1
Enquiry period
with 25.08.2020 19:52
to 13.09.2020 10:02
2
Bidding period
with 13.09.2020 10:02
to 17.09.2020 10:02
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 18 657 566,67 MDL
Period of clarifications: 25 Aug 2020, 19:52 - 13 Sep 2020, 10:02
Submission of proposals: 13 Sep 2020, 10:02 - 17 Sep 2020, 10:02

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Proiectul „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova” va fi implementat în 2 (două) Etape, după cum urmează:
Etapa I – „Aprovizionarea cu apă potabilă a satelor Sîrma – Tochile-Răducani”;
Etapa II – „Aprovizionarea cu apă potabilă a satelor Tomai – Sărata Răzeși.
Prin prezenta procedură sunt achiziționate doar lucrările „Aprovizionarea cu apă potabilă a satelor Sîrma – Tochile-Răducani”;
Information about customer
Title
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Fiscal code/IDNO
1009601000290
Address
MD-4101, MOLDOVA, Cimişlia, or.Cimişlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
Web site
---
The contact person
Full name
Dorin Coroian
Contact phone
069572806
Fax
---
Purchase data
Date created
25 Aug 2020, 19:52
Date modified
1 Sep 2020, 19:28
Achizitii.md ID
21027737
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The best price-quality ratio
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
1 Sep 2020, 19:28
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Caietul de sacini contine niste cerinte trase din licitatiile GIZ e o eroare sau se solicita sa fie incarcate toate certificatele, fisele tehnice ...??
Answer (2 Sep 2020, 09:12):
Caietul de sarcini și listele de cantități sunt elaborate de compania de proiectare în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv, în documentele prezentate nu au fost observate careva erori. În privința certificatelor și fișelor tehnice, care dintre ele sunt indicate ca obligatorii - trebuie prezentate obligatoriu. Totodată, dacă operatorii economici participanți la prezenta procedură, identifică în documentația de atribuire careva erori sau neconcordanțe cu legislația națională de specialitate în vigoare, atunci solicităm respectuos să ne anunțați imediat despre aceasta. Vă mulțumim pentru participare, sănătate să aveți !!!
Date:
2 Sep 2020, 09:03
Question's name:
Caiet de sarcini, Devizul nr. 2-3-2
Question:
În cerințe se solicita Stație de dezinfectare cu hipocrit de sodiu. T.H. Astfel de stații sunt foarte multe, de diferite tipuri și cu diferiți parametri tehnici. Reieșind din cele expuse, solicităm respectuos să ne clarifica-ți care sunt parametrii stației solicitate pentru acest obiect.
Answer (2 Sep 2020, 15:36):
Specificații tehnice pentru Stația de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu le găsiți în Fișa tehnică a utilajului (Anexa 5 a Caietului de sarcini)
Date:
2 Sep 2020, 14:36
Question's name:
Fise tehnice
Question:
Legea 131/15, Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, (7) Specificaţiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaţionale, pe reglementările tehnice şi normativele naţionale, după caz., (9) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. În baza cărui act normativ este solicitată anexa 9 Împuternicirea producătorului.
Answer (4 Sep 2020, 15:02):
Anexa 9 nu este o specificație tehnică. Anexa 9 a fost solicitată pentru ca grupul de lucru sa se asigure că potențialii ofertanți au anunțat și au acceptul producătorilor de a participa la licitația data. Aceasta imputernicire nu limitează în nici un caz participarea ofertanților la licitație. ( De multe ori operatorii economici găsesc certificare la diferite materiale pe internet, le pun în oferta tehnica dar oferta financiară e de la alt producător.) Anume această imputernicire și demonstrează că operatorul economic vine și cu oferta tehnica si cu oferta financiară de la același producător.
Date:
3 Sep 2020, 08:34
Question's name:
Clarificari
Question:
Buna ziua! Rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari: 1. Ce presupune fitingul kit brasament? poate aveti un desen sau o fisa tehnica. 2. Caminele pentru apometre sa fie in intregime termoizolate? in anexa 8 al caietului de sarcini nu este specificat. Va multumim!
Answer (4 Sep 2020, 15:03):
1. Kit orientabil este teul orientabil electrosudabil care se montează pe conductele de distribuție pentru a putea racorda consumatorii. 2. Căminele din PE pentru apometre sunt total termoizolate.
