1
Enquiry period
with 21.05.2020 16:37
to 11.06.2020 00:00
6 days left
2
Bidding period
with 11.06.2020 00:00
to 17.06.2020 00:00
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 1 250 000 MDL
Period of clarifications: 21 May 2020, 16:37 - 11 Jun 2020, 0:00
Submission of proposals: 11 Jun 2020, 0:00 - 17 Jun 2020, 0:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Achiziţionarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani
Information about customer
Title
IMSP AMT Buiucani
Fiscal code/IDNO
1003600153131
Address
2051, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Luca Carageale, 2
Web site
---
The contact person
Full name
Iaşan Liliana
Contact phone
022-74-19-16
Fax
---
Purchase data
Date created
21 May 2020, 16:37
Date modified
27 May 2020, 16:57
Achizitii.md ID
21023243
CPV
90900000-6 - Servicii de curăţenie şi igienizare
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
anunt_de_participare.docx
Bidding Documents
anunt_de_participare
21.05.20 16:37
documentatia_standard_servicii.docx
Bidding Documents
documentatia_standard_servicii.
21.05.20 16:37
duae.doc
Bidding Documents
duae.doc
21.05.20 16:37
fisa date.docx
Bidding Documents
fisa date.d
21.05.20 16:37
Date:
26 May 2020, 12:28
Question's name:
SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR
Question:
1. Explicați ce tip de unitate medicală AMT Buiucani aparține clinicii sau spitalului? • Această întrebare este legată de faptul că Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani, Anexa 2 și Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului conțin discrepanțe între ele. La Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani a descris curățarea salon și a zonelor sanitare ca spital, Anexa 2 si Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului a descris curățarea sectii ca clinică. 2. Precizați un program de lucru? Indicaţi ce periodicitatea de lucru şi ce program de lucru este corect? • 22.Regim de lucru: de luni până vineri de la 08.00 până la 19.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 17-19 (pe parcursul zilei în caz de necesitate). 23.Fiecare sâmbătă de la 08.00 până la 14.00 regim zi se face curățenie generală între orele 11-13 (pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenie de întreținere). sau (Curăţenii ordinare: De 2 ori pe zi Curățenia se petrece în birouri de 2 ori în zi începând cu ora 7:30-9:40;13:00-15:00.Personalul implicat in efectuarea curățeniei va purta EPP-curat (costum/halat,chipiu,încălțăminte ușor de prelucrat(piele/înlocuitor)marcată conform destinației(Salon sau Grup sanitar) și va respecta consecutivitatea efectuării curățeniei – de la curat spre murdar cu EPP tehnic și vestimentar diferinciat.; La orele 13:00-15:00 curăţenia se petrece cu folosirea detergenţilor, recomandaţi pentru suprafeţe; Curățenia se petrece de 3ori începând cu orele :7:30-9:30;12:30-14:30;16:30 -18:30; 3. Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curățenie în instituțiile medicale IMSP AMT Buiucani, Anexa 2 și Condiții speciale de îngrijire depinde îndeplinirea contractului - este indicată frecvența diferită? • Aveți nevoie să curățați toaletele de 3 ori sau de 6 ori? • Spălarea geamurilor de 2 ori pe an sau la fiecare 30 de zile? 4. Indicați numărul și dimensiunea covoarelor care fac obiectul curățării uscate de 2 ori pe an pentru subdevizeunea? Se usucă curățarea covoarelor cu îndepărtarea sau pe site-ul? 5. Care este numărul de covoare din subdiviziune? • Prestatorul asigură echipament, dispozitive, cărucioare pentru transportarea echipamentului și soluțiilor necesari, echipament pentru personal și echipament pentru protecția individuală, materiale pentru curățenie (detergenți, dezinfectanți, poliroli, ceara, sacose de gunoi, covorașe de protecție la intrare, materialul antiderapant, e.t.c.). După utilizare este necesar de dezinfectat echipamentul folosit. • 11. Covoraşe de protecţie la intrare-schimbarea zilnică 6. Ce tipuri de camere sunt incluse în ZONE CU RISC MEDIU și ÎNALT? Furnizați Anexa nr. 1 așa cum nu este în documente? • (A) ZONE CU RISC SCĂZUT - birourile medicale, oficii, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferinţă, recepţie, subsoluri, Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) în baza zilelor lucrătoare pe săptămână și orarul de lucru stabilit cu o intervenţie zilnică.B) ZONELE CU RISC MEDIU - Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) 6 (şase) zile în săptămână cu frecvența de 2 (două) ori pe zi , în baza orarului de lucru stabilit-coridoare de legătură-2 (două) ori pe zi C) ZONELE CU RISC ÎNALT - Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) nu mai puțin de 3 (trei) ori pe zi în baza necesităților efective de serviciu, zilelor lucrătoare săptămânale și orarul de lucru stabilit.) 7. Se specifică materialul din care podeaua este format din subdiviziune? Procedură specificată poate fi efectuată numai pentru piatră naturală. • (O dată la 3 luni: - Întreţinerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii şi lustruitul şi spălatul de fond al pardoselilor netratate) 8. Indicați numărul și tipul de balcon (vitrat sau deschis) pe subdiviziune? • (- Măturatul şi spălatul manual al balcoanelor/teraselor externe) 9. Explicați ce vrei să spui? • IMPORTANT: Operaţiile de înlăturare din camere a mobilierului care poate fi deplasat prevăd supravegherea din partea personalului medical şi sanitar în ceea ce privesc aparatele electro-medicale. 10. Câți mp există pentru unitatea de taierea iarbei? Cum poate fi oferit prețul dacă nu există acest articol la 4.2 și 4.1.? • In privinţa la taierea iarbei va fi oferit un pret la metru patrat pentru fiecare lucrare, va fi acordat ofertantului care va propune pretul cel mai mic luind intotdeauna in consideratie grila stabilită în contract 11. Indicați ce tipuri de distribuitoare sunt necesare (caracteristicile lor)? Indicați cantitatea de consum pentru o lună de hârtie igienică, șervețele de unică folosință și săpun antibacterian? • (completarea grupurilor sanitare (WC) cu hârtie igienică şi a săpunului lichid antibacterial,a sălilor de tratamente și sala de pansamente cu ștergare de unică folosință şi a săpunului lichid antibacterial care trebuie introdus în dozatoarele/suport special destinate și asigurate de Prestator. In caz de deterioare/furt adozatoarele/suport se vor inlocui cu altele noi de către Prestator)
Answer (1 Jun 2020, 14:36):
Buna ziua! Dreptul material pertinent care a stat la baza formulării criteriului dat de eligibilitate. Reprezintă un fapt notoriu (notorium non est probandum), că cerinţele pentru igienă, amplasarea, amenajarea, utilarea, întreţinerea instituţiilor medico-sanitare, precum şi pentru controlul infecţiilor în cadrul acestora sunt proprii doar domeniului medico-sanitar și absolut diferite de alte genuri de activitate. Aceste cerințe configurează standarde de curățenie unice, mult mai drastice, care nu admit similitudini cu alte domenii. Înacest sens, invocăm per ansamblu prevederile Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (în continuare – Regulament), aprobat prin HG nr.663 din 23.07.2010. Astfel, aceste condiții sunt dicate de faptul că există un risc sporit de contaminare biologică fie a personalului medical, fie a pacienților fie al terților. Iată de ce sunt un șir de condiții de igiena, care ar minimaliza riscurile de infectare cu infecții nosocomiale. Citeva exemple: 217. În încăperile funcţionale principale, de producere şi la locurile de muncă ale personalului medical de gardă şi altui personal trebuie să fie asiguraţi parametrii microclimatului, componenţa chimică şi bacteriologică a aerului; p.235. Toate încăperile, utilajul, inventarul medical şi cu altă destinaţie trebuie menţinute în condiţii de salubritate. 