+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.02.2021 14:27
to 18.02.2021 13:30
2
Bidding period
with 18.02.2021 13:30
to 23.02.2021 12:30
3
Auction
24.02.2021 14:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 343 750 MDL
Period of clarifications: 8 Feb 2021, 14:27 - 18 Feb 2021, 13:30
Submission of proposals: 18 Feb 2021, 13:30 - 23 Feb 2021, 12:30

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul expirat
Information about customer
Title
Inspectoratul General al Poliției
Fiscal code/IDNO
1013601000495
Address
MD-2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tiraspol 11/1
Web site
---
The contact person
Full name
Corduneanu Elena
Contact phone
022-868-066
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Feb 2021, 14:27
Date modified
10 Feb 2021, 9:38
Achizitii.md ID
21036006
CPV
38500000-0 - Aparate de control şi de testare
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
declaratie_ro (2).doc
Bidding Documents
declaratie
8.02.21 14:27
documentatia_standard_bunuri.docx
Bidding Documents
documentatia standard
8.02.21 14:27
duae nou.doc
Bidding Documents
duae
8.02.21 14:27
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Bidding Documents
caiet de sarcini
8.02.21 14:27
anunt de participare.pdf anunt de participare.pdf
Bidding Documents
anunt
10.02.21 09:38
Echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul expirat
Date:
8 Feb 2021, 14:59
Question's name:
Documente obligatorii
Question:
Buna ziua. In conformitatea cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DEEE): "p.111. .......... instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație pentru uz propriu EEE vor solicita producătorilor numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45." Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament, rugam sa ne informati despre obligatiunea de a detine un astfel de numar pentru potentialii ofertanti. Multumim
Answer (8 Feb 2021, 16:15):
Echipamentul care urmează a fi achiziționat nu se regăsește în Anexanr1A din HG menționată, astfel nu se solicită număr de înregistrare pentru operatorii economi.
Echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul expirat
Date:
9 Feb 2021, 09:40
Question's name:
Documente obligatorii
Question:
Buna ziua. In anexa 1A din HG 212/2018 este o categorie aparte (cat.9) "Instrumente de monitorizare si control". In anexa 1B (LISTA orientativă a EEE care sînt cuprinse în categoriile din anexa nr. 1A) din HG 212/2018, Subcategoria 9027 "Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice" (pozitiile tarifare 902710, 902780) contine in sine, inclusiv echipamentul solicitat de D-ra in cadrul licitatiei. Reesind din acestea, rugam repetat sa analizati obligativitatea solicitarii nr. de inregistrare in Lista producatorilor de la potentialii ofertanti. Multumim mult.
Answer (9 Feb 2021, 09:57):
Pozițiile specificate de dumneavoastră nu nominalizează expres bunurile solicitate de către AC. Condițiile de participare sunt conform documentației standard și nu sunt în contradicție cu pricipiile de reglementare a achizițiilor publice.
Echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul expirat
Date:
10 Feb 2021, 12:13
Question's name:
Documente obligatorii
Question:
Buna ziua. Reiteram. In anexa 1A din HG 212/2018 este o categorie aparte (cat.9) "Instrumente de monitorizare si control". Anexa 1B are Subcategoria 9027 "Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice" (pozitiile tarifare 902710, 902780) care contine in sine, inclusiv echipamentul solicitat de D-ra in cadrul licitatiei, si anume "Echipament pentru masurarea alcoolului in aer expirat" . In HG 212/2018 ca si in Codul Vamal al RM nu sunt trecute toate denumirile proprii existente de marfuri care sunt plasate pe piata RM. Dupa functionalitate, caracteristici, functii si folosinta toate marfurile se impart pe grupe, subgrupe, s.a.m.d. din Codul Vamal al RM, si respectiv, in anexa 1B. Respectiv, echipamentul solicitat de catre D-ra in cadrul acestei licitatii nefiind trecut express in anexa 1B ca si multe alte produse, face parte din pozitiile tarifare, care se regaseste in aceasta anexa ca cod vamal si face obiectul HG 212/2018. In rest, obligatia de a solicita nr. de inregistrare in Lista producatorilor EEE va este atribuita de p.111 din HG 212/2018. Reesind din cele mentionate, rugam repetat sa analizati obligativitatea solicitarii nr. de inregistrare in Lista producatorilor de la potentialii ofertanti. Multumim mult. Clarificarile APP inacest sens au fost expediate pe email organizatiei D-ra
Answer (10 Feb 2021, 14:39):
Autoritatea contractantă va respecta prevederile HG menționate în cazul în care echipamentele achiziționate vor fi stipulate expres în aceasta. Totodată vă informăm că procedurile de achiziții publice sunt reglementate în primul rînd de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în care este indicat expres că AC nu are dreptul să limiteze careva operatori economici pentru participarea în procedurile de achiziții. Reieșind din cele expuse menționăm că condițiile de participare sunt conform Documentației standard a procedurii. Suplimentar vă informăm că rubrica clarificări este preconizată pentru ca AC să clarifice neclaritățile din procedura de achiziție. Astfel, în cazul în care sunteți un operator economic interesat de participare în procedura menționată și considerați că lipsa solicitării numărului de înregistrare menționat de Dumneavoastră vă limitează în depunerea ofertei sau vă lezează care drepturi, aveți posibilitatea să acționați conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice.
Echipament pentru măsurarea a alcoolului în aerul expirat
Date:
10 Feb 2021, 16:04
Question's name:
Documente obligatorii
Question:
Nu cerem limitarea participarii prin solicitarea unor acte inventate. Operatorii economici nu pot fi limitati daca au toate actele conforme legislatiei. Specificam ca nr. de inregistrare este solicitat express de HG 212/2018 in cazul procurarii echipamentelor electrice si electronice si nu de unul din agentii economici. Nelimitarea si neconformarea sunt lucruri diferite. Ca autoritate contractanta aveti obligatia si dreptul sa organizati licitatia in baza actelor care doriti, dar riscati sa fie contestata procedura si sa fie anulate rezultatele, in caz ca agentul economic cistigator nu detine un astfel de certificat.
Answer (11 Feb 2021, 08:42):
AC a oferit răspuns la solicitarea dumneavoastră în clarificările anterioare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".