1
Enquiry period
with 01.10.2020 10:29
to 10.10.2020 11:00
2
Bidding period
with 10.10.2020 11:00
to 16.10.2020 11:00
3
Auction
with 19.10.2020 15:00
to 19.10.2020 15:14
4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 230 000 MDL
Period of clarifications: 1 Oct 2020, 10:29 - 10 Oct 2020, 11:00
Submission of proposals: 10 Oct 2020, 11:00 - 16 Oct 2020, 11:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Echipament individual şi de sprijin
Information about customer
Title
REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.
Fiscal code/IDNO
1003600048486
Address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Mitropolit Dosoftei 146
Web site
---
The contact person
Full name
Daniela Morari
Contact phone
+37322204145
Fax
+37322204145
Purchase data
Date created
1 Oct 2020, 10:20
Date modified
8 Oct 2020, 10:11
Achizitii.md ID
21028919
CPV
35800000-2 - Echipament individual şi de sprijin
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Obiectul achiziției
Budget: 230000.0 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
Anunt cureluse
Evaluation Criteria
Anunț de participare
1.10.20 10:29
Formular F 4.2
Evaluation Criteria
Specificația de preț
1.10.20 10:29
FDA
Evaluation Criteria
Fișa de date a achiziției
1.10.20 10:29
Formular F 4.1
Technical Specifications
Specificația tehnică
1.10.20 10:29
DUAE
Evaluation Criteria
DUAE redactabil
1.10.20 10:29
Date:
8 Oct 2020, 10:11
Question's name:
Certificat de conformitate
Question:
Buna ziua, Cureluşele pentru bare de sprijin, în salonul troleibuzelor, nu sunt incluse in Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat de Guvernul РМ prin Hotarirea Nr. 1469 din 30-12-2004. Dar dacă aveți nevoie să fie prezentat certificatul de conformitate, va rugam sa ne informati, in baza caror regulamente tehnice şi/sau standarde naţionale trebuie să se elibereze certificatul de conformitate la cureluşele pentru bare de sprijin
Answer (8 Oct 2020, 11:51):
Conformitatea produselor cu prevederile reglementărilor tehnice poate fi atestată, atît prin certificate de conformitate eliberate de către organismele de certificare acreditate şi desemnate, cît şi prin declaraţii de conformitate emise de către producători (furnizori), cu condiţia satisfacerii criteriilor solicitate.
Date:
8 Oct 2020, 12:49
Question's name:
Certificat de conformitate
Question:
Datorită faptului că în Moldova nu există regulamente tehnice sau standarde naţionale referitor la cureluşe pentru bare de sprijin, certificatul de conformitate poate fi solicitat la organele de certificare doar in mod independent, indicând ce criterii trebuie să fie certificate. De asemenea, producătorul poate emite o declaraţie de conformitate cu criteriile solicitate de cumparator, fiind informat despre ele. Pe această bază, vă rugăm să clarificați ce cerințe specifice trebuie confirmate pentru acest produs - cureluşe pentru bare de sprijin.
Answer (9 Oct 2020, 10:40):
Scopul declaraţiei de conformitate, conform Legii nr.235 din 2011, este să confere încredere în conformitatea obiectului identificat cu cerinţele specificate la care se referă declaraţia de conformitate şi să specifice în mod clar responsabilul pentru această conformitate şi declaraţie. O declaraţie de conformitate este o formă de atestare a conformităţii pentru a se respecta cererile pieţei şi ale autorităţilor cu funcţii de reglementare, pentru a se conferi încredere în produsul plasat pe piaţă. (2) Declaraţia de conformitate se emite de către producător sau de reprezentantul lui autorizat, sau, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliu ori sediu în Republica Moldova, de către importatorul produsului. (3) Emitentul unei declaraţii de conformitate (organizaţie sau persoană) este responsabil de emiterea, menţinerea, extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea declaraţiei şi de conformitatea obiectului acesteia cu cerinţele esenţiale aplicabile. (4) Declaraţia de conformitate se bazează pe rezultatele evaluării conformităţii. (10) Declaraţia de conformitate se înregistrează la organismele de certificare acreditate pentru domeniul de acreditare corespunzător obiectului declaraţiei, cu atribuirea unui număr şi cu autentificare prin ştampila organismului de certificare. Produsele se plasează pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale care oferă un nivel adecvat de protecţie , precum sănătate şi siguranţă în general, protecţie consumatorilor, protecţie mediului şi securitate, şi numai dacă sînt însoţite de documente care atestă conformitatea. Persoana responsabilă de plasarea pe piaţă a produselor este producătorul, reprezentantul lui autorizat, importatorul, distribuitorul sau oricare altă persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul lui autorizat nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova, responsabilitatea pentru deţinerea documentaţiei tehnice ce atestă conformitatea şi prezentarea acesteia, la cererea organelor cu funcţii de control, revine importatorului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".