+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Suspended
Estimated value without VAT 8 007 950 MDL
Period of clarifications: 29 Mar 2021, 16:27 - 9 Apr 2021, 10:19
Submission of proposals: 9 Apr 2021, 10:19 - 4 May 2021, 9:19

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
conform Anexei nr.1 al Anuntului de participare
Information about customer
Title
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
Fiscal code/IDNO
1007600000794
Address
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Web site
---
The contact person
Full name
Snejana Balan
Contact phone
022205267
Fax
---
Purchase data
Date created
29 Mar 2021, 16:27
Date modified
7 Apr 2021, 10:19
Achizitii.md ID
21037834
CPV
30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Monitor
Budget: 72000.0 MDL
Active
Imprimanta monocrom
Budget: 735000.0 MDL
Active
Computer de tip ALL-in- One
Budget: 147000.0 MDL
Active
Imprimanta multifunctionala 3 in 1
Budget: 1029000.0 MDL
Active
LAPTOP PENTRU CATEDRE
Budget: 490000.0 MDL
Active
Laptop
Budget: 33000.0 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
anexa_anunt_240321.docx
Bidding Documents
Anexa nr.1 a anuntului de participare
29.03.21 16:27
duae.doc
Bidding Documents
duae
29.03.21 16:27
f4.1+f4.2 (1).docx
Bidding Documents
formulare 4.1 , 4.2
29.03.21 17:39
documentatia_standard_bunuri.docx
Bidding Documents
documentatia_standard_bunuri.docx
7.04.21 10:19
anunt_de_participare_final (1).docx
Bidding Documents
anunt de participare
7.04.21 10:19
Imprimanta multifunctionala 3 in 1
Date:
6 Apr 2021, 12:16
Question's name:
Imprimanta monocrom, Imprimantă multifuncțională (3 in 1) color
Question:
O zi buna! Vă rugăm să clarificați consumabilele "În set: consumabile pentru imprimarea minim 20000 pagini." si "Consumabile: Cartușe de toner negru, albastru, magenta, galben; Cartușe (un set suplimentar starterului) cu toner va fi inclus" trebuie să fie originale? Mulțumiri
Answer (6 Apr 2021, 16:39):
Autoritatea contractantă solicită cartușe originale. Nu se acceptă cartuşe echivalente şi compatibile.
Date:
6 Apr 2021, 13:37
Question's name:
Termenii și condițiile de livrare
Question:
Situația la ziua de astăzi, datorită restricțiilor pandemice, problemelor logistice și producerei din sectorul IT sunt extrem de acute, iar ciclul de producție a echipamentelor este minim 60-80 de zile. Adăugând la acest termen livrarea, reiesă că solicitarea a 45 de zile este imposibil de executat. Vă rugăm să luați în considerare condițiile actuale și să modificați timpul de livrare a echipamentului pe 100-120 de zile.
Answer (7 Apr 2021, 10:16):
Buna ziua Prin prezenta Va comunicăm faptul că tinind cont de necesitatea de maximă urgență a tehnicii de calcul stipilată în caietul de sarcini, Autoritatea contractantă este in imposibilitatea prelungirii termnului de livrare cu numarul de zile solicitat de catre Dvs. . Termenului de livrare maxim acceptat de Autoritatea Contractantă ar fi 45 zile lucrătoare, modificare ce va fi efectuata si in cadrul documentației de atribuire.
Date:
6 Apr 2021, 13:39
Question's name:
Garanția pentru ofertă
Question:
Vă rugăm să indicați motivul respingerii garanției bancare emise de bancă
Answer (6 Apr 2021, 16:07):
Buna ziua. Garanţia pentru ofertă se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată pînă la atribuirea respectivului contract de achiziţie publică Art. 68 a Legii 131/2015 prevede ca : (1) În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă. (2) Documentaţia de atribuire poate stipula cerinţele autorităţii contractante faţă de admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă sau a părţii care o confirmă, în cazul existenţei acesteia, faţă de forma şi condiţiile garanţiei pentru ofertă. ... Conform p.21.2 din documentatia standart . Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: a) în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau b) transfer pe contul autorităţii contractante; sau c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. 21.3. Tinind cont de faptul ca în Documentația Standart cap. II Fisa de date a achizitiei (FDA) p.3.2 Autoritatea Contractanta a specificat ”c) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare”...indicînd datele bankare ” solicitam respectuos să vă conformați deciziei autorității Contractante,
Date:
6 Apr 2021, 14:14
Question's name:
All-in-One PC
Question:
Speakers Internal; min. 2x3W Vă rugăm să clarificați dacă este permisă oferirea difuzoarelor integrate cu o putere de 2W fiecare, deoarece cerința de 2x 3W este realizabilă doar pentru un singur model de computer de la un singur producător concret (Lenovo)?