Date:
3 Sep 2020, 16:36
Question's name:
ANEXA 3 - REZERVOR METALIC 50 MC
Question:
ANEXA 3 - REZERVOR METALIC 50 MC Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: – Evaluare tehnica si aviz sanitar emise de autoritatile competente dinRepublica Moldova pentru rezervoare metalice – obligatoriu; – Aviz sanitar pentru membrana emis de autoritatile competente din Republica Moldova – obligatoriu Inrebare: Agrementul tehnic si Avizul sanitar emise de catre Insitutii de agrementare si laboratoare acreditate din Romania vor fi recunoscute ca fiind valabile?? Legea nr. 131/2015 Articolul 37 (Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor) punctul 13 specifica urmatoarele: "Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene."
Answer (9 Sep 2020, 19:30):
Intrebarea Dumneavoastra nu reprezinta o clarificare, ci o ingerinta in conditiile caietului de sarcini. Va rugam sa respectati solicitarile si conditiile mentionate si aprobate pentru aceasta licitatie.
Date:
3 Sep 2020, 17:02
Question's name:
ANEXA 9 - IMPUTERNICIRE PRODUCATOR
Question:
Cum justifica Autoritatea Contractanta obligativitatea imputernicirii de la producator pentru toate produsele din fisele tehnice coraborat cu Articolul 7 (Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice) litera c si h?? Articolul 7. Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici; Prin obligativitatea prezentarii imputernicirii directe de la producator sunt exclusi din competitie absolut toti distribuitorii /revanzatorii ca si posibili furnizori, fiind favorizati direct producatorii. De asemenea sunt exclusi din competitie si toti constructorii care nu nu au contracte directe cu producatorii si lucreaza cu parteneri de tip distribuitori/revanzatori (si atentie ca sunt 7 tipuri diferite de utilaje si materiale pentru care se solicita imputernicirea producatorului).
Answer (9 Sep 2020, 19:31):
Exista deja un raspuns la aceasta intrebare. Va rugam sa parcurgeti compartimentul „clarificari”.
Date:
3 Sep 2020, 18:44
Question's name:
Certificare obligatorie PAS 1075:2009-03 – TYPE 2
Question:
PAS 1075:2009 – TYPE 2 este o norma tehnica Germana (nu este un standard European), iar certificarea conform prezentei norme se poate face doar in Germania. In conditiile in care se mentine obligativitatea acestei cerinte, se obstructioneaza in mod flagrant accesul producatorilor (inclusiv a producatorilor locali) care si-au certificat teava triplustrat in conformitate cu cerintele legislatiei si normelor din Rep. Moldova conform standardului European EN 12201. Va rugam sa ne informati daca certificatul de conformitate pentru teava triplustrat emis de catre o institutie de certificare din Republica Moldova acreditata de catre MOLDAC va fi recunoscut de catre Autoritatea Contractanta??
Answer (9 Sep 2020, 19:31):
Intrebarea Dumneavoastra nu reprezinta o clarificare, ci o ingerinta si o solicitare a schimbarii conditiilor caietului de sarcini. Va rugam sa respectati solicitarile si conditiile mentionate si aprobate pentru aceasta licitatie.
Date:
3 Sep 2020, 19:12
Question's name:
Standarde de asigurare a calităţii
Question:
Va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect: Conform articol 23 din legea 131/2105, punctul 2, Autoritatea Contractanta va recunoaste certificatele emise emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene in locul certificatelor obligatorii solicitate, emise de catre Autoritatile din Rep. Moldova: certificat igienic, certificat conformiate, agrement tehnic
Answer (9 Sep 2020, 19:32):
Conditiile caietului de sarcini sunt foarte clare si va rugam sa le respectati intocmai. Nu sunt acceptate decit cerintele mentionate si aprobate din caietul de sarcini.
Date:
4 Sep 2020, 09:23
Question's name:
Camine apometru
Question:
Va rugam sa specificati daca sunt acceptate camine cu D.500 sau 550 mm in loc de 540 asa cum este specificat in caietul de sarcini. Una dintr-e caracteristicile caminului precizeaza ca sunt produse cu baza de ancorare. Sa intelegem ca aceste camine urmeaza sa fie montate pe platforme de beton si ulterior ancorate?? Daca da, care este prodecura de ancorare (rugam o fisa tehnica detaliata), si unde sunt prinse costurile platformei de beton si a ancorarii? Daca nu, care este de fapt rolul acestei caracteristici?
Answer (9 Sep 2020, 19:33):
Se accepta si caminul cu D.550 mm. Caminele nu se monteaza pe platforma de beton. Va rugam sa analizati detaliile tehnice mentionate in caietul de sarcini.