243. Respectarea standardelor de control al infecţiilor se va efectua conform cerinţelor Ministerului Sănătăţii. Prin Ordinul Ministerului Sănătății, nr.51 din 16.02.2009, a fost aprobat Ghidul de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, ca material metodic și de conduită în combaterea infecțiilor nosocomiale și aplicarea măsurilor de asigurare a regimului sanitaro-igienic și antiepidemic în instituțiile medico-sanitare. Acest Ghid este obligatoriu pentru instituțiile medicale și instituie un șir de instructiuni, standarde și alte norme tehnice ce urmează a fi respectate pentru a evita riscurile de infectare. Odată externalizat serviciul de curățenie, Completul ANSC este obligat să ia în considerație faptul că acest serviciu este integrat în instituție și urmează a respecta standardele date. În acest ghid se explică că, În patologia umană infecţiile nosocomiale (IN) ocupă un loc deosebit. Ele se deosebesc prin incidenţa înaltă şi consecinţe grave, care duc direct sau indirect la majorarea bruscă a valorii tratamentului, precum şi a pagubei economice, morale şi sociale şi sunt considerate în prezent o problemă majoră de sănătate populaţională pentru toate instituţiile de asistenţă medicală (6, 7, 8, 10, 29). Conform expunerii OMS sub infecţie nosocomială se subînţelege orice maladie infecţioasă, care afectează pacientul ca rezultat al spitalizării sau adresării după asistenţă medicală, sau maladie infecţioasă care afectează lucrătorul medical al instituţiei sanitare ca urmare a îndeplinirii obligaţiunilor funcţionale, îndeferent de momentul apariţiei simptomelor în timpul sau după aflare în instituţia sanitară. Aceste standarde și ghiduri reprezintă acte normative, și demonstrează în mod elocvent că regulile pentru curățenie în IMS sunt specifice și sctricte, și apriori exclud existența serviciilor similare de curățenie din alte domenii de activitate, nonmedicale.IMS în funcţie de asistenţa medicală prestată, populaţia şi contingentele deservite, personalul medical ş.a. sunt în felul său unice. Prin urmare, este necesar ca planul de organizare a CI să fie elaborat şi adoptat pentru fiecare IMS, conform specificului şi necesităţilor. Totodată, există compartimente funcţionale generale necesare pentru activitatea cu succes al sistemului CI pentru orice IMS. O zi reusita
Date:
26 May 2020, 12:33
Question's name:
Numărul de personal
Question:
Cu referire la condițiile indicate la categoria ”Serviciile de curățenie zilnică includ:13. Numărul de personal care va deservi sa fie de minimum 45persoane: în CCD – 12 persoane, în CMF nr. 4 - 9 persoane, în CMF nr. 5 – 15 persoane, în CMF nr.6- 9 persoane.” - Vă rugăm să clarificați în baza căror standarde/acte normative a fost calculat că va fi necesar anume acest număr de personal pentru prestarea acestor servicii? Totodată nu este clar, acesta este numărul total de personal necesar pentru îndeplinirea întregului contract, sau numărul de personal necesar pentru a presat servicii pe perioada unei ture de muncă? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta?
Answer (27 May 2020, 11:48):
Buna ziua!Conditiile indicate la categoria Serviciile de curatenie zilnica sunt in conformitate cu 1. Ordinul nr. 695 din 13.10.20010 - Cu privire la Asistenta Medicala Primara din Republica Moldova, cu modificarile ulterioare ordinul nr. 46 din 10.02.2016 al Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova 2. Ordinul nr. 100 din 10.03.2008 - Cu privire la Normativele de personal medical al Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova. Credem ca este destul de clar descris in pct.18, subpct 41 aliniatul 12, 13 si anexele 2-13, deoarece sunt stabilite in conformitate cu normativele de personal medical, stipulate in documentatia indicata mai sus. Va multumim O zi reusita
Date:
26 May 2020, 12:37
Question's name:
SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR
Question:
1. La data de 22.05.2020 autoritatea Contractantă IMSP AMT Buiucani a publicat anunțul de participare privind Achiziţionarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani prin procedura de achiziție licitație deschisă pentru perioada iulie -decembrie 2020. 2. Ca urmare a examinării anunțului de participare, „PROTERRA GRUP” SRL în calitate de operator economic s-a confruntat cu mai multe neclarități ce reies din condițiile stabilite prin acesta. 3. Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice: ”(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);” 4. În acest context, având în vedere că „PROTERRA GRUP” SRL este un operator interesant în participarea la prezenta licitație, respectuos solicită următoarele clarificări: A. Cu referire la ”Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație)”: 5. În conformitate cu criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici, autoritatea contracatntă solicită următoarele: Punct 6 Declaratie care va atesta experiența dobândită în sectorul solubrizării si dezinfectării în instituțiile medicale din Republica Moldova, pe parcursul ultimilor 3 ani., Punct 7 Programul de instruire igienică a persoanelor ce vor furniza serviciul. Punct 8 Prezinta (care urmeaza sa fie respectat) un sistem de autocontrol al serviciului efectuat şi sistemul de control, în contradictoriu în prezenţa persoanei responsabile indicat pe fiecare subdiviziune a Beneficiarului în parte Punct 14 Document unic de autoevaluare a riscurilor ce țin de securitatea muncii în incinta IMSP AMT Buiucani, la exercitarea activităților; Punct 20 Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant de resurse creditare sau alte mijloace financiare 300000 lei MD 6. Astfel, cu referire la pct. 6-8, 14 din tabel nu este clară necesitatea acestor confirmări. - Vă rugăm să ne comunicați care este scopul prezentării acestor acte, și în baza căror acte normative/instrucțiuni/standarde acestea pot fi solicitate de la operatorul economic care intenționează să participe la licitație? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 7. De asemeena, ce ține de solicitarea de la pct. 20 din tabel de asemenea nu eset clar necesitatea unui astfel de act confirmativ având în vedere că autoritatea contractantă prin același anunț de participare din 22.05.2020 la pct. 13 din tabel solicită ”Garanţia pentru oferta 2%, transfer bancar”, cât și ”Garanţia de buna execuţie 15% pentru operatorul desemnat câștigător transfer bancar” . - În baza căror acte normative, autoritatea contractantă este în drept să solicite de la operatorul economic intersat ”Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant de resurse creditare sau alte mijloace financiare 300000 lei MD” fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? B. Cu referire la alte condiții din anunțul de participare. 8. Cu referire la pct. 16 ”Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu este cazul” – nu este clar ce acte anume SRL ”Proterra Grup” urmează să prezinte, care este scopul acestei cerințe de eligibilitate și în baza căror acte normative aceasta se solicită? 9. Cu referire la pct. 25 din anunțul de participare: ”Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului în caz de necesitate.” – solicităm să ne clarificați expres cazurile în care ar fi necesară modificarea programului de lucru. Reieșind din care acte normative reies cazurile în care ar fi necesară modificarea programului de muncă? Ce vor conține aceste modificări? În limitele cărei morme juridce se încadrează acest drept al autorității contractante și se permite impunerea la asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 10. Cu referire la pct. 27 dinanunțul de participare: ”Dat fiind faptul că Instituția este medicală personalul prestatorului răspunde de calitatea serviciilor prestate și poartă toată răspunderea pentru cazurile de aplicare amenzilor de către organele de control și etc.” – vă rugăm să ne clarificați expres despre care anume organ de control se are în vedere? În baza căror norme juridice operatorul economic este obligat să răspundă direct pentru aplicarea unor amenzi aplicate autorității contractante? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 11. Cu referire la pct. 30 din anunțul de participare: ”În perioada când merge reparația în clădirile beneficiarului se efectuează strângerea și evacuarea gunoiului, curățarea podelelor de vopsea și alte.” - vă rugăm să ne clarificați dacă la stabilirea costului licitației s-a luat în calcul prestarea acestor servicii sumplimentare? Dacă da, ce sumă a fost alocată pentru prestarea acestor servicii? Sau aceste servicii urmează a fi prestate gratuit de operatorul economic? În cazul în care aceste servicii urmează a fi prestate gratuit, în baza cător norme juridice autoritatea contracatntă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea ueni licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 12. Cu referire la pct. 33-35; 38-39 din anunțul de participare: „33 Colaboratorii prestatorului efectuează colectarea inventarului moale murdar (ștergare, capoate, lingerie de pat, etc.), care se transmit la spălătorie. Inventarul moale curat se distribuie respective prin cabinete tot de către colaboratorii prestatorului. 34 Prestatorul efectuează la necesitate lucrări de vopsire a geamurilor, ușilor, pereților cu materialele Beneficiarului. 35 Prestatorul trebuie să asigure dozatoare pentru pregătirea soluțiilor dezinfectante.” 