+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 27.04.2021 13:42
to 11.05.2021 16:00
2 hours left
2
Bidding period
with 11.05.2021 16:00
to 18.05.2021 16:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 1 500 000 MDL
Period of clarifications: 27 Apr 2021, 13:42 - 11 May 2021, 16:00
Submission of proposals: 11 May 2021, 16:00 - 18 May 2021, 16:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației
Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f) Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Să dispună de :
- Specialist de proiectare în instalațiile electrice;
- Electrician autorizat de cel puțin gradul II, pentru executarea lucrărilor de electromontare și transmiterea lor către furnizor și ANRE;
- De laborator electric autorizat pentru efectuarea lucrărilor de măsurare și testare a utilajului electric;
- Specialist pentru executarea lucrărilor de electromontare a utilajului electric specific, injclusiv reparația rețelelor de cablu.

**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Title
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Fiscal code/IDNO
1007601010448
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
27 Apr 2021, 13:42
Date modified
7 May 2021, 12:30
Achizitii.md ID
21039025
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Request price offers (works)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
formulare .docx
Bidding Documents
27.04.21 13:42
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
27.04.21 13:42
doc standart lucrări (2).docx
Bidding Documents
27.04.21 13:42
declaratie_ro.doc
Bidding Documents
27.04.21 13:42
caiet de sarcini modificat.rtf
Bidding Documents
29.04.21 12:38
anunț de participare selectiv energia electrică modificat.doc
Bidding Documents
7.05.21 12:30
fda .doc
Bidding Documents
7.05.21 12:30
Lucrări de întreținere, reparație a rețelelor electrice de alimentare a instituțiilor subordonate DETS sect. Botanica
Date:
27 Apr 2021, 14:00
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
completati va rog corect caietul de sarcini, conform ce catalog de norme trebuie sa fie facuta deviz oferta!in caietul de sarcini exista numai denumirea lucrarilor!
Answer (27 Apr 2021, 16:05):
norme de deviz pentru lucrari de montare a instalatiilor electrotehnice indicatorul nr. 8; norme de deviz pentru lucrari de reparatii la instalatii electrice indicatorul RpE
Date:
27 Apr 2021, 17:47
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Completati va rog pozitiile din caietul de sarcini cu codurile la norme. Nu trebuie sa ghicim noi ce cod trebuie sa aiba fiecare pozitie si sa admitem erori.
Answer (29 Apr 2021, 12:38):
caiet de sarcini a fost modificat
Date:
28 Apr 2021, 17:57
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Unde sunt normele de deviz??? Se necesita lucrari de terasament indicate la sfirsitul caietului de sarcini???
Answer (29 Apr 2021, 11:54):
Lucrarile care sunt necesare sunt indicate in caiet de sarcini. Sunt necesare lucrari de terasament care le puteti gasi in Norme de deviz pentru lucrari de terasamente Ts.
Date:
6 May 2021, 10:16
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Spuneti va rog sa explicati materialele pentru lucrarile din caietul de sarcini publicat de catre dvstra nu se regasesc in pozitii.Materialele sunt procurate de Autoritatea contractanta?
Answer (6 May 2021, 15:16):
materiale urmează sa fie introduse de catre operator economic conform win cmeta și ulterior procurate de către antreprenor
Date:
11 May 2021, 11:10
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Vom introduce manual toate materialele? sau numai cele care sunt automat introduse in Win SMETA?
Date:
11 May 2021, 13:30
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
La poziția cablu pînă la 2 kg ce tip de cablu sa introducem, ce secțiune, cîte fire, ce marca?? INTRERUPATOARE automate pînă la 25 A de care sa introducem monofazate sau trifazate?
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".