Answer (6 Apr 2021, 16:39):
Se acceptă difuzoare integrate cu o putere de 2W fiecare.
Date:
6 Apr 2021, 17:37
Question's name:
Laptop pentru catedre
Question:
Baterie și alimentare: Adaptor extern de alimentare; Baterie integrată, minim 36Wh. Vă rugăm să indicați durata de viață a bateriei laptopului.
Answer (7 Apr 2021, 09:07):
Durata de viață a bateriei depinde de modul de utilizare a laptopului. Din acest motiv, solicităm capacitatea bateriei.
Date:
6 Apr 2021, 17:43
Question's name:
Lotul 7: Imprimantă multifuncțională (3 in 1), Lotul 8: Imprimantă monocrom
Question:
Consumabile: cartuş de toner negru. Același tip de consumabile atât pentru MFP, cât și pentru imprimantă din lotul 8 Consumabile: Cartuș de toner negru. Același tip de consumabile atât pentru imprimantă, cât și pentru dispozitiv multifuncțional din lotul 7 Aceste cerințe restricționează participanții de la furnizarea de echipamente. Vă rugăm să le excludeți.
Answer (7 Apr 2021, 10:06):
Buna ziua Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele tehnice caietului de sarcini pentru Loturile nr.7 si nr.8
Date:
7 Apr 2021, 10:13
Question's name:
Răspuns (7 apr 2021, 10:06):
Question:
Cerinta data favorizeaza un singur producator, in acest caz puteti sa includeti aceleasi cartuse si pentru echipamentul color, este un non-sens. In cazul in care dumneavoastra solicitati cartuse de acelasi brand , se pierde sensul de a lansa procedura de licitatiei.
Answer (8 Apr 2021, 08:35):
Această cerință este îndeplinită de mai mulți producători. (exemplu: Xerox, HP, Ricoh, Canon) de aceea Autoritatea Contractantă își menține cerințele tehnice indicate în caietul de sarcini pentru Loturile nr.7 și nr.8.
Date:
7 Apr 2021, 11:21
Question's name:
Garanția pentru ofertă - Răspuns (6 apr 2021, 16:07):
Question:
În licitația anterioară, s-a pus o întrebare identică referitor la garanție. După răspunsul dvs. negativ, a fost trimisă o cerere către ANAP pentru clarificare, răspunsul primit (№ 29 / 259-210 din 17/02/2021). Vă rugăm să luați în considerare recomandările ANAP. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a depune o reclamație la ANSC.
Answer (8 Apr 2021, 10:16):
Buna ziua In temeiul art.68 . (1) și (4) din Legea nr. 131/2015 potrivit cărora ,,în cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă. Autoritatea contractantă prevede în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă, precum şi cerinţele faţă de operatorul economic care depune garanţia pentru ofertă, în cazul în care: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b)ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice”. Astfel, conform pct. 21.1 și 21.2 din documentația de atribuire la procedura de achiziție publică în cauză, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat. Va rugam mult sa va conformați deciziei Autorității contractante, mai mult decât atât prin decizia sau obținea data Autoritatea Contractanta nu încalcă prevederile legale
Date:
7 Apr 2021, 14:30
Question's name:
Service centru
Question:
ANUNȚ DE PARTICIPARE: 11. Declaraţie de la producător/ distribuitor privind existenţa unui service centru oficial pe teritoriul Republicii Moldova sau prezentarea unui contract cu un asemenea service centru. Vă rugăm să indicați mai exact cerințele față de centru de deservire pentru întreținere în perioada de garanție și post-garanție a echipamentelor în lipsa propriului centru de deservire: trebuie să fie o referință la numărul licitației în contractul de deservire cu centrul de deservire pentru deservirea în perioada de garanție și post-garanție?; Ar trebui să fie reflecte condițiile de furnizare a serviciilor de garanție în contract aplicabile la licitația dată? Participantul ar trebui să furnizeze un certificat official al centrului de deservire cu care este încheiat contractul?
