Status Cancelled
Estimated value without VAT 15 843 000 MDL
Period of clarifications: 7 Apr 2020, 14:38 - 20 Apr 2020, 12:00
Submission of proposals: 20 Apr 2020, 12:00 - 11 May 2020, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8
Information about the cancellation
The reason of cancellation
În baza deciziei grupului de lucru al Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor” nr. ocds-b3wdp1-MD-1586258980571 din 11.05.2020 ce ţine de evaluarea rezultatelor licitației publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1586258980571 din 11.05.2020, în vederea achiziţionării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8, vă comunicăm următoarele:
Ținând cont de prevederile legale, grupul de lucru conform art.71(1) al Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, anulează procedura de atribuire a contractului, din motiv că numărul de ofertanţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru această procedură.
Date of cancellation
12 May 2020, 12:56
Information about customer
Title
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
Fiscal code/IDNO
1003600023559
Address
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str. Bucuriei 12a
Web site
---
The contact person
Full name
Drăgălin Cristian
Contact phone
+37322212296
Fax
+37322212296
Purchase data
Date created
7 Apr 2020, 14:29
Date modified
12 May 2020, 12:56
Achizitii.md ID
21021924
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".