Date:
4 Sep 2020, 13:16
Question's name:
Statia clorinare
Question:
in fisa tehnica pentru statia de clorinare nu sint indicate debitul pompei dozatoare, diametrul nominal al debitmetrului electromagnetic, nu este informatia privind debitul de apa a fintinilor forate, nici buletin de analiza a apei. Unde putem gasi aceste informatii
Answer (9 Sep 2020, 19:33):
Debitul pompei dozatoare – Debit minim 2,5 ml/h; debit maxim 7,5 l/h. Diametrul debitmetrului – 50 mm Alimentarea cu apa a localitatilor Sirma si Tochile-Raducani se face din raul Prut, apa este tratata, statiile de dezinfectie sunt prevazute pentru corectarea clorului.
Date:
6 Sep 2020, 12:50
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Imputernicirile producatorului de a participa la licitatie cu produsele lor pot fi si de la distribuitori zonali sa importatori autorizati? Ca exemplu Romstal, Hidrosistem, Volta, Wilo??
Answer (9 Sep 2020, 19:34):
Exista deja un raspuns la aceasta intrebare. Va rugam sa parcurgeti compartimentul „clarificari”. Imputernicirea se face de catre producator.
Date:
6 Sep 2020, 18:23
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
3.14. Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului (fără aprecieri negative), ce va fi calificat ca aprecieri negative? Dati o definitie.
Answer (9 Sep 2020, 19:42):
3.14. Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică va fi calificat ca fiind cu aprecieri negative, dacă cel puţin unul din punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 va avea aprecierea "DA"
Date:
6 Sep 2020, 18:28
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Este indicata motopompa MP 800, pelinga faptul ca e o pompa mai aproape de anii 50 a veacului trecut asta este si un model concret.
Answer (9 Sep 2020, 19:43):
Se accepta orice pompa cu caracteristicile pompei MP 800 care sa fie acceptata de catre Agentia de Supraveghere Tehnica.
Date:
6 Sep 2020, 18:34
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1 se prevede caramida dar de care? Caramida este de diferite marimi deci si preturi?
Answer (9 Sep 2020, 19:43):
Dimensiuni caramida plina – 240x115x63 (mm)
Date:
6 Sep 2020, 18:39
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Contorul electric ZMR110AC e o cerinta obligatorie? Devizul 4-2-1 Sirma
Answer (9 Sep 2020, 19:44):
Se accepta orice contor acceptat de catre furnizorul de energie electrica I.C.S. „Premier Energy” S.R.L.
Date:
6 Sep 2020, 18:45
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Kit orientabil este teul orientabil electrosudabil care se montează pe conductele de distribuție pentru a putea racorda consumatorii. Dar pe ce diametru de conducta va fi montat teul 50, 63, 75, 90, 110? si in ce cantitati concret pe diametri? Diferenta la cost intre un teu cu d. 50 si unul de 90 este cam de 50% . Rog sa se concretizeze diametrele Teurilor di asa zisele Kit si numarul concret pe diametru.
Answer (9 Sep 2020, 19:44):
Va rugam sa consultati lista cu cantitatile de lucrari N. 2-1-2, capitolul 3.2 Conducte si accesorii.
Date:
7 Sep 2020, 12:54
Question's name:
Clarificari
Question:
Buna ziua, Referitor la stația de clorinare- 1.Sursa de apă (de suprafață sau subterană) 2.Dacă de suprafață atunci a mai fost tratată ? 3.Dezinfectantul este hipoclorit industrial (170 g Cl/ dm3) s-au produs pe loc (generator de hipoclorit) 4.Debitul nominal per zi,debitul max.instantaneu ce ține de panoul de comandă Schema tehnologica sau lista parametrilor tehnologici care urmează sa fie controlați de sistemul automatizat de control realizat în baza PLC. Cu respect
Answer (9 Sep 2020, 19:45):
1.Sursa de apa este de suprafata; 2.Apa este tratata la statia de tratare din or.Leova; 3.Hipocloritul de sodiu este produs la statia de tratare din or.Leova; 4.La aceasta intrebare a fost deja dat un raspuns. Va rugam sa parcurgeti compartimentul „clarificari”.
Date:
7 Sep 2020, 12:55
Question's name:
caietul de sarcini clarificari
Question:
clarificati va rugam situatia unde se regasesc conductele cu d. 25 pentru conectarile individuale? acest aspect va rugam sal explicati si asupra caminelor cu contoare, ele ce se livreaza numai sau ofertantul va exava si va evacua surplusul de sol?
Answer (9 Sep 2020, 19:46):
Va rugam sa consultati lista cu cantitatile de lucrari N. 2-1-2, capitolul 3.2 Conducte si accesorii.
