+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 08.10.2019 16:21
to 18.10.2019 10:00
2
Bidding period
with 18.10.2019 10:00
to 24.10.2019 10:00
3 days left
3
Auction
25.10.2019 15:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 585 000 MDL
Period of clarifications: 8 Oct 2019, 16:21 - 18 Oct 2019, 10:00
Submission of proposals: 18 Oct 2019, 10:00 - 24 Oct 2019, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
Achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani, pentru anul 2020
Information about customer
Title
IMSP AMT Riscani
Fiscal code/IDNO
1003600153212
Address
MD-2068, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Alecu Russo 11
Web site
---
The contact person
Full name
Tatiana Cenușa
Contact phone
+37367146681
Fax
---
Purchase data
Date created
8 Oct 2019, 16:21
Date modified
9 Oct 2019, 12:18
Achizitii.md ID
21013039
CPV
79700000-1 - Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Type of procedure
Request price offers (services)
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
Date:
9 Oct 2019, 12:18
Question's name:
Valoarea este insuficientă
Question:
Buna ziua, solicităm ajustarea tarifului la cerințele legislației în vigoare prin efectuarea corectă a calcului conform H.G. nr. 232 din 24.04.2019 cu modificarea sumei din anunț care nu corespunde cerințelor legislației. Deasemenea luînd în considerație că la ședința Guvernului din 25.09.2019, executivul a aprobat modificări în Legea nr. 283 din 04.07.2003, solicit să luați în calcul lista obiectivelor de importanță strategică a statului care va intra în vigoare la 01.01.2020. Solicităm să modificați conform H.G. nr. 232 din 24.04.2019 cerințele caietului de sarcini cu majorarea prețului la oferta din anunțul de participare privind achiziționarea servicii de pază și supravegere la obiectele date.
Answer (15 Oct 2019, 14:18):
Vă informăm că planificarea achizițiilor serviciilor de pază și supraveghere este efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice. La stabilirea costului estimat al achiziției a fost efectuat în baza studierii pieții și experienței din anii precedenți (baza – contractele încheiate).
Date:
15 Oct 2019, 16:23
Question's name:
Valoarea este insuficientă
Question:
Conform DECIZIEI nr.03D-44-18 din 12.02.2018 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor punctul 2. Se anulează procesul verbal nr.17/04548/001 din 12.01.2018 în partea ce privește lotul nr.1, precum și toate actele subsecvente acestuia; Puctul 3. Se obligă IMSP AMT Rîșcani, în termen de pînă la 5 zile, să clarifice dacă prețul stabilit în oferta ”DVS Service” SRL este conform cu legislația în domeniul muncii și eventuala reevaluare a rezultatelor procedurii de achiziție nr.17/04548 din 29.12.2017 în partea ce ține de lotul nr.1, privind achiziționarea serviciilor de pază fizică, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii; Deasemenea Dvs v-ați condus de Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Articolul 37 prim. Consultarea pieței, dacă DA, pe cine ați invitat din experți privind consultarea serviciilor de pază și supraveghere?
Answer (18 Oct 2019, 09:58):
Vă informăm că în cazul lipsei ofertelor la cerințele solicitate, conform art. 71 a Legii achizițiilor publice nr.131 din 03.07 2015, grupul de lucru poate accepta oferta care este mai mare decît suma estimativă pînă la 30%.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".