38. Se interzice stocarea deșeurilor menajere și cu pericol biologic. Eliminarea deșeurilor se efectuează deodată după colectarea lor. 39. Se asigură colectarea materialului moale murdar (halate, ștergare, lingerie și etc.) cu transmiterea lor la spălătorie internă și înlocuirea lor cu cele curate aduse din spălătorie.” - vă rugăm să ne clarificați dacă la stabilirea costului licitației s-a luat în calcul prestarea acestor servicii sumplimentare? Dacă da, ce sumă a fost alocată pentru prestarea acestor servicii? Sau aceste servicii urmează a fi prestate gratuit de operatorul economic? În cazul în care aceste servicii urmează a fi prestate gratuit, în baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 13. Cu referire la condiția: ”Părțile înțeleg și acceptă, că una din cerințele principale în instituțiile medicale, inclusiv în instituția Beneficiarului, este organizarea, îndeplinirea şi menținerea regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical şi asigurarea securității pacienților în prevenirea apariției şi răspândirii infecțiilor nosocomiale (bolilor intra spitaliceşti).” - Vă rugăm să ne clarificați expres ce presupune ”crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical şi asigurarea securității pacienților în prevenirea apariției şi răspândirii infecțiilor nosocomiale ”? Care vor fi expres obligațiile operatorului economic? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 14. Cu referire la condiția: ”Notă: In fiecare secţie în caz de depistare a unei boli infecțioase, regimul de prelucrare şi dezinfecţie a încăperilor, se va petrece conform cazului de infecție, la indicația medicului epidemiolog,administrației. - Nerespectarea orarului de muncă (plecare/părăsire locului de muncă sau neprezentare la timp fără motive întemeiate) de către angajații firmei de curățenie prevede sancțiuni in mărime de 10% din contract.” - Vă rugăm să ne clarificați expres despre modalitățile de dezinfecție care ar putea fia plicate? Ce modificări anume poate suferi orarul de muncă? În baza cărei norme legale autoritatea contractantă este în drept să aplice astfel de sacncțiuni la încheierea unui contract de achiziții publice, încheiat ca urmare a uneilicitații publice deschise? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 15. Cu referire la Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani; Art. 8 Prestări extraordinare: ”Prestatorul va trebui să garanteze executarea intervenţiilor la chemare, aceste intervenţii vor trebui garantate atât în zilele de odihnă şi vor trebui efectuate pe parcursul a 24 de ore de la solicitare. Prezenţa necesară a unei echipe disponibile imediat şi încontinuu” - vă rugăm să ne clarificați dacă la stabilirea costului licitației s-a luat în calcul prestarea acestor servicii sumplimentare? Dacă da, ce sumă a fost alocată pentru prestarea acestor servicii? Sau aceste servicii urmează a fi prestate gratuit de operatorul economic? În cazul în care aceste servicii urmează a fi prestate gratuit, în baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 16. Cu referire la Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani; Art. 9 Obligaţiile Prestatorului faţă de personal pct. 4. Alte obligaţii: ”Prestatorul va avea grijă să împartă, personalului angajat, dispoziţiile necesare pentru o executare corectă şi punctuală, conform prescrierilor conţinute în prezentul caiet de sarcini specială, de asemenea, va avea grijă să pună la dispoziţia şefilor de echipe identificaţi drept referenţi copia sarcinii tehnice pentru a permite o consultaţie uşoară şi frecventă cu scopul de a evita contestaţiile cu privire la modalităţile şi termenele de executare a serviciului. Prestatorul va asigura completarea și prezentarea la prestarea serviciilor obiect al Contractului, echipele integral completate cu personal. Necompletarea integrală cu personal a echipei, va fi prezumată ca inefectivă în prestarea în volum deplin a serviciilor obiect al prezentului Contract și va diminua proporțional cuantumul prețului serviciilor ce urmează a fi achitate de către Beneficiar, după formula: (Slt/Ntp)/Z x Npp = Szp; Sla = suma Szp în cadrul unei luni calendaristice. Unde, Slt – reprezentă prețul lunar total al serviciilor de curățenie pentru subdiviziunea concretă a beneficiaruluiîn care este arondată echipa de curățenie a Prestatorului; Ntp – numărul total convenit conform contractului, al personalului echpei Prestatorului, arondate subdiviziunii concrete a Beneficiarului; Z- numărul zilelor în care urmează a fi prestate serviciile de către echipa Prestatorului, în cadrul unei luni calendaristice (de facturare), conform prezentului contract, în subdiviziunile concrete a Beneficiarului; Npp – numărul zilnic total al personalului echipei Prestatorului arondate subdiviziunii concrete a Beneficiarului, care s-a prezentat la o dată calendaristică concretă, pentru a presta serviciile obiect al contractului, în cadrul subdiviziunii concrete a Beneficiarului, fapt atestat prin Registrele zilnici de evidență a lucrătorilor Prestatorului care au prestat serviciile de curațenie în incinta IMSP AMT Buiucani; Szp – valoarea prețului zilnic acceptat al serviciilor prestate de numărul prezend de personal din echipa Prestatorului arondată în cadrul subdiviziunii concrete a Beneficiarului; Sla – valoarea lunară a prețului serviciilor prestate de numărul prezend de personal din echipa Prestatorului arondată în cadrul subdiviziunii concrete a Beneficiarului; În desfăşurarea serviciului trebuie evitat orice impediment sau deranj care ar putea afecta desfăşurarea normală a activităţilor serviciilor medicale ale Beneficiarului. Angajaţii Prestatorului sunt obligaţi să manifeste un comportament educat şi corect,comunicare adecvată faţă de pacienți, cât şi faţă de colaboratorii Beneficiarului,cu o voce redusă şi să acţioneze de fiecare dată profesional. În special, Prestatorul trebuie să aibă grijă ca propriul personal trimis în secţii şi în subdiviziunile medicale ale Beneficiarului: - să aibă întotdeauna cu sine un document de identitate personală-ecuson; - să anunțe și să restituie imediat lucrurile (oricare ar fi valoarea acestora) găsite în cadrul structurilor deservite, propriului responsabil direct care va trebui să le înmâneze Beneficiarului sau Şefului de subdiviziune a Beneficiarului; - să semnaleze imediat organelor competente ale Beneficiarului şi propriului responsabil direct deficienţele pe care le va depista în timpul desfăşurării serviciului; - refuze orice remunerare suplimentară şi/sau cadou. Prestatorul este responsabilă de comportamentul angajaţilor săi şi de nerespectarea prezentei sarcini, de asemenea este, direct responsabilă de daunele provocate terţilor, fie că aceştia sunt clienţi sau angajaţi ai Beneficiarului. Întreg personalul Prestatorului va trebui să poarte uniformă de culoarea solicitată/agreată de Beneficiar. Această uniformă va trebui menţinută perfect curată. În plus, personalul Prestatorului în timpul desfăşurării serviciului va trebui să ţină în evidenţă inscripţia cu numele, prenumele şi fotografia. Prestatorul şi personalul angajat al acesteea vor trebui să respecte toate normele cu caracter general şi special emise de către Instituţia Medicală a Beneficiarului pentru propriul personal. Prestatorul va trebui să identifice un reprezentant de-al său în calitate de şef de echipă, împuternicit sau referent de încredere în cadrul fiecărei structuri care va putea fi disponibil în orice moment, care să aibă puterea şi mijloacele necesare pentru a îndeplini orice prevedere referitoare la obligaţiile contractuale. Numele, numărul de telefon, adresa şi domiciliul acestui reprezentant vor trebui să fie cunoscute. În plus, acesta va trebui să fie uşor de contactat pe parcursul întregii zile pentru eventuale lucrări extraordinare urgente. În caz de absenţă a acestui reprezentant va trebui indicat un altul cu împuterniciri depline. Toate contestările adresate reprezentantului Prestatorului menționat mai sus, vor fi opozabile Prestatorului, de aceea, în afară de nume va trebui transmisă o împuternicire pentru a putea acţiona pe numele şi contul Prestatorului. Fiecare subdiviziune a Beneficiarului, va pune la dispoziţie echipei arondate a Prestatorului, o zonă-depozit pentru stocarea materialului necesar la executarea serviciului, alimentată cu energie electrică, apă şi canalizare” - Vă rugăm să clarificați și să concretizați aceste condiții interpretative impuse prin indicarea expresă a obligațiilor operatorului economic, fără circumstanțe prezumtive și obligații ambigue. În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții precum cele din Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani; Art. 9 Obligaţiile Prestatorului faţă de personal pct. 4. Alte obligaţii, la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? În cadrul căror limite legale se încadrează acest capitol? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 17. Cu referire la Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani; Art. 11 Documentaţia administrativa (în Doc. Licitaţie): ”Documentele prezentate de către participanţi: - Lista documentelor se regasește în documentele de licitație, documentele solicitate vor fi prezentate cel tîrziu timp de 3 zile de la solicitare, Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita și alte documente/acte confirmative în vederea atestării celor declarate în ofertă. Prestatorul este obligat să ofere acces Grupului de Lucru la depozite încăperi pentru a putea fi constată prezența utilajelor și consumabilelor declarate. IMPORTANT: POT PARTICIPA COMPANIILE DE DREPT MOLDOVENEŞTI CARE OPEREAZA CEL PUTIN DE TREI ANI IN SECTORUL DE CURATIRE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI ( COMPANIILE DE DREPT MOLDOVENESC CU CAPITAL MOLDOVENESC; COMPANII DE DREPT MOLDOVENESC CU CAPITAL STRAIN CARE OPEREAZA IN SECTORUL DE CURATIRE IN TARA DE ORIGINE DE CEL PUTIN SAPTE ANI DE LA PUBLICAREA ANUNTULUI). IMPORTANT: În cazul în care nu va fi prezentat un document obligatoriu, în termenul stabilit, sau nu vor putea fi confirmate cele declarate participantul va fi descalificat conform prevederilor legale. ” - Vă rugăm să ne clarificați în baza căror norme juridice operatorul economic poate fi obligat să ofere acces Grupului de Lucru la depozite încăperi pentru a putea fi constată prezența utilajelor și consumabilelor declarate? Autoritatea contractantă în baza căror norme legale poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice ceastă obligație, ca și celelate prevăzute la art. 11 din Caietul de Sarcini? Impunerea acestor condiții nu încalcă prevederile capitolului 4 din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 18. Cu referire la Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curăţenie in instituţie medicala IMSP AMT Buiucani; Art. 17 Controlul calităţii: ”Prestatorul va trebui să pună la dispoziţia Instituţiei Medicale metodologiile de control calitativ pe care intenţionează să le adopte, rezervându-şi dreptul, în cazul în care va interveni o asemenea necesitate, de a solicita operarea unor eventuale modificări sau completări. Totodată, Prestatorul va respecta metodele de control deja instituite prin contract, și anume contrapunerea informațiilor din Registrele zilnici de evidență a lucrătorilor Prestatorului care au prestat serviciile de curațenie în incinta IMSP AMT Buiucani și Actele zilnice de monitorizare a serviciilor de curățenie efectuate în subdiviziunile Beneficiarlui, și întocmirea facturilor conform rezultatelor acestor verificări. Prestatorul este obligat de a efectua pe parcursul îndeplinirii serviciului, controale ale calităţii odată in lună, cu scopul de a constata corespunderea lucrului desfăşurat cu cerinţele stabilite de contract şi de normele legislaţiei în vigoare. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua controale ale produselor utilizate în îndeplinirea serviciului de curăţenie-dezinfectare; produsele vor trebui să corespundă specificărilor conţinute în contract. Beneficiarul va efectua cu propriul personal împuternicit controlul de verificare al calității și cantităților de servicii prestate, cu persoana responsabilă a Prestatorului și după cum este prevăzut în prezentul Contract. Rezultatul controalelor va fi considerat obligatoriu pentru ambele părţi, iar dacă se va depista necorespunderea serviciului faţă de cerinţele prescrise, Administraţia Instituţiei Medicale va putea cere ca lucrările să fie repetate, fără a se pretinde ceva în schimb. Părțile confirmă interesul Beneficiarului în atingerea performanțelor admisibile la prestarea serviciilor obiect al prezentului Cotract, precum și dreptul Beneficiarului de a declara unilateral rezoluțiunea Contractului, în cazul în care nu sunt atinse performanțele admisibile. Părțile definesc și acceptă performanțele admisibile ca fiind nivelul așteptat și acceptat al calității și cantității serviciilor obiect al Contractului și care trebuie să fie eficiente și neeșuate în proporție de minim 95 %. Această eficiență va fi calculată în procente, proporțional numărului de zile în cadrul lunii calendaristice, în care serviciile s-au prestat fără abateri de la condițiile Contractulale, raportate și la subdiviziunile Beneficiarului în care se prestează serviciile obiect al Contractului.” - Autoritatea contractantă în baza căror norme legale poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice ceastă obligație, ca și celelate prevăzute la art. 17 din Caietul de Sarcini? Impunerea acestor condiții nu încalcă prevederile Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, în special capitolului 4 din aceasta? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 19. Cu referire la condițiile: ”Notă: In fiecare secţie în caz de depistare a unei boli infecțioase, regimul de prelucrare şi dezinfecţie a încăperilor, se va petrece conform cazului de infecție, la indicația medicului epidemiolog,administrației. N.B. -Nerespectarea orarului de muncă (plecare/părăsire locului de muncă sau neprezentare la timp fără motive întemeiate )de către angajații firmei de curățenie prevede sancțiuni in mărime de 10% din contract.” - Vă rugăm să ne clarificați expres despre modalitățile de dezinfecție care ar putea fia plicate? Ce modificări anume poate suferi orarul de muncă? În baza cărei norme legale autoritatea contractantă este în drept să aplice astfel de sacncțiuni la încheierea unui contract de achiziții publice, încheiat ca urmare a uneilicitații publice deschise? În baza căror norme juridice autoritatea contractantă poate impune asemenea condiții la organizarae și desfășurarea unei licitații publice deschise fără a comite abuzuri și încălcarea normelor cu privire la licitațiile publice? Aceste condiții nu reprezintă o încălcare a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice inclusiv art. 7, capitolul 4 - 7 secțiunea 2, capitolul 8 din aceasta? 20. Potrivit art. 35 alin. (2) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice: ”(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare. utoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin.(4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.” 21. În acest context, rugăm respectuos autoritatea contractantă să ne răspundă clar, complet şi fără ambiguităţi în termenii prevăzuți la art. 35 alin. (2) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. 22. Totodată, solicităm ca la elaborarea clarificărilor să se țină cont nemijlocit de legislația cu privire la achizițiile publice, să se excludă orice abuz sau acțiuni de limitare a concurenței și să se respecte principiile generale cu privire la achizițiile publice. 23. De asemenea, potrivit art. 41 din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice: ”(1) Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 35, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul mijloacelor de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor, precum și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare.” 24. Având în vedere toate aspecte cu privire la care s-au solicitat clarificări prin prezenta solicitare, solicităm autorității contractante să le revizuiacă repetat și să excludă din anunțul de participare privind Achiziţionarea serviciilor de curăţenie în instituţie medicala IMSP AMT Buiucani prin procedura de achiziție licitație deschisă MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1590067743766 respectuos,
Answer (1 Jun 2020, 14:53):