Date:
7 Sep 2020, 13:02
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
descrieti va rog ce ar intra in sitagma total echipat? filtru, robinet- cantitate, clapeta de retinere, contor, suporturi-cantitate? Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat) - d25mm buc 447,000 2 Pret de piata Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat)
Answer (9 Sep 2020, 19:47):
Toata informatia o puteti gasi in proiectul de executie.
Date:
7 Sep 2020, 13:08
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 poz. 75 scara 461,160 kg. asta ce ar fi? scara nare norma de resurs de ar fi necesar de descris. la aceste kg. sacara ar fi sa aiba o latime, inaltime, diametru la trepte, cum vor fi?
Answer (10 Sep 2020, 14:38):
Toata informatia o puteti gasi in proiectul de executie. Proiectul de execuție este deja accesibil in format electronic și poate fi accesat pe link-ul de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1zH_sc3n4cDeb9iEtHy_e99F16fiEJLY3?usp=sharing
Date:
8 Sep 2020, 13:35
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Simata AC, compania de proiectare face parte din grupul de lucru privind achizitia lucrarilor?
Answer (9 Sep 2020, 20:02):
Cu toate că întrebarea data nu este o clarificare, răspunsul este NU. Totodată, vă informăm că toate clarificările solicitate de Dvs sunt coordonate cu compania de proiectare
Date:
8 Sep 2020, 15:56
Question's name:
Standarde solicitate in fisele tehice
Question:
Pe ce legislatie s-a bazat proiectantul care a intocmit caietul de sarcini, facand referinta la standarde de productie si certificari pe standarde care depasesc cadrul legal conform legii 131/2018?? Conform legii 131/2018 pot fi folosite doar urmatoarele categorii de standarde: a) standard internaţional (ISO) - standard adoptat de un organism de standardizare internaţional şi pus la dispoziţia publicului; b) standard european (EN) - standard adoptat de un organism de standardizare european şi pus la dispoziţia publicului; c) standard naţional – standard adoptat de un organism de standardizare naţional (din Rep. Moldova) şi pus la dispoziţia publicului; In caietul de sarcini se fac trimiteri la standarde si norme tehnice nationale din Germania: standarde DIN (Deutsches Institut für Normung) sau certificari conform normei tehnice PAS 1075: ex: DIN 51178; DIN 8074; DIN 8075; DIN 3352; DIN 1229; DIN 19583, DIN 19584, DIN 19596/1, DIN 19596/2, DIN 19596/3; PAS 1075:2009-03-TYPE 1; PAS 1075:2009-03-TYPE 2. Solicitam Autoritatii Contractante sa modifice toate fisele si specificatiile tehnice, facand referire doar la standare si certificari acceptate conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice din Republica Moldova.
Answer (9 Sep 2020, 20:04):
Comentariile personale expuse de Dvs. mai sus, nu reprezinta o clarificare tehnica. Va rugam sa respectati cerintele caietului de sarcini, care a fost elaborat, respectand cele mai actuale standarde, agreate de catre Organismele de Certificare si Standardizare din cadrul Uniunii Europene si de catre Organizatia Internationala de Standardizare.
Date:
9 Sep 2020, 14:59
Question's name:
Caiet de sarcini
Question:
Buna ziua, explicati pozitia 45_CL18A_Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Supapa de sens d90mm_8 kg ??? - deviz 2-2-2 s.Sirma ***Supapa de sens d90mm- nu este in kg
Answer (9 Sep 2020, 20:04):
Va rugam sa consultati proiectul de executie. Supapa de sens, specificata in devizul 2-2-2 poz.45 s.Sirma, este confectionata din metal.
Date:
9 Sep 2020, 15:25
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
din data de 3-10-2020 nu oferiti nici un raspuns sa intalegem ca intentionat tergiversati raspunsurile ca in caz ca ele provoaca alte intrebari sa nu mai avem posibilitatea de a vi le adresa?
Answer (9 Sep 2020, 20:11):
Stimaţi Participanţi, pauza apărută dintre ultimele Dvs clarificări şi răspunsurile noastre a fost generată de situaţia pandemică care ia amploare în RM, la moment este asigurat accesul de la distanţă a responsabililor de procedură. Sperăm aşa situaţii să nu mai apară.
Date:
9 Sep 2020, 15:34
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
anexa 7 a caietului de sarcini cere descrierea la capac din material compozit pe cind devizele spun ca capacele sun din fonta. Intrebare ce capace oferim si ce fise tehnice indeplinim?
Answer (9 Sep 2020, 20:11):
In proiectul de executie sunt prevazute capace din material compozit. Va rugam sa respectati cerintele stipulate in Fisa Tehnica (Anexa 7).
Date:
9 Sep 2020, 20:10
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Acveti un obiect care va fi evident construit mai mul de un an, este prevazuta ajustarea preturior la rata inflatiei?
