+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 31.05.2021 10:36
to 12.06.2021 17:19
2
Bidding period
with 12.06.2021 17:19
to 23.06.2021 17:19
9 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 5 194 750 MDL
Period of clarifications: 31 May 2021, 10:36 - 12 Jun 2021, 17:19
Submission of proposals: 12 Jun 2021, 17:19 - 23 Jun 2021, 17:19

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Constructia turnului de acumulare a apei si a retelelor de apeduct in satul Casunca, raionul Floresti
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-5013, MOLDOVA, Floreşti, s.Caşunca, Casunca
Web site
---
The contact person
Full name
Roman Bilenco
Contact phone
069203239
Fax
---
Purchase data
Date created
31 May 2021, 10:36
Date modified
31 May 2021, 16:28
Achizitii.md ID
21040195
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
declaratie_ro (2).doc
Bidding Documents
31.05.21 10:36
documentatia_standard_lucrari.docx
Bidding Documents
31.05.21 10:36
duae_ro_0 (1).doc
Bidding Documents
31.05.21 10:36
devize.signed.pdf devize.signed.pdf
Bidding Documents
31.05.21 10:36
Date:
31 May 2021, 14:12
Question's name:
Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise
Question:
(2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. Solicităm să fie modificată data depunirilor ofertelor.
Answer (31 May 2021, 16:29):
Bună ziua, perioada a fost modificată.
Date:
3 Jun 2021, 09:04
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 1 - specificati tipul hidrantului?
Answer (7 Jun 2021, 11:27):
Bună ziua, tipul hidrantului - subteran.
Date:
3 Jun 2021, 09:53
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 77 - tipul capacului?
Answer (7 Jun 2021, 11:29):
Bună ziua, capac din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.
Date:
3 Jun 2021, 09:55
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 79 - marca Betonului?
Answer (7 Jun 2021, 11:31):
Bună ziua, Beton, Marca B20.
Date:
3 Jun 2021, 10:32
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-2 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia, poz. 4 - cum procedam cu resursele????
Answer (7 Jun 2021, 11:36):
Buna ziua, se folosesc resursele normei de deviz 07-04-030-06.
Date:
3 Jun 2021, 10:43
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-2 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia, poz. 23 - diametru manometru?
Answer (7 Jun 2021, 11:44):
Buna ziua, diametru manometru 8 mm.
Date:
3 Jun 2021, 11:40
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-3 - Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale, poz.17 - tipul capacului?
Answer (7 Jun 2021, 11:45):
Buna ziua, capac din fonta. Categoria B125.
Date:
3 Jun 2021, 13:16
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
7-1 Plan general. Platforma A. Care este coeficientul în poziția 10, Grosimea stratului este de 2 ori mai mică decât în ​​poziția 9
Answer (7 Jun 2021, 11:47):
Buna ziua, Coeficientul K=0.4
Date:
3 Jun 2021, 16:18
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
7-1 Plan general. Platforma A, poziția 35 - arborii se sterg din resurse sau dublam cantitatea?
Answer (7 Jun 2021, 11:52):
Buna ziua, se va exclude materialele se lasa doar manopera.
Date:
7 Jun 2021, 09:10
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
2-1 - Retele eterioare de apa, poz 54 - explicati cum procedam cu (Adaugare - scara cu vanguri)?
Answer (9 Jun 2021, 19:24):
In devizul 2-1 - Retele exterioare de apa, în normă s-a inclus scara pentru cămine 1,5 m -277 kg, 2m – 97 kg, 1m – 107 kg.
Date:
9 Jun 2021, 23:30
Question's name:
documentatia
Question:
garantia pentru buna executie poate fi si acceptata ca retineri succesive din platile lunare ?
Answer (9 Jun 2021, 23:40):
Da
Date:
9 Jun 2021, 23:47
Question's name:
Formularul de deviz
Question:
Hidrant de incendiu d80 h-100, tipul va rog?
Answer (9 Jun 2021, 23:50):
Subteran
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
Traducerea documentelor
Question:
Se acceptă pentru documentele emise în alte limbi să fie prezentată traducerea efectuată de către participant?
Answer (10 Jun 2021, 16:55):
Se accepta traducerea si de catre ofertant cu conditia ca acesta sa fie clara, tot odata autoritatea isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea traducerii legalizate a documentelor depuse la evaluarea ofertelor ( maxim 3 zile de la primirea solicitarii)
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
Garantie pentru oferta
Question:
Va rugam sa publicati rechizitele bancare pentru perfectarea garantiei pentru oferta, multumim !
Answer (10 Jun 2021, 17:04):
Conform anuntului de participare autoritatea contractanta a optat pentru consituirea garantiei in baza scrisorii de la banca, respectiv nu aveti nevoie de rechizite.
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
document DUAE: DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor....
Question:
Daca companie si Benefeciare efective sunt persoane din strainatatea fara banca in Republica MOLDOVA.Ce informatie vom prezenta? Se accepta garantie bancara a altei banci din UE ?
Answer (10 Jun 2021, 17:06):
Se accepta prezentarea garantiei de la banci din UE
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
Cerinte de calificare
Question:
Exista posibilitatea de participare a companiilor ne rezidente ?
Answer (10 Jun 2021, 17:14):
Conform art.16 alin. 6 din Legea nr. 131 la procedurile de achizitie publica “Nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome…” Tot odata va informam ca precedurile articolului mentionat alin. 1 si 2 dispun ca: (1) Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. (2) Operatorul economic străin beneficiază în Republica Moldova de aceleaşi drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în ţara în care operatorul economic străin este rezident. “ respectiv acestea pot participa cu respectarea legislatiei. Tot odata va rugam sa cititi legea si sa nu tergiversati procedura de achizitie publica prin adresarea de intrebari in ultima minuta. Vom solicita includerea in lista de interdictie a operatorilor care dau dovada de rea intentie.
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
Documentatia
Question:
ISO solicitat de catre d-tra este pentru utelajele solicitate,sau pentru calificare? Dar daca pentru calificare ,nu este necesar pentru o concurenta si un menagment fructuos,toata tehnica si utelajele personale contin ISO in sine
Answer (10 Jun 2021, 17:18):
Va informam ca daca o sa citi atent anuntul o sa va fie clar ca aceasta este pentru demonstrarea eligibilitatii ofertantului, respective este pentru participant.
Date:
9 Jun 2021, 23:59
Question's name:
Допускается ли к участию компания, зарегистрированная менее года назад
Question:
Допускается ли к участию компания, зарегистрированная менее года назад?
Answer (10 Jun 2021, 17:19):
Da, puteti participa cu conditia ca intruniti toate cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".