+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 23.04.2021 12:42
to 28.04.2021 12:00
2
Bidding period
with 28.04.2021 12:00
to 07.05.2021 10:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 325 182,63 MDL
Period of clarifications: 23 Apr 2021, 12:42 - 28 Apr 2021, 12:00
Submission of proposals: 28 Apr 2021, 12:00 - 7 May 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie
de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Title
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Fiscal code/IDNO
1007601010448
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Fax
---
Purchase data
Date created
23 Apr 2021, 12:42
Date modified
26 Apr 2021, 21:52
Achizitii.md ID
21038911
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Request price offers (works)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
declaratie_ro.doc
Bidding Documents
23.04.21 12:42
fda .doc
Bidding Documents
23.04.21 12:42
doc standart lucrări (2).docx
Bidding Documents
23.04.21 12:42
formulare .docx
Bidding Documents
23.04.21 12:42
anunț de participare iet 98.doc
Bidding Documents
23.04.21 12:42
gradinita 98 cs .rtf
Bidding Documents
23.04.21 12:42
duae_ro_0.doc
Bidding Documents
23.04.21 12:42
Date:
26 Apr 2021, 21:52
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Buna seara. Costul apei si energiei electrice se va indica în deviz ? În caz că da solicităm respectuos să indicați prețul fără TVA cu care acestea (apa, energia electrica) sunt procurate de către DETS de la furnizor. Multumim anticipat.
Answer (27 Apr 2021, 12:48):
apa fără tva 13.29; canalizarea 11.17; lumina fără tva 1.508
Date:
27 Apr 2021, 09:47
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
În caietul de sarcini lipsesc profile de nivelare (маяки) pentru tencuiala si sapa. Notam că în toate caietele de sarcini la COP petrecute anterior ele (profile) au fost incluse.
Answer (27 Apr 2021, 12:49):
acest punct a fost exclus de către expert
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".