Answer (9 Sep 2020, 20:17):
Termenul de execuţie a lucrărilor este indicat în documentaţia de atribuire şi constituie 5 (cinci) luni, respectiv nu poate fi posibilă aplicarea procedurii de ajustare a preţurilor la rata inflatiei.
Date:
9 Sep 2020, 20:17
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 Este indicata motopompa MP 800, pelinga faptul ca e o pompa mai aproape de anii 50 a veacului trecut asta este si un model concret.   Răspuns (9 sept 2020, 19:43): Se accepta orice pompa cu caracteristicile pompei MP 800 care sa fie acceptata de catre Agentia de Supraveghere Tehnica. Intrebare :cum demonstram ca AST o accepta?
Answer (10 Sep 2020, 14:39):
Proiectul de executie prevede pompa acceptata de AST. Pompa trebuie sa respecte urmatorii parametri: Debitul: 850 l/min; Presiunea: 60 m; Sa fie echipata cu pompa centrifuga, motor pe benzina, racord diametrul 75mm; Greutatea maxima: 57 kg.
Date:
9 Sep 2020, 20:22
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Kit orientabil este teul orientabil electrosudabil care se montează pe conductele de distribuție pentru a putea racorda consumatorii. Dar pe ce diametru de conducta va fi montat teul 50, 63, 75, 90, 110? si in ce cantitati concret pe diametri? Diferenta la cost intre un teu cu d. 50 si unul de 90 este cam de 50% . Rog sa se concretizeze diametrele Teurilor di asa zisele Kit si numarul concret pe diametru.   Răspuns (9 sept 2020, 19:44): Va rugam sa consultati lista cu cantitatile de lucrari N. 2-1-2, capitolul 3.2 Conducte si accesorii. Precizam intrebarea, cite teuri vor fi cu d. 50, cu d. 63, cu d.75, d.90.? Daca nu va impovaram excesiv clarificati varog acest aspect in devizul la care vareferiti sunt lungimile conductelor de baza dar nu si cantitatea de teuri din componenta kiturilor dupa diametr.
Answer (10 Sep 2020, 14:40):
Va rugam sa consultati lista cu cantitatile de lucrari N. 2-1-2, capitolul 3.2 Conducte si accesorii.
Date:
9 Sep 2020, 20:24
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
anexa 7 a caietului de sarcini cere descrierea la capac din material compozit pe cind devizele spun ca capacele sun din fonta. Intrebare ce capace oferim si ce fise tehnice indeplinim?   Răspuns (9 sept 2020, 20:11): In proiectul de executie sunt prevazute capace din material compozit. Va rugam sa respectati cerintele stipulate in Fisa Tehnica (Anexa 7). Devizul, Forma unu scrie direct ca capacele sunt din fonta, prevaleaza ce?
Answer (10 Sep 2020, 14:44):
Prevaleaza Proiectul de Executie si Fisa Tehnica. Forma nr.1 nu reprezinta proiectul de executie ci lista de cantitati
Date:
9 Sep 2020, 20:28
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
PAS 1075:2009 – TYPE 2 este o norma tehnica Germana (nu este un standard European), iar certificarea conform prezentei norme se poate face doar in Germania. In conditiile in care se mentine obligativitatea acestei cerinte, se obstructioneaza in mod flagrant accesul producatorilor (inclusiv a producatorilor locali) care si-au certificat teava triplustrat in conformitate cu cerintele legislatiei si normelor din Rep. Moldova conform standardului European EN 12201. Va rugam sa ne informati daca certificatul de conformitate pentru teava triplustrat emis de catre o institutie de certificare din Republica Moldova acreditata de catre MOLDAC va fi recunoscut de catre Autoritatea Contractanta??   Răspuns (9 sept 2020, 19:31): Intrebarea Dumneavoastra nu reprezinta o clarificare, ci o ingerinta si o solicitare a schimbarii conditiilor caietului de sarcini. Va rugam sa respectati solicitarile si conditiile mentionate si aprobate pentru aceasta licitatie. Productorii locali care detin certificate RM si nu il detin pe acesta German se exclud din starta, Banii pentru proiect sunt din surse externe sau din cele interne?
Answer (11 Sep 2020, 09:31):
Intrebarea Dumneavoastra nu reprezinta o clarificare, Va rugam sa respectati cerintele caietului de sarcini.