Buna ziua! Privitor la criteriul de eligibilitate: Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant de resurse creditare sau alte mijloace financiare 300000 lei MD. Considerăm că în acest aspect nu sunt întrunite condițiile ipotezei normei juridice conținute în art.82 alin.1 al Legii privind achizițiile publice, Nr. 131din 03-07-2015, și implicit Proterra Grup SRL nu este în drept a formula prezenta nemultumire, în aspectul abordat. Dreptul material pertinent care a stat la baza formulării criteriului dat de eligibilitate. În condițiile în care plata penru servicii de curățenie nu se face în avans, logica instituirii acestei condiții, derivă din necesitatea asigurării capacității prestatorului serviciilor de curățenie de a asigura financiar, în prima lună și eventual pînă la prima achitare a serviciilor de curățenie, a capacității de a suporta cheltuielile pentru salarii, procurarea consumabilelor și dezinfectanților, procuraea dispozitivelor de curățenie, mentenanța dispozitivelor utilizate etc. Conform art.21 al Legii privind achizițiile publice, (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare;c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.Buna ziua! Privitor la criteriul de eligibilitate: Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant de resurse creditare sau alte mijloace financiare 300000 lei MD. Considerăm că în acest aspect nu sunt întrunite condițiile ipotezei normei juridice conținute în art.82 alin.1 al Legii privind achizițiile publice, Nr. 131din 03-07-2015, și implicit Proterra Grup SRL nu este în drept a formula prezenta nemultumire, în aspectul abordat. Dreptul material pertinent care a stat la baza formulării criteriului dat de eligibilitate. În condițiile în care plata penru servicii de curățenie nu se face în avans, logica instituirii acestei condiții, derivă din necesitatea asigurării capacității prestatorului serviciilor de curățenie de a asigura financiar, în prima lună și eventual pînă la prima achitare a serviciilor de curățenie, a capacității de a suporta cheltuielile pentru salarii, procurarea consumabilelor și dezinfectanților, procuraea dispozitivelor de curățenie, mentenanța dispozitivelor utilizate etc. Conform art.21 al Legii privind achizițiile publice, (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare;c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. Standardele de evaluare şi acreditare pentru instituţiile de asistenţă medicală primară, aprobate la Şedinţa Prezidiului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate din 30 iunie 2016; Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale; Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (în continuare – Regulament), aprobat prin HG nr.663 din 23.07.2010; Standardul de îngrijiri nursing, elaborat și aprobat în 2010 de Ministerul Sănătății în comun cu Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, departamentul de Formare Profesională şi Educaţie Continuă, Directiva 2000/54/ce a parlamentului european și a consiliului din 18 septembrie 2000, privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă Totodată, atragem atenție că aceste condiții nu constituie criterii de eligibilitate, ci viitoarele condiții contractuale, care în seță configurează propriuzis obiectul contractului. Este o descriere a serviciilor de care are nevoie instituția medicală. În acest sens, este extrem de stranie abordarea Contestatarului, care califică condițiile date drept cerințe de calificae și care spune că acestea sau îndepărtat de obiectul conractului. Or, aceste condiții și sunt obiectul conractului. Analizînd teoretic acesta problemă, prin metoda excluderii, ținem să menționăm că doctrina cunoaște următoarele cerințe pe care trebuie să le îndeplinească obiectul contractului. Conform art.1375alin. (2) al Codului civil, Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură. Conform alin.1 și 2 al art.993 al Codului civil, (2) Părțile contractante pot încheia în mod liber, în limitele dispozițiilor legale imperative, contracte și pot stabili conținutul lor. Conform p.20 subp.1 al Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, 20. Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii: 1) examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii… Condițiile contestate de către Contestatar, reflectă necesitățile IMSP AMT Buiucani. Doar grupul de lucru al IMSP AMT Buiucani este în drept să stabilească aceste necesități. Referitor la p.25 (Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului în caz de necesitate). În funcție de situația epidemiologică în țară, localitate, instituție, pot fi impuse musuri restrictive și/sau onerative de către autoritățile publice centrale și locale (MSMPS, ANSP, DGASS a CMC etc), care impun schimbarea regulilor sau regimului de efectuare a curățeniei. Un caz elocvent în acest sens este infecția cu COVID 19, care a impus IMSP AMT Buiucani să elaboreze Procedura operațională PO 63 PRELUCRAREA SUPRAFEȚELOR. Acesta stabilește o nou program de prelucrare a suprafețelor: Frecvența procedurii -zona verde (bloc administrativ)- Curățarea umedă de 2 ori pe zi - zona galbenă (spațiile în lipsa vizitei pacienților suspecți la COVID -19)- Curățarea umedă cu folosirea a 3 găleți pentru curățare și dezinfectare de 3 ori pe zi - zona roșie (izolator, cabinete ORL, chirurgical) - Curățarea umedă cu folosirea a 3 găleți pentru curățare și dezinfectare înclusiv și pereții – după eliberarea spațiului de către fiecare pacient suspect de COVID Necesitatea schimbării acestui program a fost dictată de faptul că MSMPS a emis următoarele acte normative: - Ordinul nr. 388 din 10.04.2020 Privind prevenire și control COVID-19 în instituțiie medico sanitare și rezedențiale cu îngrijiri pe termen lung; - Ghid practic Măsurile de prevenire infecției COVID-19 la locul de muncă„ (ordin MSMPS nr.315 din 15.03.2020). Referitor la p.27 (Dat fiind faptul că Instituția este medicală personalul prestatorului răspunde de calitatea serviciilor prestate și poartă toată răspunderea pentru cazurile de aplicare amenzilor de către organele de control și etc). Reiterăm că serviciul de curățenie externalizat, fizic este integrat în procesele operaționale ale IMSP AMT Buiucani. În acest sens, sancțiunile care pot fi aplicate IMSP AMT Buiucani pentru nerespectarea condițiilor igienice, soldate ca rezultat al prestării necorespunzătoare de către Prestator, nu trebuiesăfie imputate IMSP AMT Buiucani. Or, dincolo de regula fiecare raspunde pentru fapta sa, mai există și regula răspunderii comitentului penru fapta prepusului său. Această clauză, element al obiectului viitorului contract, are drept scop conferirea unui drept de regres efectiv autorității contractante, avînd în vedere faptul că contractele standard de achiziții publice evaluează anticipat prejudiciul cauzat prin neexecutarea obligațiilor contractuale prin clauza penală. Suplimentar invocăm prevederile art.947 alin. (1) Cod ivil, Clauza penală este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (penalitate). Conform art.2005 al Codului civil, 1) Comitentul răspunde de prejudiciul cauzat cu vinovăție, iar în cazurile expres prevăzute de lege, fără vinovăție, de către administratorul, salariatul său sau o altă persoană subordonată comitentului (prepus) în funcțiile care i s-au încredințat. (2) În cazul în care prepusul a cauzat prejudiciul cu intenție, persoana vătămată poate alege să ceară repararea prejudiciului numai de la comitent, numai de la prepus sau de la ambii în mod solidar. (3) Comitentul conservă dreptul de regres contra prepusului. Prepusul se poate exonera de răspundere dacă va dovedi că s-a conformat întocmai instrucțiunilor comitentului. Referitor la condițiile conținute în p.30-39. Acestea sunt condițiile viitorului contract și constituie parte integrantăa obiectului viitorului conract ( vedeți comentariul general la Condițiile speciale). La evaluarea acestor servicii sa ținut cont și de aceste obligații. Referitor la condițiile: Părțile înțeleg și acceptă, că una din cerințele principale în instituțiile medicale, inclusiv în instituția Beneficiarului, este organizarea, îndeplinirea şi menținerea regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical şi asigurarea securității pacienților în prevenirea apariției şi răspândirii infecțiilor nosocomiale (bolilor intra spitaliceşti). Aceste condiții derivă din: Standardele de evaluare şi acreditare pentru instituţiile de asistenţă medicală primară, aprobate la Şedinţa Prezidiului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate din 30 iunie 2016; Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale; Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (în continuare – Regulament), aprobat prin HG nr.663 din 23.07.2010; Standardul de îngrijiri nursing, elaborat și aprobat în 2010 de Ministerul Sănătății în comun cu Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, departamentul de Formare Profesională şi Educaţie Continuă, Directiva 2000/54/ce a parlamentului european și a consiliului din 18 septembrie 2000, privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă Alte acte normative în acest sens. Va multumim O zi reusita sa aveti!
