1
Enquiry period
with 21.05.2020 17:15
to 28.05.2020 11:53
2
Bidding period
with 28.05.2020 11:53
to 05.06.2020 12:23
3
Auction

4
Evaluation
5
Bids have been evaluated
Status Bids have been evaluated
Estimated value without VAT 571 199,67 MDL
Period of clarifications: 21 May 2020, 17:15 - 28 May 2020, 11:53
Submission of proposals: 28 May 2020, 11:53 - 5 Jun 2020, 12:23
Auction start date: will not be used

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietul de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017 d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie
de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul
corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Information about customer
Title
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
Fiscal code/IDNO
1007601010448
Address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Web site
---
The contact person
Full name
Inna Frunză
Contact phone
+37322776711
Purchase data
Date created
21 May 2020, 17:10
Date modified
26 May 2020, 11:53
Estimated value (without VAT)
571 199,67 MDL
Type of procedure
Request price offers (works)
Evaluation criteria
The lowest price
Delivery address
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Contract period
15 Jun 2020 17:15 - 30 Dec 2021 17:15
List of positions
1)
Title
Lucrări de reparație capitală în cadrul GIMNAZIU N. COSTIN CPV: 45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Quantity: 1.0
Unit of measurement: Bucata
Documents of the procurement procedure
duae (2).doc
Bidding Documents
21.05.20 17:15
doc standart lucrări (2).docx
Bidding Documents
21.05.20 17:15
caiet de sarcini n.costin repar.docx
Bidding Documents
21.05.20 17:15
anunț de participare n.costin.doc
Bidding Documents
26.05.20 11:53
fda .doc
Bidding Documents
26.05.20 11:53

Ниже доступны оферты участников, документы к офертам вы можете посмотреть нажав на иконку папки.

На основе Решения рабочей группы для выбора победителя требуется:

1) Выбрать победителя нажав на кнопку признать победителем.

2) Отправить в течении 3 дней на почту AAP bap@tender.gov.md отсканированное решение рабочей группы.

3) После выбора победителя нажмите кнопку: "Принять решение".

Qualification
Participant(s) name(s)
Normalized price
Status
1
Participant(s) name(s):

"Maistcons Grup" SRL

Normalized price: 291 941,75 MDL
Status: Winner
Reason: preț cel mai scăzut
Qualification documents
Documents provided with the proposal
2
Participant(s) name(s):

Fabianca

Normalized price: 294 392,21 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
3
Participant(s) name(s):

Rindunica

Normalized price: 332 242,25 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
4
Participant(s) name(s):

SRL Frabo Grup

Normalized price: 332 907 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
5
Participant(s) name(s):

Anserplast

Normalized price: 351 245,98 MDL
Status: Cancelled
Reason: Other grounds for rejecting the offer
Qualification documents
Documents provided with the proposal
6
Participant(s) name(s):

LIVART PRIM SRL

Normalized price: 353 091,18 MDL
Status: Pending

Documents such as "Qualification Documentation", "financial proposal" and "Illustration" will be browseable for all only after your offer has been placed in "pending" status.

Reason: Not indicated
Qualification documents
Documents folder missing
Documents provided with the proposal
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Active".
Clarifications