Date:
9 Sep 2020, 21:02
Question's name:
Caetul de sarcini
Question:
descrieti va rog ce ar intra in sitagma total echipat? filtru, robinet- cantitate, clapeta de retinere, contor, suporturi-cantitate? Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat) - d25mm buc 447,000 2 Pret de piata Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat)   Răspuns (9 sept 2020, 19:47): Toata informatia o puteti gasi in proiectul de executie INTREBARE proiectul dE EXECUTIE unne il cosultam? Mai sus spuneati de situatia pandemica, poate totusi se explica ce ar fi comlet echipat?
Answer (11 Sep 2020, 09:32):
Toata informatia o puteti gasi in proiectul de executie. Proiectul de execuție este deja accesibil in format electronic și poate fi accesat pe link-ul de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1zH_sc3n4cDeb9iEtHy_e99F16fiEJLY3?usp=sharing
Date:
10 Sep 2020, 10:30
Question's name:
Grupul de lucru
Question:
In baza carui act normativ caietul de sarcini a fost elaborat de compania de proiectare? Legea 131/15 Articolul 15. Atribuţiile grupului de lucru c) elaborează documentația de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică; e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică; introducind criterii specifice de catre compania de proiectare, sunt limitati la participare 90% din companiile de constructii din R.M. AC ar urma sa se ghideze de Articolul 79. Reguli de evitare a conflictului de interese (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau denaturarea concurenței.
Answer (11 Sep 2020, 09:35):
Caietul de sarcini prezentat în cadrul procedurii este parte a proiectului tehnic. Respectarea prevederilor acestuia este obligatorie.
Date:
10 Sep 2020, 11:06
Question's name:
Precizare: caiet de sarcini
Question:
poziția 22 din devizul: 2-1-1 Retele exterioare de distributie a apei. > Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC d250mm (4 buc) - Cantitatea 15 m. Întrebare: 4 buc * L=0,2m = 0,8 metri (dar cantitatea solicitată e 15 metri) precizați vă rog descrierea poziției date și/sau a cantității solicitate. Mulțumesc
Answer (11 Sep 2020, 09:36):
Cantitatea de 15 metri din cantiatile de lucrari este corecta. In proiectul de executie tuburile de protectie L=200mm PVC d250 sunt 75 bucati.
Date:
10 Sep 2020, 11:47
Question's name:
Standarde solicitate in fisele tehice
Question:
Revin inca o data cu solicitarea de clarificare referitoare la utilizarea in caietul de sarcini a unor standarde in care nu se incadreaza in categoria standardelor nationale, europene sau internationale conform definitiei date pentru acestea in legea 131/2015. Nu inteleg de ce Autoritatea Contractanta considera ca trebuie sa raspunda doar la clarificari de natura tehnica si nu si la clarificari din punct de vedere a legalitatii anumitor solicitari sau criterii stipulate in caietul de sarcini avand in vedere ca a recunoscut, in raspunsurile de mai sus, ca caietul de sarcini a fost elaborat de catre proiectant si nu de catre grupul de lucuru, asa cum solicita legea. La o simpla verificare pe paginile oficiale ale Institutului de Standardizare din Republica Moldova (http://www.standard.md), Institutului Europren de Standardizare (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET::::) si Organizatiei Internationale de Standardizare (https://www.iso.org/advanced-search/x/) a normelor si standardelor Germane mentionate mai jos, A/C poate constata cu usurinta ca ele nu se regasesc in nomenclatoarele de standarde ale nici unei institutii mentionate mai sus. Simplul argument ca caietul de sarcini a fost intocmit pe baza celor mai actuale standarde nu le incadreaza automat la categoria Standarde Europene sau Standarde Internationale, ele fiind, repet inca o data, NORME SI STANDARDE NATIONALE GERMANE. Rugam A/C sa mai verifice inca o data standardele DIN 51178; DIN 8074; DIN 8075; DIN 3352; DIN 1229; DIN 19583, DIN 19584, DIN 19596/1, DIN 19596/2, DIN 19596/3; PAS 1075:2009-03-TYPE 1; PAS 1075:2009-03-TYPE 2 si sa vina cu o clarificare in ce lista oficiala de standarde Europene sau Internationale pot fi gasite.
Answer (11 Sep 2020, 09:37):
La intrebarea Dumneavoastra a fost dat deja un raspuns, consultati compartimentul “Calrificari”.
Date:
10 Sep 2020, 15:31
Question's name:
Caietul de sarcini - Amenajarea teritoriului (Platforma A) 7-1-1
Question:
Care e cantitatea totala de arbori foioși și arbuști solicitați ? Explicație: În poziția: 31 sunt solicitați 47 bucăți de arbori foioși corespunzător în poziția 33 aceluiași deviz se solicită 47 de arbori foioși în total corespunzător 47+47 =94 arbori. În poziția 32 sunt solicitați 96 bucăți de arbuști corespunzător în poziția 34 a celuași deviz se solicită 96 arbuști (Spiraea Vanhouttei) în total corespunzător 96 + 96 = 184 arbuști.