Date:
1 Jun 2020, 16:42
Question's name:
SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR
Question:
2. Precizați un program de lucru? Indicaţi ce periodicitatea de lucru şi ce program de lucru este corect? • 22.Regim de lucru: de luni până vineri de la 08.00 până la 19.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 17-19 (pe parcursul zilei în caz de necesitate). 23.Fiecare sâmbătă de la 08.00 până la 14.00 regim zi se face curățenie generală între orele 11-13 (pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenie de întreținere). sau (Curăţenii ordinare: De 2 ori pe zi Curățenia se petrece în birouri de 2 ori în zi începând cu ora 7:30-9:40;13:00-15:00.Personalul implicat in efectuarea curățeniei va purta EPP-curat (costum/halat,chipiu,încălțăminte ușor de prelucrat(piele/înlocuitor)marcată conform destinației(Salon sau Grup sanitar) și va respecta consecutivitatea efectuării curățeniei – de la curat spre murdar cu EPP tehnic și vestimentar diferinciat.; La orele 13:00-15:00 curăţenia se petrece cu folosirea detergenţilor, recomandaţi pentru suprafeţe; Curățenia se petrece de 3ori începând cu orele :7:30-9:30;12:30-14:30;16:30 -18:30; 3. Caietul de sarcini (obligații) privind prestarea serviciilor de curățenie în instituțiile medicale IMSP AMT Buiucani, Anexa 2 și Condiții speciale de îngrijire depinde îndeplinirea contractului - este indicată frecvența diferită? • Aveți nevoie să curățați toaletele de 3 ori sau de 6 ori? • Spălarea geamurilor de 2 ori pe an sau la fiecare 30 de zile? 4. Indicați numărul și dimensiunea covoarelor care fac obiectul curățării uscate de 2 ori pe an pentru subdevizeunea? Se usucă curățarea covoarelor cu îndepărtarea sau pe site-ul? 5. Care este numărul de covoare din subdiviziune? • Prestatorul asigură echipament, dispozitive, cărucioare pentru transportarea echipamentului și soluțiilor necesari, echipament pentru personal și echipament pentru protecția individuală, materiale pentru curățenie (detergenți, dezinfectanți, poliroli, ceara, sacose de gunoi, covorașe de protecție la intrare, materialul antiderapant, e.t.c.). După utilizare este necesar de dezinfectat echipamentul folosit. • 11. Covoraşe de protecţie la intrare-schimbarea zilnică 6. Ce tipuri de camere sunt incluse în ZONE CU RISC MEDIU și ÎNALT? Furnizați Anexa nr. 1 așa cum nu este în documente? • (A) ZONE CU RISC SCĂZUT - birourile medicale, oficii, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferinţă, recepţie, subsoluri, Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) în baza zilelor lucrătoare pe săptămână și orarul de lucru stabilit cu o intervenţie zilnică.B) ZONELE CU RISC MEDIU - Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) 6 (şase) zile în săptămână cu frecvența de 2 (două) ori pe zi , în baza orarului de lucru stabilit-coridoare de legătură-2 (două) ori pe zi C) ZONELE CU RISC ÎNALT - Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) nu mai puțin de 3 (trei) ori pe zi în baza necesităților efective de serviciu, zilelor lucrătoare săptămânale și orarul de lucru stabilit.) 7. Se specifică materialul din care podeaua este format din subdiviziune? Procedură specificată poate fi efectuată numai pentru piatră naturală. • (O dată la 3 luni: - Întreţinerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii şi lustruitul şi spălatul de fond al pardoselilor netratate) 8. Indicați numărul și tipul de balcon (vitrat sau deschis) pe subdiviziune? • (- Măturatul şi spălatul manual al balcoanelor/teraselor externe) 9. Explicați ce vrei să spui? • IMPORTANT: Operaţiile de înlăturare din camere a mobilierului care poate fi deplasat prevăd supravegherea din partea personalului medical şi sanitar în ceea ce privesc aparatele electro-medicale. 10. Câți mp există pentru unitatea de taierea iarbei? Cum poate fi oferit prețul dacă nu există acest articol la 4.2 și 4.1.? • In privinţa la taierea iarbei va fi oferit un pret la metru patrat pentru fiecare lucrare, va fi acordat ofertantului care va propune pretul cel mai mic luind intotdeauna in consideratie grila stabilită în contract 11. Indicați ce tipuri de distribuitoare sunt necesare (caracteristicile lor)? Indicați cantitatea de consum pentru o lună de hârtie igienică, șervețele de unică folosință și săpun antibacterian? • (completarea grupurilor sanitare (WC) cu hârtie igienică şi a săpunului lichid antibacterial,a sălilor de tratamente și sala de pansamente cu ștergare de unică folosință şi a săpunului lichid antibacterial care trebuie introdus în dozatoarele/suport special destinate și asigurate de Prestator. In caz de deterioare/furt adozatoarele/suport se vor inlocui cu altele noi de către Prestator) Dați răspunsuri exacte pentru fiecare întrebare?
