000.0 MDL
Cancelled
Date:
8 Jul 2021, 13:02
Question's name:
Elaborarea conținutului manualului
Question:
Cine elaborează conținutul manualelor - MECC sau operatorii economici care depun oferte?
Answer (14 Jul 2021, 09:14):
Bună ziua, operatorul economic are sarcina de a elabora/edita manualul.
Date:
13 Jul 2021, 16:10
Question's name:
Nedivizarea pe loturi a achiziției
Question:
Achiziția nu a fost divizată pe loturi, cu toate că presupune două tipuri diferite de servicii. Pe de o parte, este vorba despre elaborarea manualelor, iar pe de alta, este vorba despre editarea acestora. Legea achizițiilor publice prevede că nedivizarea pe loturi necesită justificări.
Answer (14 Jul 2021, 09:20):
Bună ziua, precizăm că procedura de achiziție este compusă din 25 Loturi. Modalitatea de evaluare este „pe fiecare lot separat”. Totodată, rugăm să consultați prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017, cu modificările ulterioare operate prin ordinul MECC nr. 458/2020.
Date:
16 Jul 2021, 09:15
Question's name:
Împărțirea necorespunzătoare pe loturi a achiziției
Question:
Modul de împărțire pe loturi a achiziției este contrar prevederilor legale și denaturează concurența. Fac referire și la raportul Curții de Conturi din luna decembrie 2020 asupra conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine. Prin acest raport, Curtea s-a expus asupra achiziției de manuale din anul 2019, în care împărțirea pe loturi a fost similară, citez „Planificarea achizițiilor de manuale de către MECC se efectuează incorect, deoarece în cadrul achiziției nu se delimitează obiectul de achiziție a serviciilor de tipărire de dreptul de editare/autor, ceea ce, la rândul său, duce la lipsa concurenței și la încheierea contractelor directe/fără publicare prealabilă, cu suportarea unor cheltuieli majorate”.
Answer (2 Aug 2021, 09:48):
Bună ziua. Rugăm să precizați care este întrebarea de clarificare.
Date:
16 Jul 2021, 10:09
Question's name:
Ponderea minimă privind elementul de preț de 60% este contrară Legii achizițiilor publice
Question:
Achiziția pe care o desfășurați are ca obiect servicii de elaborare a manualelor și servicii de tipărire a manulalelor. Nu este o achiziție de bunuri, deși așa pare din denumire. Pentru achizițiile de servicii, art. 26 alin. 12) din Legea achizițiilor publice prevede ponderea maximă pentru elementul de preț de 40%. DVS ați stabilit ponderea elementului de preț de 60%, ceea ce încalcă prevederile legii. Prevederile art. 26 alin 12) din Legea 131/2015 mai jos: „(12) În cazul aplicării criteriilor de atribuire prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), ponderea minimă pe care elementul de preţ o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziţii publice/acordului-cadru este: a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri – 60%; b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 80%; c) pentru contractele de achiziţii publice de servicii – 40%”.
Answer (2 Aug 2021, 10:13):
Bună ziua. Precizăm că MECC achiziționează manualul școlar de la operatorul economic desemnat câștigător, conform tirajelor precizate în documentația de atribuire. La fel, sursele financiare pentru achiziția de manuale sunt planificate la codul economic 318110 „procurarea altor mijloace fixe”. Codul CPV 22112000-8 indicat în documentația de atribuire la fel prevede achiziția de manuale școlare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".