Answer (8 Apr 2021, 08:21):
Participantul trebuie să îndeplinească întocmai cerințele din Anunțul de participare.
Date:
7 Apr 2021, 14:51
Question's name:
Lotul 7
Question:
Scanare către dispozitive mobile și pe stick de memorie USB Vă rugăm să clarificați ce se subînțelege prin „Scanare către dispozitive mobile” și cum ar trebui să funcționeze
Answer (8 Apr 2021, 08:12):
Dacă am înțeles corect întrebarea și exact subiectul la care vă referiți - atunci menționăm că ar trebui să existe suport pentru dispozitive mobile, gen sisteme Android, iOS.
Date:
7 Apr 2021, 14:52
Question's name:
Lotul 8
Question:
Timp de ieșire a primei pagini 6 secunde sau mai puțin Este permis să oferim dispozitiv cu timp de ieșire pentru prima pagină în intervalul de 7-8 secunde?
Answer (8 Apr 2021, 08:13):
Autoritatea Contractantă își menține cerințele tehnice indicate în caietul de sarcini pentru Lotul nr.8. Majoritatea producătorilor dispun de echipamente care îndeplinesc această cerință.
Date:
7 Apr 2021, 14:53
Question's name:
Lotul 7
Question:
Format fișiere: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu funcție de căutare, criptat, cu semnătură digitală) Înțelegem că USMF folosește semnături digitale emise de Serviciul Tehnologic Informațional și Securitate Cibernetică. Vă rugăm să indicați în ce scopuri va fi utilizată funcționalitatea solicitată și cum se va corela toate acestea cu cheile digitale emise de STISC?
Answer (8 Apr 2021, 08:24):
Autoritatea Contractanta nu este obligata sa dea explicații asupra utilizării funcționalității echipamentelor. Cheile digitale emise de I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică nu sunt relevante pentru această procedură de licitație.
Date:
7 Apr 2021, 15:44
Question's name:
cerințe tehnice pentru imprimante multifuncționale și imprimante
Question:
Lotul 7. Imprimantă multifuncțională (3 in 1). Consumabile: cartuş de toner negru. Același tip de consumabile atât pentru MFP, cât și pentru imprimantă din lotul 8. În set: consumabile pentru imprimarea minim 20000 pagini Capacitate de alimentare cu hârtie min. 500 de coli 80 g/mp (casetă de hârtie cu tavă universală); Format fișiere: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu funcție de căutare, criptat, cu semnătură digitală); Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere cu capacitate hârtie min. 50 de coli (80 g/mp); Viteză de imprimare și copiere minim 38 ppm A4 (80 g/mp); Lotul 8. Imprimantă monocrom. Consumabile: Cartuș de toner negru. Același tip de consumabile atât pentru imprimantă, cât și pentru dispozitiv multifuncțional din lotul 7. În set: consumabile pentru imprimarea minim 20000 pagini Viteză de imprimare pe o față minim 40 ppm A4 (80 g/mp); Ciclu de lucru minim 100.000 de pagini pe lună; Capacitate de alimentare cu hârtie min. 500 de coli 80 g/mp (casetă de hârtie cu tavă universală). Panou de control LCD, tastatură numerică Stimate autoritate contractantă, totalitatea acestor cerințe indică în mod clar că cerințele tehnice au fost făcute pentru un producător și un furnizor pe piața moldovenească. În special, două dispozitive Canon se încadrează ideal în aceste cerințe: imageRUNNER 1643 și i-SENSYS X 1643P. Aceasta încalcă complet prevederile și cerințele Legii achizițiilor publice № 131 din 15/07/2015 (articolul nr. 7, paragrafele a), b), c), g), h), i)). Vă rugăm să modificați cerințele pentru loturile № 7 și № 8 în așa fel încât să respectați prevederile Legii № 131 în ceea ce privește restricționarea concurenței, utilizarea adecvată a fondurilor și excluderea actelor de corupție.
