+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

Status Cancelled
Estimated value without VAT 759 170 MDL
Period of clarifications: 4 Feb 2021, 8:48 - 10 Feb 2021, 10:00
Submission of proposals: 10 Feb 2021, 10:00 - 28 Feb 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Information about the cancellation
The reason of cancellation
Decizia de anulare a procedurii de atribuire Nr. 02 din 05.03.2021 a grupului de lucu al UASM în baza Deciziei Nr. 03D-122-27 din 02.03.2021 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, care d e c i d e:
1. Se admite contestația nr. 02/85/21 din 09.02.2021 depusă de către ,,Prodomus" SRL pe marginea cerințelor documentației de atribuire a procedurii de achiziție publică nr. MD1612373375342 din 28.02.2021, privind achiziția,,Lucrărilor de reparații curente" în cadrul căminelor UASM;
2. Se anulează procedura de achiziție publică nr. MD-1612373375342 din 28.02.2021, privind achiziția ,,Lucrărilor de reparații curente" din cadrul căminelor UASM inițiate de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Date of cancellation
9 Mar 2021, 16:10
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2049, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Str. Mircesti 44
Web site
---
The contact person
Full name
Bratetchi Inga
Contact phone
+37369390006
Fax
+37369390006
Purchase data
Date created
3 Feb 2021, 19:29
Date modified
9 Mar 2021, 16:10
Achizitii.md ID
21035861
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Request price offers (works)
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Date:
4 Feb 2021, 09:21
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Nu putem descarca documentele.
Answer (4 Feb 2021, 17:00):
Puteți să le solicitați prntr-o scrisoare oficială către a.c.
Date:
4 Feb 2021, 11:15
Question's name:
Criteriile de calificare
Question:
Buna ziua, Punctul 14 in cerintele de calificare cere bani disponibili 1200000lei pentru acest concurs estimat la 760000 lei fara tva - care e sensul?
Answer (4 Feb 2021, 16:58):
Bună ziua. Această cerință are ca scop demonstrarea potențialului atât tehnic, cât și economico-financiar, care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a operatorului economic la îndeplinirea viitorului contract de achiziții publice de lucrări. Grupul de lucru a luat în considerație: Garanția p/u ofertă, ce constituie – 15 183,40 lei Garanția de bună execuție, ce constituie – 113 875,50 lei Valoarea estimativă a viitoarelor lucrări, ce constituie – 759 170,00 lei Valoarea pentru soluționarea eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea viitorului contract – 50% din valoarea contractului.
Date:
4 Feb 2021, 13:03
Question's name:
Conditii de participare
Question:
Cind beneficiar pune asa conditii drastice.Licitatiea pregadita pentru o intreprindere anumita.Nu duceti cont ca impartiti bani publici?
Answer (4 Feb 2021, 16:57):
Bună ziua. Conform Legii nr.131 din 03.07.2015 art.7, reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza principiului utilizării eficiente a banilor publici şi tocmai deaceea UASM este cointeresată în minimizarea riscurilor privitor executării viitoarelor lucrări de către operatorii economici.
Date:
5 Feb 2021, 11:43
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Va rugam frumos sa indicati temeiul legal in care solicitati disponibilitatea de bani in volum mai de 2 ori mai mare de cit costul maxim al achizitiei! Totodata va aducem la cunostinta ca garantia bancara pentru oferta si respectiv pentru buna executie nu poate face parte din calculul disponibilatatii de bani cum ati notat anteroir! Va rugam frumos sa presentati justificarea conform legislatiei, in baza caruia si activeaza grumpul de lucru!
Answer (5 Feb 2021, 16:39):
Bună ziua. Cerințele solicitate sunt în corespundere cu Legea nr.131 din 03.07.2015, art.57: (2) Autoritatea contractantă poate stabili, pe lîngă preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă de acest fel şi valoarea relativă a acesteia. (4) Este declarată cîştigătoare oferta care satisface toate cerinţele conform criteriului de atribuire prevăzut în anunțul/invitaţia de participare.
Date:
5 Feb 2021, 11:46
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Va rugam sa nu depasiti atributiile grupului de lucru si sa actionati in baza legii! Cum ar fi numerarea documentatiei pe placul autoritatii contractante, ce nu poate fi motiv de excludere!
Answer (5 Feb 2021, 16:41):
Bună ziua. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat are următoarele atribuţii în domeniul achiziţiilor publice Conform Legii nr.131 din 03.07.2015, art. 15: b) întocmeşte anunțuri și/sau invitaţii în cadrul procedurilor de achiziţie publică; c) elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică; S-a solicitat o astfel de enumerare a fișierelor cu docum. respective, pentru ca la descărcarea acestora, să le aranjăm într-o ordine consecutivă mai operativ, ceea ce va duce la economisirea timpului în procesul de examinare a doc. și nici de cum nu va fi un motiv de excludere, chear dacă ordinea acestora nu se va respecta.
