+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 01.06.2021 14:14
to 11.06.2021 13:00
2
Bidding period
with 11.06.2021 13:00
to 22.06.2021 14:00
3 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 2 220 120,84 MDL
Period of clarifications: 1 Jun 2021, 14:14 - 11 Jun 2021, 13:00
Submission of proposals: 11 Jun 2021, 13:00 - 22 Jun 2021, 14:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
1 Jun 2021, 14:14
Date modified
3 Jun 2021, 10:13
Achizitii.md ID
21040266
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
1.06.21 14:14
fda .doc
Bidding Documents
1.06.21 14:14
doc standart lucrări (2).docx
Bidding Documents
1.06.21 14:14
anunț de participare r eminescu.doc
Bidding Documents
1.06.21 14:14
eminescu 2021 caiet de sarcini nou.rtf
Bidding Documents
1.06.21 14:14
declaratie_ro.doc
Bidding Documents
1.06.21 14:14
Lucrări de reparație în cadrul LT M. Eminescu din subordinea DETS Botanica
Date:
3 Jun 2021, 10:13
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Caietul de sarcini nu se descarcă.
Answer (3 Jun 2021, 11:00):
încercați încodată
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".