Status Purchase has not taken place
Estimated value without VAT 729 000 MDL
Period of clarifications: 29 Sep 2020, 16:58 - 14 Oct 2020, 14:48
Submission of proposals: 14 Oct 2020, 14:48 - 23 Oct 2020, 12:48

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 46,800; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 24,640; G100 R33–Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 37,220
Information about customer
Title
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Fiscal code/IDNO
1003600023559
Address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
The contact person
Full name
Drăgălin Cristian
Contact phone
+37322212296
Fax
+37322212296
Purchase data
Date created
29 Sep 2020, 16:53
Date modified
23 Oct 2020, 12:48
Achizitii.md ID
21028815
CPV
71300000-1 - Servicii de inginerie
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Date:
9 Oct 2020, 17:40
Question's name:
Clarificare
Question:
La pct. 7 din caietul de sarcini, autoritatea contractantă a stabilit următoarea condiție: „După caz, se va proiecta drum de ocolire pe perioada reparației podurilor”. Urmare a unei vizite în teren la obiectivele supuse proiectării, s-a stabilit că drumul de ocolire urmează a fi proiectat în mod obligatoriu, ceea ce în consecință majorează semnificativ volumul de lucru, în măsura în care, este necesară executarea de prospecțiuni (topo, hidro și geo) suplimentare + proiectarea drumului de ocolire, dar și a podețelor. În același timp, construcția drumului de ocolire și acceselor la pod, include și lucrări de descărcare a pământului în volum de peste 500 m3, care sunt condiționate de existența unui carier, însă dat fiind faptul că în apropierea podurilor respective acesta lipsește, apare și necesitatea de a proiecta unul. Astfel, rugăm să precizați dacă ofertanții trebuie, sau nu, să includă respectivele cheltuieli în propunerea financiară?
Answer (12 Oct 2020, 14:29):
La elaborarea soluțiilor de proiect, proiectantul va prioritiza (opta) pentru soluții care permit executarea lucrărilor de reparație pe jumătăți de cale (fără interzice accesului către poduri) sau cu înaintarea către beneficiar a schemei de organizare a circulației rutiere prin ocolirea podului supus reparației, utilizând sectoarele de drum (străzi) existente, astfel fiind optimizate cheltuielile pentru execuția lucrărilor de reparație. Adițional, menționăm că în cazuri în care nu este posibilă executarea lucrărilor de reparație pe jumătăți de cale sau redirecționarea traficului rutier către alte drumuri (străzi) existente, prin urmare fiind necesară proiectarea unui drum de ocolire, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar conceptul soluțiilor de proiect privind reparația lucrărilor de artă, înclusiv eventualele lucrări adiționale, (prospecțiuni geotehnice, hidrologice, topogeodezice suplimentare, pentru proiectarea drumurilor de ocolire, proiectarea carierelor de împrumut) toate acestea prevăd costuri adiționale, respectiv după caz se va purcede la elaborarea unui acord adițional la contract.
Date:
12 Oct 2020, 07:53
Question's name:
Solicitare
Question:
Având în vedere că lucrările achiziționate urmează a fi executate în etape, rugăm să confirmați că ofertantul desemnat câștigător, în loc să prezinte o singură garanție de bună execuție pentru întreg contractul, va fi în drept să prezinte câte o garanție de bună execuție pentru fiecare etapă (pod) separat, în condițiile în care, fiecare pod se va preda, primi și achita într-un interval de timp diferit. Ține a fi menționat faptul că, o astfel de opțiune nu va influența negativ asupra execuției contractului, ci dimpotrivă, crează întreprinderilor condiții mai favorabile pentru gestionarea mijloacelor financiare.
Answer (12 Oct 2020, 14:48):
Coantumul garanției de bună execuție a contractului se depune din valoarea de deviz a contractului.
Date:
13 Oct 2020, 16:51
Question's name:
Solicitare (continuare)
Question:
Examinând răspunsul dvs de mai sus, presupunem că eronat ați interpretat solicitarea noastră privind constituirea garanției de bună execuție, de aceea venim cu următoarele precizări. Pentru început, remarcăm faptul că această licitație deschisă prevede achiziționarea lucrărilor de proiectare nu doar la un singur pod, respectiv fiecare pod reprezintă o etapă, care are prețul său și va fi finalizată într-un interval de timp diferit. Astfel, propunem ca operatorului economic desemnat câștigător să i se ofere posibilitatea de a depune atâtea scrisori de garanție bancară câte etape (poduri) prevede caietul de sarcini. Valoarea fiecărei garanții va reprezenta 5% din prețul etapei. Perioada de valabilitate a garanțiilor va începe să curgă din momentul încheierii contractului până la termenul-limită de execuție pentru care proiectantul s-a angajat să finalizeze fiecare etapă în parte. Este de menționat că astfel nu va fi afectat cuantumul garanției, deoarece valoarea de deviz a contractului se formează anume din suma tuturor etapelor.
Answer (14 Oct 2020, 08:53):
Contractul de achiziție se va încheia pentru întreaga sumă, conform obiectului expus spre licitație și Ofertei, Devizului prezentate de către câștigător în cadrului licitației date. Astfel Garanția de bună execuție urmează a fi constituită din valoarea contractului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".