Status Purchase has not taken place
Estimated value without VAT 197 500 MDL
Period of clarifications: 16 Oct 2020, 16:35 - 19 Oct 2020, 15:00
Submission of proposals: 19 Oct 2020, 15:00 - 22 Oct 2020, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Etapele proiectului:
- Evaluarea tehnică a imobilului și actualizarea planurilor de măsurări (doc. de proiect elaborată în 2011 de Institutul „AGROINDPROIECT” SA, obiectul nr. 111/3468), pentru replanificarea nivelelor IV-V și expertizarea în caz de necesitate (S=1200,0 m2, pentru 80 unități de personal);
- Examinarea stării tehnice a reţelelor inginereşti (apă; canalizare; reţele electrice; iluminarea birourilor);
- Elaborarea planurilor de replanificare pentru birouri de serviciu și sistematizarea sarcinii de proiectare;
- Actualizarea documentației de proiect pentru amenajarea încăperii destinată pentru Centrul de monitorizare video al sistemului penitenciar cu echipament specializat (Obiect 13785, elaborat de ISP „RURALPROIECT”, în an. 2016, amplasare et. V);
- Amplasarea echipamentului de procesare video (descrieri, specificații tehnice, soft și echipament necesar pentru funcționarea în regim ”Non-Stop” 24 din 24 ore, amplasarea operatorilor, parte componentă a proiectului elaborat);
- Amplasarea echipamentului de rețea/transport date (descrieri, specificații tehnice, conexiunea pentru toate nodurile (instituții penitenciare), parte componentă a proiectului elaborat;
- Elaborarea documentației de proiect la faza ,,proiect de execuție".

Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:
- Arhitectura, cu măsurările și replanificările necesare;
- Tehnologia;
- Rezistența;
- Rețele inginerești interioare:
- încălzire și ventilare;
- alimentarea cu apă și canalizare;
- echipament electric;
- telecomunicații, sisteme de înștiințare pază și supraveghere video;
- semnalizare anti-incendiară;
- rețelele electrice, inclusiv magistralele până la punctul de conexiune (parter punctul de distribuție);
- sistemul transport date (rețea LAN), inclusiv magistralele până la punctul de conexiune;
- Protecția mediului;
- Proiectul de execuție a lucrărilor;
- Memoriu explicativ;
Devizul de cheltuieli
elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012 , formularele (1,3,5,7) în două exemplare și suport electronic, kos pe suport electronic în WinCmeta;
Expertizarea documentației de proiect și deviz.
Information about customer
Title
Administrația Națională a Penitenciarelor
Fiscal code/IDNO
1006601001012
Address
MD-2032, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Nicolae Titulescu 35
Web site
---
The contact person
Full name
Leu Mariana
Contact phone
022409715
Fax
---
Purchase data
Date created
16 Oct 2020, 16:35
Date modified
22 Oct 2020, 10:00
Achizitii.md ID
21029465
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Type of procedure
Low cost purchase
Evaluation criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".