+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.04.2021 09:46
to 15.04.2021 09:00
1 day left
2
Bidding period
with 15.04.2021 09:00
to 21.04.2021 07:30
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 1 996 000 MDL
Period of clarifications: 8 Apr 2021, 9:46 - 15 Apr 2021, 9:00
Submission of proposals: 15 Apr 2021, 9:00 - 21 Apr 2021, 7:30

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Lucrări de reparație capitală a învelitorilor la acoperișul a două remize auto din cadrul Brigăzii 3 infanterie motorizata (mun. Cahul)
Information about customer
Title
AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII
Fiscal code/IDNO
1006601001229
Address
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Web site
---
The contact person
Full name
Mihail Turanin
Contact phone
078681682
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Apr 2021, 9:46
Date modified
8 Apr 2021, 16:44
Achizitii.md ID
21038261
CPV
45261210-9 - Lucrări la învelitoarea acoperişului
Type of procedure
Request price offers (works)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae acoperiș remize auto bg.3.doc
Eligibility Criteria
DUAE (Formularul standard al Documentului Unic de Achiziţii European) Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, în corespundere cu cel plasat de Autoritatea contractantă. NOTĂ: În cazul prezentării unui alt model de formular, Oferta va fi respinsă.
8.04.21 09:46
Date:
8 Apr 2021, 16:44
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Buna ziua poz 11 din caietul de sarcini nu e finisata se itroduc urmatoarele resurse? ce se are in vedere
Answer (8 Apr 2021, 18:32):
Buna ziua. Se are in vedere se includ doar doua resurse: Izolator hidrofug (norma-0,62 h-om) si resursa noua Piesa din plastic ,,Aerator” (norma 1 buc), restul resurselor se exclud.
Date:
9 Apr 2021, 11:11
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Poz 26 lamurire la fel 2resurse restul se exclud ?si 27 in loc de tabla se adauga picuratorul care directioneaza apa restu resurse se sterg?
Answer (9 Apr 2021, 11:29):
Buna ziua. La pozitia 26. se includ resursele identic ca la pozitia 11: Izolator hidrofug si resursa noua Piesa din plastic ,,Aerator”, restul resurselor se exclud. La pozitiile 12 si 27 se includ urmatoarele resurse: Element „lacrimar” din tabla zincata 0,5mm grosime si 500mm latime; Tinichigiu si Muncitor deservire CM. Restul resurselor se exclud.
Date:
9 Apr 2021, 13:05
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
K=2 ставится и к трудазарплате би машинам и матерялам поз 6 -7 -21 -22
Answer (9 Apr 2021, 13:39):
Buna ziua. La pozitiile 6, 7, 21 si 22 se aplica coeficientul la norme (K=2) la toate resursele.
Date:
13 Apr 2021, 15:03
Question's name:
Anunt de participare, Documentatia standart
Question:
Știați, dragi organizatori ai licitației, că cerința pentru certificate precum ISO 9001, ISO 45001 și ISO 14001 contravine prevederilor legislației actuale ale Republicii Moldova și încalcă principiile asigurării concurenței și combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniu de achiziții publice, tratament egal, imparțialitate și nediscriminare în raport cu toți furnizorii și operatorii economici, în cadrul procedurilor de achiziții publice, consacrate în articolul 7 din Legea Republicii Moldova „Despre achizițiile publice”. Certificatele solicitate nu sunt obligatorii pentru desfășurarea activităților pe teritoriul Republicii Moldova, prezența lor nu este prevăzută de legislația actuală a țării, sunt voluntare, însă prezența lor creează avantaje competitive nerezonabile pentru firmele care participă la licitații și primirea acestor certificate Ținând cont de costul ridicat pina la sute de lei al acestor certificate, de inaccesibilitatea acestora pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe piața țării, acesta este și unul dintre obstacolele atât în dezvoltarea acestor companii, cât și în industria construcțiilor din țară. Aceste certificate sunt necesare pentru acele companii care urmează să își desfășoare activitățile comerciale pe teritoriul Uniunii Europene. În legătură cu cele de mai sus, vă rog să anulați cerințele de la furnizori pentru furnizarea acestor certificate.
Answer (13 Apr 2021, 15:18):
Buna ziua. Punctul 19 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.638 din 26.08.2020, stipulează că „Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili în documentația de atribuire condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile”. Punctul 42 din același Regulament prevede că „stabilirea cerințelor minime de calificare rămâne la latitudinea autorității contractante, aceasta având obligația de a ține cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea și natura contractului de achiziție publică de lucrări ce urmează a fi încheiat”. Prin urmare, avînd în vedere statutul, categoria, importanța și gradul de complexitate a obiectului supus reparației, Autoritatea contractantă a solicitat ca cerințe obligatorii – certificarea ofertantului cu Certificatele: Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor; Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".