Answer (3 Jun 2020, 13:23):
Buna ziua! Regim de lucru: de luni până vineri de la 08.00 până la 19.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 17-19 (pe parcursul zilei în caz de necesitate). 23. Fiecare sâmbătă de la 08.00 până la 14.00 regim zi se face curățenie generală între orele 11-13 (pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenie de întreținere). 24. Grupurile sanitare urmează a fi prelucrate de 6 ori pe zi. 25. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului în caz de necesitate. 26. Curățenie generală se petrece cu prelucrarea tuturor suprafețelor și instalațiilor, lămpilor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor, stelajelor, etc. 27. Dat fiind faptul că Instituția este medicală personalul prestatorului răspunde de calitatea serviciilor prestate și poartă toată răspunderea pentru cazurile de aplicare amenzilor de către organele de control și etc. 28. În caz de stări epidemiologice se va aplica un regim special, care va fi aplicat după coordonarea cu prestatorul. 29. Personalul, care efectuează curățenie în cabinetele infecțioase, fizioterapie, vaccinare, chirurgie, staționar de zi, laboratoare, fizioterapia, cabinet de sterilizare, stomatologie rămân la dispoziția medicului pentru toată ziua. Lucrătorii dați nu pot efectua curățenie în coridoare, holuri, scări, veceuri de folosire universală. 30. În perioada când merge reparația în clădirile beneficiarului se efectuează strângerea și evacuarea gunoiului, curățarea podelelor de vopsea și alte. 31. Florile amplasate în cabinete, coridoare, holuri și pe scări trebuie să fie udate zilnic. 32. Covoarele trebuie să fie curățate de 2 ori pe an prin spălare și curățenie chimică la spălătorii specializate. 33. Colaboratorii prestatorului efectuează colectarea inventarului moale murdar (ștergare, capoate, lingerie de pat, etc.), care se transmit la spălătorie. Inventarul moale curat se distribuie respective prin cabinete tot de către colaboratorii prestatorului. 34. Prestatorul efectuează la necesitate lucrări de vopsire a geamurilor, ușilor, pereților cu materialele Beneficiarului. 35. Prestatorul trebuie să asigure dozatoare pentru pregătirea soluțiilor dezinfectante. 36. Prestatorul trebuie să asigure schimbul de dezinfectanți o dată în trimestru conform cerințelor epidemico-sanitare cu înregistrarea în registru de evidență datei de schimbare a dezinfectantului și denumirii dezinfectantului. Odată cu schimbarea dezinfectantului prestatorul efectuează instructajul personalului angajat în privința modalității și regulilor de utilizare a dezinfectantului utilizat cu prezentarea asistentei medicale majore a IMSP AMT Buiucani listei cu semnăturile angajaților prestatorului privind instructajul efectuat. 37. Prestatorul trebuie să efectuează trimestrial verificarea concentrației substanțelor active de dezinfectanți în soluțiile gata de lucru și să le prezinte Beneficiarului. 38. Se interzice stocarea deșeurilor menajere și cu pericol biologic. Eliminarea deșeurilor se efectuează deodată după colectarea lor. 39. Se asigură colectarea materialului moale murdar (halate, ștergare, lingerie și etc.) cu transmiterea lor la spălătorie internă și înlocuirea lor cu cele curate aduse din spălătorie. Serviciile de curățenie zilnică includ: 1. Spălarea / curățarea pardoselilor holurilor, coridoarelor şi scărilor de acces; 2. Dezinfectarea pardoselilor –zilnic o dată pe zi; 3. Ştergerea pervazurilor-zilnic o dată pe zi; 4. Curăţarea balustradelor - zilnic şi minim o dată pe zi; 5. Dezinfectarea balustradelor - zilnic o dată pe zi; 6. Ştergerea uşilor si a ferestrelor-zilnic; 7. Prelucrarea mobilierului-zilnic; 8. Colectarea şi depozitarea gunoiului în locuri special amenajate-zilnic de 3 ori pe zi; 9. Întreţinerea grupurilor sanitare - zilnic de 6 ori pe zi; 10. Spălarea şi curăţarea faţadei şi vitraliilor - de două ori pe an. 11. Covoraşe de protecţie la intrare-schimbarea zilnică 12. Curăţenia cabinetelor medicale cu suprafaţă totală de 10319.51 m2 (CCD – 2975.51; CMF nr.4 – 1528,8 m2, CMF nr.5 – 3553,3 m2, CMF nr.6 – 2261,9 m2). 13. Numărul de personal care va deservi sa fie de minimum 45persoane: în CCD – 12 persoane, în CMF nr.4 - 9 persoane, în CMF nr. 5 – 15 persoane, în CMF nr.6- 9 persoane. 1. Părțile înțeleg și acceptă, că una din cerințele principale în instituțiile medicale, inclusiv în instituția Beneficiarului, este organizarea, îndeplinirea şi menținerea regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical şi asigurarea securității pacienților în prevenirea apariției şi răspândirii infecțiilor nosocomiale (bolilor intra spitaliceşti). 2. Funcția de bază a lucrătorilor pentru curăţenie ai Prestatorului este efectuarea calitativă şi la timp a curățeniei şi dezinfecției tuturor suprafețelor orizontale, verticale interne şi externe a încăperilor mobilierului în toate încăperile. 3. Metodele de curățenie se îndeplinesc manual cu folosirea inventarului necesar. 4. Dezinfecția poate fi folosită prin două metode:fizică-prin curățire, scuturare, aspirație şi prin folosirea etuvei (aburi la presiune): metoda chimică prin ștergere, înmuiere (scufundare) ori pulverizarea cu soluţie biodistructivă. 5. Prestatorul va avea grijă de aprovizionarea cu toate materialele de consum necesare pentru îndeplinirea serviciului care formează obiectul tenderului, şi de reaprovizionarea acestuia (pungi de culoare neagră pentru deșeurile menajere), hârtie igienică, săpun lichid antibacterian pentru mâini,prosoape pliante de unică folosință) nu mai rar de 2 ori pe săptămână și la necesitate. A) ZONE CU RISC SCĂZUT Include : Administrația cu birourile componente;Birourile șefilor de secții,a/șefe și departamente; medicilor încăperile de odihnă a a/medicale și infirmierelor, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferinţă, recepţie, subsoluri etc. 1. Curăţenii ordinare: 1 dată pe zi - Deşertarea şi curăţirea coşurilor pentru deşeuri menajere(hârtie,ambalaje) etc., transportarea deşeurilor urbane la punctele de colectare. - Înlăturarea umedă a prafului de pe: pervazurile interne; mobilier până la înălţimea omului, obiectele de uz casnic, aparatele prezente pe birourile medicilor (doar dacă sunt deconectate), aparatele de telefon sau eventuale cabine şi cu ulterioara salubrizare a acestora. - Eliminarea amprentelor şi petelor de pe ambele laturi ale uşilor şi mânerelor, eventuale vitralii sau pereţi divizori. - Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor. - Măturatul umed al prafului şi reziduurilor de pe pardoseli şi scări. - Eventuala aspirare mecanică a pardoselilor. - Aspirarea mecanică a covoarelor, covoraşelor şi nişelor unde sunt situate; - Spălatul manual sau mecanic al pardoselilor de toate tipurile, inclusiv ascensoare şi ascensoarele pentru încărcături. - Salubrizarea grupurilor sanitare, robinetelor, mobilierului şi pardoselilor din grupurile sanitare. În fiecare zi va trebui de efectuat următoarele operaţii conform indicaţiilor personalului din secţie: - Aerisirea încăperilor - 2-3 ori/zi deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiţionat şi având grijă de îndepărtat jaluzelele; - Închiderea ferestrelor la sfârşitul operaţiilor, aranjarea jaluzelelor dacă e cazul şi stingerea luminilor care nu sunt necesare. IMPORTANT: Salubrizarea grupurilor sanitare(WC) accesibile publicului va trebui efectuată de 3 ori pe zi și la necesitate mai des. IMPORTANT: În cazul condiţiilor climaterice deosebite (ploaie sau zăpadă), trebuie de menţinut curate intrările principale direct din exterior prin intervenţii repetate care să împiedice acumularea sau transportarea murdăriei în alte încăperi. 