Answer (11 Sep 2020, 09:38):
Conform cantitatilor de lucrari din formularul nr.1, pozitiile 31 si 32 raspund de imprastierea arborilor si arbustilor, iar pozitiile 33 si 34 raspund de plantarea arborilor si arbustilor. Sunt 47 arbori foiosi si 96 arbusti.
Date:
10 Sep 2020, 17:23
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
anexa 7 a caietului de sarcini cere descrierea la capac din material compozit pe cind devizele spun ca capacele sun din fonta. Intrebare ce capace oferim si ce fise tehnice indeplinim? Răspuns (9 sept 2020, 20:11): In proiectul de executie sunt prevazute capace din material compozit. Va rugam sa respectati cerintele stipulate in Fisa Tehnica (Anexa 7). Devizul, Forma unu scrie direct ca capacele sunt din fonta, prevaleaza ce? Răspuns (10 sept 2020, 14:44): Prevaleaza Proiectul de Executie si Fisa Tehnica. Forma nr.1 nu reprezinta proiectul de executie ci lista de cantitati intrbare, sa intelegem ca vom factura capace din fonta iar in realitate vom monta din material compozit?
Answer (11 Sep 2020, 09:38):
In forma nr.1 sintagmele: “Capace din fonta ductila B-125” si “Capace din fonta ductila C-250” se inlocuiesc cu sintagmele: “Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125” si “Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250”.
Date:
11 Sep 2020, 08:50
Question's name:
Caietul de Sarcini - concretizare
Question:
deviz Tochile 2-2-1 Castel de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma A1 poziția 24 (Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)) INTREBARE: Se cere două straturi de hidroizolare dar poziția IzF04F corespunde numai a unui strat, în caietul de sarcini nu e specificat koeficient = 2 pentru resurse, noi cum procedăm? Explicați vă rog. (am avut contestație pe întrebare similară)
Answer (11 Sep 2020, 09:39):
Este necesar de prevazut coeficientu = 2
Date:
11 Sep 2020, 09:09
Question's name:
Caiet de sarcini Deviz: 2-2-1 Castel de apa V=50m3, H=18m (2buc) .Platforma A1 (pozitia 105)
Question:
Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 Betonul pentru scara monolita este de Marca M100 sau M200 (pretul 80% diferă)
Answer (11 Sep 2020, 09:40):
Marca betonului este M200.
Date:
11 Sep 2020, 09:20
Question's name:
Grupul de lucru
Question:
Find faptul ca la multe clarificari nu au fost dat raspuns, solicitam ca licitatia sa fie suspendata pina clarificarea tuturor intrebari cu modificarea caietului de sarcini in conformitatea cu legislatia RM
Answer (11 Sep 2020, 09:42):
Până la moment, la toate solicitările de clarificări au fost acordate răspunsuri.
Date:
11 Sep 2020, 09:59
Question's name:
Grupul de lucru
Question:
de care legea al achizitiilor din bani publici se conduce Autoritatea Contractanta, aveti vrio lege separata?
Answer (11 Sep 2020, 10:02):
legea 131/2015 privind achizitiile publice
Date:
11 Sep 2020, 11:52
Question's name:
Grupul de lucru
Question:
Daca va conduceti dupa legea 131/2015 de ce la toate solicitarile de clarificare referitoare la incalcarea legii 131/2015 ati raspuns astfel: Intrebarea Dumneavoastra nu reprezinta o clarificare tehnica, ci o ingerinta si o solicitare a schimbarii conditiilor caietului de sarcini. Articol 35 (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Sintagma Clarificari tehnice nu apare mentionata nicaieri. Apare in schimb sintagma Clarificari privind documentatia de atribuire, iar A/C ar trebuie sa respecte legea.
Answer (13 Sep 2020, 08:21):
Autoritatea contractanta nu a identificat încălcări a legislaţiei
Date:
11 Sep 2020, 13:58
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Contorul electric ZMR110AC e o cerinta obligatorie? Devizul 4-2-1 Sirma Răspuns (9 sept 2020, 19:44): Se accepta orice contor acceptat de catre furnizorul de energie electrica I.C.S. „Premier Energy” S.R.L. INTREBARE: Sa intelegem ca o itreprindere privata va hotari ce cotor sa montam?
Answer (13 Sep 2020, 08:21):
C.S. “Premier Energy” S.R.L. este furnizorul de energie electrica din zona. Contorul electric trebuie sa fie acceptat de catre furnizorul de energie electrica.