Date:
5 Feb 2021, 11:50
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Raspunsurile Dvs nu reprezinta minimilizarea riscurilor pentru UASM ci reprezinta favorizarea unui agent economic aparent deja ales! De exemplu solicitati ISO 9001 si nu solicitati ISO 14001?!
Answer (5 Feb 2021, 16:42):
S-a solicitat ISO 9001, deoarece este un standart, care ajută la asigurarea faptului, ca UASM să primească în mod constant bunuri / servicii /lucrări de calitate. Cu atât mai mult ISO 9001 poate fi folosit de orice organizație, indiferent de dimensiunea și domeniul de aplicare, reprezentând totodată recunoasterea internationala, ceea ce pune în evidență imaginea si reputatia organizatiei.
Date:
5 Feb 2021, 11:52
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Care este motivul ca solicitati manualul calitatii daca totodata solicitati Avizul si ISO, eliberarea carora prevede obtinerea manualului!
Answer (5 Feb 2021, 16:44):
Vă rugăm frumos să concretizați, la care Aviz vă referiți?
Date:
5 Feb 2021, 11:54
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Punctul 31 din anunt de participare reprezinta ISO 14001 sau analog international!?
Answer (5 Feb 2021, 16:45):
Bună ziua. Echivalent ISO 14001 sau orice act bazat pe standarde recunoscute de RM.
Date:
5 Feb 2021, 16:56
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Conform HG 638 din 26.08.2020 art 43. Autoritatea contractantă nu impune condiții ce nu prezintă relevanță sau sunt disproporționate privind ceea ce urmează a fi achiziționat. Va rugam sa fixati in punctul privind disponibilitatea de bani suma echivalenta ofertei prezentate de catre ofertant, care va rezulta suma contractului! Si nu calcurile Dvs nemotivate! In caz contrariu apelam la ANSC
Answer (9 Feb 2021, 08:54):
La această întrebare V-am răspuns anterior, dar adăugător - art.21 al Legii nr.131. din 03.07.2015.
Date:
5 Feb 2021, 17:11
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Punctul nr. 26 din anuntul de participare numit gresit de catre Dvs Avizul inspectiei de Stat in Constructii, notam ca subdiviziunea Inspectia de Stat in constructii nu mai exista, acum prezentul aviz se elibereaza de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica, obtinerea avizului reprezinta ca ofertantul a trecut controlul de stat cu prezentarea tuturor documentelor unul dintre care este si manualul calitatii! Nu cred ca sunteti institutie abilitata pentru a controla actele emise de Agentia pentru Supraveghere Tehnica!
Answer (9 Feb 2021, 08:58):
Confirmăm, emitentul actual al documentului stipulat în p.26 din Anunțul de participare - Agentia pentru Supraveghere Tehnică, iar Inspectia de Stat in constructii este denumirea anterioară a emitentului.
Date:
9 Feb 2021, 11:39
Question's name:
Anunt de partcipare
Question:
Reperam intrebarea caci ati evitat raspuns up! Care este motivul ca solicitati manualul calitatii daca totodata solicitati Avizul si ISO, eliberarea carora prevede obtinerea manualului!
Answer (9 Feb 2021, 16:54):
La momentul publicării Anunțului de Participare s-a solicitat inițial și Avizul eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnică (p.26), și Manualul calității (p.27), deoarece, nu am cunoscut, că în Avizul eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnică este deja inclus Manualul calității – odată solicitate, confirmăm, aceste cerințe rămân în vigoare.
Date:
9 Feb 2021, 11:42
Question's name:
Anunt de participare
Question:
Raspunsul Dvs ce tine disponibilitatea de bani nu are termite legala, van si indicat punctul in din HG privind dispropritionarea solicitarii Dvs! Daca aveti argumentare din punct de vedere legislativ raspundeti! Repetarea aberatiilor nu este in raspuns ! In caz contrariu apelam la ANSC si va obliga sa modificati!
Answer (9 Feb 2021, 16:53):
Grupul de lucru al UASM confirmă, că în Anunțul de Participare a solicitat ca cerință: p.14 Disponibilitatea de bani lichizi – 1 200 000,00 lei. Eronat este înscrisul: ”conform IPO 14”, care din imprudență s-a copiat din alt Anunț de Participare. Cerința dată este în corespundere cu art.57 și art.21 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".