Answer (8 Apr 2021, 08:28):
Analiza corespunderii din punct de vedere tehnic a echipamentului propus cu cerințele caietului de sarcini va fi efectuată după depunerea ofertelor, conform procedurii de licitație și legislației în vigoare. Menționăm că majoritatea producătorilor dispun de echipamente care îndeplinesc cerințele menționate. În acest context, Autoritatea Contractantă își menține cerințele tehnice indicate în caietul de sarcini pentru Loturile nr. 7 și nr. 8
Date:
7 Apr 2021, 15:54
Question's name:
Laptop pentru catedre - Răspuns (7 apr 2021, 09:07)
Question:
Răspunsul este formal, deoarece cel mai important criteriu pentru calitatea bateriei este durata de lucru a laptopului cu această baterie. Capacitate mare a bateriei în Wh nu poate garanta durată mai lungă de funcționare al dispozitivului. Multe depinde de laptop, de consumul acestuia, de tipul și calitatea celulelor bateriei. Prin urmare, vă cerem în continuare să indicați durata de lucru a dispozitivului de la baterie. În plus, vă rugăm să confirmați că bateria necesită aceeași garanție ca laptopul astfel veți fi pe deplin garantat împotriva oricăror probleme cu bateria laptopului.
Answer (8 Apr 2021, 08:26):
Vă mulțumim pentru comentariu, dar menționăm că cerințele tehnice pentru acest lot rămân neschimbate. Bateria trebuie să dispună de o perioadă de garanție de cel puțin 1 an.
Date:
7 Apr 2021, 16:24
Question's name:
Termenii si conditile de livrare
Question:
Stimate client, Intelegem ca trebuie sa primiți echipamentul in termen de 45 de zile, insa situatia din industria TIC face acest lucru IMPOSIBIL. Cu parere de rau e practic imposibil ca echipamentul sa fie produs si livrat in acesti termeni. Chiar si o perioada de 90 de zile nu garanteaza producerea si livrarea echipamentelor la timp din cauza situatiei pandemice. Doar daca echipamentul este disponibil pe loc, sau in cazul in care acesta este in tranzit spre tara, sau prin manipularea cu documente, este posibila „finalizarea” livrarii la timp. Este surprinzator faptul ca absolut toate structurile inteleg si accepta situatia respectiva, si schimba adecvat cerintele de participare, insa Dvs incercati sa faceti imposibila participarea tuturor ofertantilor la aceasta licitatie, provocand, prin asemenea decizii, crearea unor scheme ilegale. Va rugam sa modificati termenii de exercitare a contractului in conformitate cu intrebarea anterioara.
Answer (7 Apr 2021, 16:58):
Buna ziua Autoritatea Contractanta deja a efectuat modificările in ceea ce tine termenii de livrare , nicidecum nu putem accepta un termen mai mare de 45 zile lucratoare de la solicitare , tinind cont ca procedura se desfasoara repetat , iar necesitatea este de maxima urgenta intru asigurarea realizarii activitatilor didactice si stiintifice.
Date:
8 Apr 2021, 11:03
Question's name:
Service centru
Question:
Răspuns (8 apr 2021, 08:21): vă rugăm să răspundeți la întrebările specifice care au fost adresate
Answer (8 Apr 2021, 16:45):
În cazul în care nu vă este clară descrierea menționată în anunțul de participare, venim cu clarificare: Operatorul economic trebuie să prezinte un certificat confirmativ că pe teritoriul Republicii Moldova există service centru oficial. În cazul în care Operatorul Economic (OE) este deținător al acestui service centru, se prezintă certificatul eliberat de producător/ distribuitor. În cazul în care OE nu deține service centru, atunci se prezintă un contract valid încheiat între operatorul economic și service centru oficial cu prezentarea certificatului oficial al centrului de deservire cu care este încheiat contractul în cauză. Contarctul cu un service centru oficial nu trebuie să conțină date despre licitația la care participă OE sau date despre condiții de garanțir/post garanție a produselor propuse. Dacă autoritatea contractantă va avea întrebări la momentul examinării ofertelor, atunci în conformitate cu termenii specificați în DUAE, pot fi solicitate documente justificative.
Date:
8 Apr 2021, 12:09
Question's name:
Răspuns (8 apr 2021, 08:28):
Question:
Buna ziua, Modificati va rog caietul de sarcini pentru mai multi producatori de tehnica de printare, este evident ca caietul de sarcini este facut sub CANON..
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".