Date:
11 Sep 2020, 14:00
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
anexa 7 a caietului de sarcini cere descrierea la capac din material compozit pe cind devizele spun ca capacele sun din fonta. Intrebare ce capace oferim si ce fise tehnice indeplinim? Răspuns (9 sept 2020, 20:11): In proiectul de executie sunt prevazute capace din material compozit. Va rugam sa respectati cerintele stipulate in Fisa Tehnica (Anexa 7). Devizul, Forma unu scrie direct ca capacele sunt din fonta, prevaleaza ce? Răspuns (10 sept 2020, 14:44): Prevaleaza Proiectul de Executie si Fisa Tehnica. Forma nr.1 nu reprezinta proiectul de executie ci lista de cantitati intrbare, sa intelegem ca vom factura capace din fonta iar in realitate vom monta din material compozit? Răspuns (11 sept 2020, 09:38): In forma nr.1 sintagmele: “Capace din fonta ductila B-125” si “Capace din fonta ductila C-250” se inlocuiesc cu sintagmele: “Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125” si “Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250”. intrebare prin verificatori cum a trecut devizul? cu capace din fonta sau compozit?
Answer (13 Sep 2020, 08:22):
Va rugam sa respectati cerintele Proiectului de Executie si al Caietului de Sarcini.
Date:
11 Sep 2020, 14:13
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
in anex 3 ati introdus o invatie Conditii de garantie si post-garantie:– Minim 24 luni de la punerea in functiune, maxim 36 de luni de la livrare; – Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in perioada post- garantie. intrebare: 36 de luni de la livrare catre beneficiar sau antreprenor? acasta prevedere pe cine ar favoriza?
Answer (13 Sep 2020, 08:23):
36 de luni de la livrare catre beneficiar.
Date:
11 Sep 2020, 14:18
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
anexa 3 Utilajul, echipamentul tehnologic: REZERVOR METALIC 50 MC Ansamblare buloane metalice M12 si M16 . si daca ar fi buloane m 14 ce ne facem?
Answer (13 Sep 2020, 08:24):
Va rugam sa respectati cerintele Caietului de Sarcini.
Date:
11 Sep 2020, 20:49
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Tabelul 3-1: Personal Nr. Pozi ie Total lucru similar Experienta (ani) Experiența similară a lucrărilor (ani) 1 Seful echipei 10 5 2 Diriginte de santier: - Constructii civile, industriale si agrozootehnice; 5 3 - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare; 5 3 - Instalatii si retele electrice; 5 3 - Instalatii de automatizare; 5 3 3 Responsabil de mediu pentru sanatate si siguranta 1 1 Aceste cerinte privind satagiu si experienta este o discriminare in esenta ei. Se insista pe acesta experienta? Daca da atunci in baza carui act normativ va asumati acasta cerinta?
Answer (13 Sep 2020, 08:25):
Toate cerintele Caietului de Sarcini sunt obligatorii. Va rugam sa respectati cerintele Caietului de Sarcini.
Date:
11 Sep 2020, 20:56
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Caietul de sarcin are asa inscriere: Raportare Antreprenorul va trimite Supervizorului detaliile oricarui accident, cat mai curand posibil, dupa eveniment. Antreprenorul va pastra registre si va face rapoarte privind sanatatea, siguranta si bunastarea persoanelor, pagubele asupra proprietatii, la solicitarea Supervizorului., In ce act normativ gasim imputernicirile si atributiile Supervizoriului?
Answer (13 Sep 2020, 08:26):
Intrebarea Dumneavoastra nu este o clarificare. Varugam sa respectati cerintele Caietului de Sarcini.
Date:
13 Sep 2020, 09:06
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Fisel tehnice pe materiale si utilaje, imputernicirile de la producatlri, avizele sanitare le prezentam odata cu oferta ?
Answer (13 Sep 2020, 09:59):
Toate documentele solicitate trebuie depuse odată cu oferta, având forma şi conţinutul conforme cerinţelor indicate
Date:
13 Sep 2020, 10:01
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Tabelul 3-2: Echipament, impune detinerea a 4 miniexcavatoare , forma 1, listele de lucrari prevede sapatura cu excavatorul cu cupa 0,4-0,7 mc, cupe ce le detin doar exavatoarele medii sau grele. Unde in f 1 este prevazuta utilizare miniexcavatoarelor?
Answer (13 Sep 2020, 10:01):
Vedeti caietul de sarcini
Date:
13 Sep 2020, 10:02
Question's name:
Caietul de sarcini
Question:
Comionil de 8 tone se poate inlocui?
Answer (13 Sep 2020, 10:02):
b
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".