+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 781 580 MDL
Period of clarifications: 31 May 2021, 14:39 - 7 Jun 2021, 10:30
Submission of proposals: 7 Jun 2021, 10:30 - 14 Jun 2021, 10:30

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Pachete software pentru baze de date şi operare
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Procedura se anulează conform atr.71 alin.1) lit.g) al Legii Nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au fost constatate erori și omisiuni, iar funcționalul tehnic al platformei electronice nu permite înlăturarea acestora.
Date of cancellation
4 Jun 2021, 21:20
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
2019, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Grenoble 106
Web site
---
The contact person
Full name
Larisa Crăciun
Contact phone
+37322403125
Fax
+37322403125
Purchase data
Date created
29 May 2021, 10:30
Date modified
4 Jun 2021, 21:20
Achizitii.md ID
21040177
CPV
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date şi operare
Type of procedure
Request price offers (goods)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Licență antivirus
Budget: 156580.0 MDL
Cancelled
Cancelled
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Date:
31 May 2021, 14:53
Question's name:
Clarifiacare
Question:
Stimate AC, va rugam sa prezentati sarcina tehnica detaliata. De asemena va reamintim ca conform rticolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
Answer (2 Jun 2021, 14:14):
Atașat găsiți răspuns!
Licență antivirus
Date:
31 May 2021, 14:56
Question's name:
Clarificari
Question:
Stimate AC, va rugam sa prezentati sarcina tehnica detaliata. De asemena va reamintim ca conform rticolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul” prin solicitarea de Consola de Management de tip cloud in mod intentionat se limiteaza posibilitatea de participare a altor ofertanti. Acest tip de consola in speta este suportat si descris in caietele de sarcini sub produs Bitdefender
Answer (2 Jun 2021, 14:13):
Atașat găsiți răspuns!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Date:
3 Jun 2021, 11:38
Question's name:
Cu referire la Lotul 2, solicitare Soft program Solar Winds
Question:
Conform art.37, alin.6 și 9 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice la întocmirea documentației standard a licitației publice .....Specificațiile tehnice nu vor face referire la o anumită marcă comercială, la un producător sau un operator economic concret.....;. Rugăm să modificați caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice ce vor putea permite oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi care nu vor avea ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. Va multumim!
Answer (3 Jun 2021, 15:36):
OK, vom corecta!!!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Date:
3 Jun 2021, 11:42
Question's name:
Cu referire la Lotul 1 ....Licență antivirus....
Question:
Rugăm să specificați cantitatea licențelor solicitate sau numărul de utilizatori!
Answer (4 Jun 2021, 11:59):
81 licente windows 10 PRO si 79 licente office 2019 Home and Business
Date:
3 Jun 2021, 12:49
Question's name:
Actualizarea Anuntului de participare si a Documentatiei standard
Question:
Buna ziua, Am constatat ca in urma celor 2 intrebari de clarificare de mai sus, ati atasat pe platforma la data de 02 iunie doua documente de precizare despre specificul produselor ce urmeaza a fi achizitionate. Cu toate acestea, Anuntul de participare si Documentatia standard au ramas neschimbate. In conformitate cu art. 29, alin (7) al Legii nr.131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, in care se precizeaza ca: ”Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi anunțul original.”, rugam sa actualizati aceste doua documente de atribuire in care sa introduceti ultimele modificari, corectari, precizari. In caz contrar, riscati ca documentatia de atribuire sa fie contestata in instanta de profil, ceea ce ar atrage dupa sine prelungirea termenului total al acestei proceduri, si ulterior, tergiversarea incheierii contractului de achizitie cu potentialul cistigator
Answer (3 Jun 2021, 15:44):
După cum ați văzut acelea două clarificări sunt pe 16 pagini, în cât procesul de corectare a anunțului de participare și documentației standart durează, dar e în proces, noi desigur Vă mulțumim, dar fiți și dvs. mai cu răbdare și îngăduință! Vă mulțumim pentru înțelegere!!!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Date:
3 Jun 2021, 14:34
Question's name:
Cantitati
Question:
Bună ziua, va rugăm să specificați cantitatea pentru stații de lucru și servere: a) Cantitatea PC b) Cantitatea PC cu sistem de operare Embedded c) Cantitataea serverilor
Answer (4 Jun 2021, 14:03):
73 PC standart + 2 PC speciale pentru BackUp + 6 laptopuri
Date:
4 Jun 2021, 13:11
Question's name:
Clarificari
Question:
Solicitam sa indicati numarul de noduri care necesita a fi protejate.
Answer (4 Jun 2021, 14:51):
700-1000 de noduri
Date:
4 Jun 2021, 15:18
Question's name:
lot 1
Question:
Cu privire la lotul 1 antivirus solicitam sa indicati numarul de noduri care urmeaza a fi protejate. Totoodata, solicitam sa specificati numarul de servere si numarul de calculatoare. Mai mult ca atat, solicitam sa specificati per noduri sistemele de operare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".