2. Curăţenii periodice De 2 ori pe săptămână: - Măturatul şi spălatul mecanic a coridoarelor subsolului. O dată la 30 de zile: Curățenia generală a birourilor : - Îndepărtarea păienjenişului şi prafului de pe tavan spre podea , pereţi şi colţuri greu accesibile, cutii, jaluzele, corpuri de iluminat, părţile accesibile ale caloriferelor şi termo-convectoarelor, gurile de aerisire,mobilierul prezent in birou. - Măturatul şi spălatul manual al balcoanelor/teraselor externe. - Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc.; - Degresarea ,dezinfecția și curățirea minuţioasă al blocului sanitar: • Dezinfectarea sifoanelor; • Dezinfectarea gresiei şi faianţei • Spălatul uşilor; • Spălatul minuțios şi dezinfectarea mobilierului prezent - Spălatul pereţilor din ascensoare, ascensoare pentru încărcături, - Spălatul geamurilor perimetral intern şi extern. O dată la 3 luni: - Întreţinerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii şi lustruitul şi spălatul de fond al pardoselilor netratate; B) ZONELE CU RISC MEDIU 1. Curăţenii ordinare: De 2 ori pe zi Curățenia se petrece în birouri de 2 ori în zi începând cu ora 7 30-940;13 00-1500.Personalul implicat in efectuarea curățeniei va purta EPP-curat (costum/halat,chipiu,încălțăminte ușor de prelucrat(piele/înlocuitor)marcată conform destinației(Salon sau Grup sanitar) și va respecta consecutivitatea efectuării curățeniei – de la curat spre murdar cu EPP tehnic și vestimentar diferinciat. - pentru curăţenia suprafeţelor se folosește dezinfecţia prin ştergere, folosind +100 ml. soluţie biodistructivă la l m2, aprobate de MS al RM. După dezinfecție se petrece aerisirea 5-10 min. La orele 13 00-1500 curăţenia se petrece cu folosirea detergenţilor, recomandaţi pentru suprafeţe. Se prelucrează toate obiectele şi mobilierul aflat în salon - noptierele, masa, paturile, dulapurile pentru haine. Aceleaşi cerinţe se adresează şi la coridor, holul la postul asistentelor medicale. - Deşertarea şi curăţirea coşurilor cu deşeuri menajere etc., transportarea deşeurilor urbane la punctele de colectare. - Salubrizarea pervazurilor interioare, părţilor accesibile ale caloriferelor şi termo-convectoarelor, - de pe aparatele medicale praful se înlătură umed şi se curăţă doar dacă nu funcţionează, în orice caz, sub supravegherea personalului medical din secţie, - Măturatul umed al pardoselilor cu bucăţi de pânză de unică folosinţă pretratate. - Spălatul manual pardoselilor cu inventar marcat destinației și locației. - Eliminarea amprentelor şi petelor de pe uşi, mânere şi întrerupătoare, telefon şi ulterioară salubrizare. - Salubrizarea mobilierului şi obiectelor de uz casnic până la înălţimea omului. - Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor, In regimul de curățenie se include: 1. Curățenia umedă a suprafețelor superioare şi interioare a noptierelor şi meselor în saloane cu șervețele speciale aparte cu folosirea soluției dezinfectante; 14. Curățenia umedă a uşilor şi minerilor; 15. Curățenia umedă a dulapurilor pentru haine în saloane, oglinzilor; 16. Curățenia umedă a suprafețelor în birourilor conform orarului indicat; 17. Ștergerea umedă a pereților, ștergerea caloriferelor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor pentru haine, nișelor pentru instalațiile de oxigen şi lămpile luminiscente. 18. Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare şi scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare; 19. Evacuarea deșeurilor menajere din birouri de 2 ori în zi şi la necesitate 20. Este interzis de a folosi pentru curățenie mături, perii uscate. IMPORTANT: Salubrizarea grupurilor sanitare comune (WC)va trebui să prevadă 3 intervenţii pe zi. 2. Curăţenii periodice: În fiecare zi vor trebui efectuate următoarele operaţii la indicaţia personalului din secţie:- 3-4 ori -Aerisirea încăperilor, deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiţionat şi având grijă de îndepărtat jaluzelele; - Închiderea ferestrelor la sfârşitul operaţiilor şi stingerea luminilor care nu sunt necesare. O dată la 30 de zile: Curățenia generală cu soluții biodistructive permise de MS a tuturor spațiilor cu prelucrarea tuturor suprafețelor, folosind detergent, clătirea cu apă, apoi dezinfecția, aerisirea. În cazul când se folosesc dezinfectanți cu component degresant, se aplică pe suprafeței soluția respectivă şi se așteaptă expoziția conform instrucțiunii preparatului apoi se clătește cu apă. - Îndepărtarea păienjenişului şi prafului de pe tavan, pereţi şi colţuri greu accesibile, cutii, jaluzele, părţile accesibile ale caloriferelor şi termoconvectoarelor, gurile de aerisire. - La curățenia generală în saloane o dată în lună se include ștergerea cu o lavetă umezită tavanul; - Spălatul şi salubrizarea ulterioară a mobilierului şi obiectelor de uz casnic care nu se pot mişca, - Spălatul a părţilor accesibile ale caloriferelor şi termo-convectoarelor, - Spălatul eventualelor vitralii şi pereţilor divizori interni, uşilor şi mânerelor, ascensoarelor şi ascensoarelor pentru încărcături. - Măturatul şi spălatul teraselor - Spălatul geamurilor interne şi externe. - Spălatul pereţilor lavabili din camere, coridoare, etc. Curăţenia de fond a grupurilor sanitare:Se utilizează preparate biodistructive aprobate de MS al RM,preparate pentru instalații sanitare specifice: - Dezinfectarea sifoanelor; - Dezinfectarea gresiei şi faianţei; - Spălatul uşilor; - Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc. și eliminarea mirosurilor neplăcute a urmelor de produse biologice; O dată la 3 luni: - Întreţinerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii şi lustruitul pardoselilor şi spălatul de fond al pardoselilor netratate (după înlăturarea preventivă a obiectelor de uz casnic). IMPORTANT: Operaţiile de înlăturare din camere a mobilierului care poate fi deplasat prevăd supravegherea din partea personalului medical şi sanitar în ceea ce privesc aparatele electro-medicale. C). ZONE CU RISC ÎNALT - Curăţenii periodice: Curățenia se petrece de 3ori începând cu orele :7 30-930;12 30-14 30;16 30 -1830; Cu folosirea detergentului o dată în zi , alte 2 ori după prelucrarea suprafețelor, se aplică preparate biodistructive, prin ștergere folosind 100 ml. la lm2 suprafață. In sălile de pansament şi sălile de tratament se aplică cerințe foarte stricte asemănătoare ca în sălile de operație. Utilajul folosit pentru curățenie este strict individual, marcat conform destinației (mop, lavete ) dezinfectat la nivel înalt ori sterilizat şi obligator aparte pentru fiecare sală. O dată la 6 zile: Curățenia generală cu soluții biodistructive permise de MS.: Curățenia generală se petrece o dată în săptămână conform graficului stabilit, folosind setul de șervețele şi meșe sterile, special destinate pentru fiecare sală. - Se curăță suprafețele orizontale prin ștergere cu soluție biodistructivă; aspirarea covoarelor; - La orele 12 30-14 30 se petrece curățenia totală a cabinetelor cu soluție detergentă şi dezinfectantă prin ștergere. Curăţenia grupurilor sanitare: - Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare şi scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare; - Evacuarea deșeurilor menajere de 2 ori în zi şi la necesitate Curățenia generală în cabinete, grupurilor sanitare se petrece o dată în lună cu curățenia tuturor suprafețelor - pereților, tavanului, geamurilor, mobilierului, podelei, cu folosirea detergenților şi preparatelor biodistructive Notă: In fiecare secţie în caz de depistare a unei boli infecțioase, regimul de prelucrare şi dezinfecţie a încăperilor, se va petrece conform cazului de infecție, la indicația medicului epidemiolog,administrației. - Nerespectarea orarului de muncă (plecare/părăsire locului de muncă sau neprezentare la timp fără motive întemeiate )de către angajații firmei de curățenie prevede sancțiuni in mărime de 10% din contract. O zi reusita
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".