+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 06.11.2020 11:48
to 04.12.2020 10:00
2
Bidding period
with 04.12.2020 10:00
to 10.12.2020 10:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 416 000 MDL
Period of clarifications: 6 Nov 2020, 11:48 - 4 Dec 2020, 10:00
Submission of proposals: 4 Dec 2020, 10:00 - 10 Dec 2020, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

1. Organizarea și asigurarea pazei fizice a binurilor materiale ale autorității contractante;
2. Asigurarea regimului de trecere cu permis;
3. Controlul bunurilor primite și/sau expediate pe teritoriul și de pe teritoriul obiectivului păzit;
4.Deservirea butonului de alarmă în regim non-stop. Sosirea grupei operative In decurs de 3-5 min. în cazul declansării sistemului de semnalizare.
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2038, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, STR. ZELINSCHI,13
Web site
---
The contact person
Full name
VICTORIA PLACINTA
Contact phone
0.22-52-01-76
Fax
---
Purchase data
Date created
6 Nov 2020, 11:48
Date modified
19 Nov 2020, 11:24
Achizitii.md ID
21030242
CPV
79713000-5 - Servicii de pază
Type of procedure
Open tender
Award criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
duae servicii de paza.doc
Bidding Documents
DUAE
6.11.20 11:48
ap3img_0001.pdf ap3img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
img_0002.pdf img_0002.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap4img_0001.pdf ap4img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap pazaimg_0001.pdf ap pazaimg_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
ap.2img_0001.pdf ap.2img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
documentatia_standard_servicii.docx
Bidding Documents
Documentatia standart
6.11.20 11:48
ap.1img_0001.pdf ap.1img_0001.pdf
tenderNotice
ANUNT DE PARTCIPARE
6.11.20 11:48
Date:
19 Nov 2020, 11:24
Question's name:
ISO si 100 persoane fizice?!
Question:
ISO si 100 persoane fizice?! Întrebare: Care este temeiul legal de solicitare a cartificatului ISO 9001 ? Si care este motivul si calculului solicitării de cerere a personalului de 100 de oameni dat fiind faptul că la obiectul dat pot fi atribuiți nr maxim de 30-40 persoane ?
Answer (20 Nov 2020, 10:39):
Temeiul legal pentru includerea în criteriile de calificare și selecție a numărului personalului și posedarea de către ofertant a certificatului ISO se bazează la prevederile Articolului 18 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice care expres stabilește criteriile de calificare şi selecţie: Articol 18. Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare şi selecţie raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului. Numărul minimal al personalului se confirmă capacitatea de exercitare a activităţii profesionale și capacitatea tehnică, iar certificatul ISO confirmă corespunderea operatorului economic standardelor de asigurare a calităţii. Criteriile similare sunt expuse și în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de Servicii aprobată prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 174 din 05.10.2018 în Secţiunea a 2-a Criterii de calificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".