+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 03.06.2021 10:27
to 13.06.2021 10:30
2
Bidding period
with 13.06.2021 10:30
to 23.06.2021 11:00
3
Auction
24.06.2021 13:18
4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 270 000 MDL
Period of clarifications: 3 Jun 2021, 10:27 - 13 Jun 2021, 10:30
Submission of proposals: 13 Jun 2021, 10:30 - 23 Jun 2021, 11:00
Auction start date: 24 Jun 2021, 13:18

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Mănuși din fleece de culoare military olive
Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 clini suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mânușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere şi mărimea tipodimensională şi ambalate conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității şi calității în RM. La fiecare partidă propusă spre livrare autoritatea contractantă selectează aleatoriu o mostră pentru raportul de încercări a caracteristicilor mănușilor din fleece (cheltuielile sunt suportate de furnizor).
Caracteristici:
- compoziția fleece-lui – poliester 100 %;
- densitatea fleece-lui – 340 ±10 gr/m2;
- higroscopicitatea fleece-lui – maxim 2 %;
- grosimea fleece-lui – 3,5 – 3,8 mm;
- permeabilitate la aer a fleece-lui – minim 450 dm3 (m2s);
- extensibilitatea pe lățime a fleece-lui – 15-40 %;
- rezistența culorii la frecare uscată a fleece-lui (pe o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă indicele superior) – minim 4 baluri;
- rezistența culorii la frecare umedă a fleece-lui (pe o scară de la 1 la 5 baluri, unde 5 reprezintă indicele superior) – minim 3 baluri;
- culoare - military olive, pantone 19-0622TPX;
- ață armată cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoarea military olive pentru cusături de îmbinare și garnisire.
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – pînă la 10.10.2021.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Web site
---
The contact person
Full name
Conovalova Olga
Contact phone
022-25-21-49
Purchase data
Date created
3 Jun 2021, 10:13
Date modified
9 Jun 2021, 11:47
Estimated value (without VAT)
270 000 MDL
The minimum downward of the price
540 MDL
Achizitii.md ID
21040342
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Delivery address
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Pietrarilor, 3
Contract period
5 Jul 2021 10:18 - 25 Dec 2021 10:26
List of positions
1)
Title
Mănuși din fleece de culoare military olive CPV: 18424000-7 - Gloves
Quantity: 3000.0
Unit of measurement: Complet
Documents of the procurement procedure
Documentatia standard.signed.pdf Documentatia standard.signed.pdf
Bidding Documents
Documentatia standard
3.06.21 10:27
Anunt de participare.signed.pdf Anunt de participare.signed.pdf
tenderNotice
Anunt de participare
3.06.21 10:27
DUAE.doc
Eligibility Criteria
Documentul unic de achiziții european
9.06.21 11:47

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: "Принять решение".

Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

Zilant SRL

Normalized price: 242 500 MDL
Status: Winner
Reason: La loturile „Fes din fleece de culoare military olive” și „Mănuși din fleece de culoare military olive”, unicul ofertant este SRL „ZILANT”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și a mostrelor, prezentate de către operatorul economic SRL „ZILANT” pentru loturile menționate, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Reieșind din faptul că, prețurile propuse sunt economic avantajoase, dar și necesitatea stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu echipamentul menționat, se propune achiziționarea loturilor menționate de la operatorul economic SRL ”ZILANT”.
Qualification documents
Documents provided with the proposal
The history of the auction
View auction
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications