+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 09.09.2019 17:09
to 19.09.2019 10:00
2
Bidding period
with 19.09.2019 10:00
to 01.10.2019 10:00
10 days left
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Bidding period
Estimated value without VAT 1 000 000 MDL
Period of clarifications: 9 Sep 2019, 17:09 - 19 Sep 2019, 10:00
Submission of proposals: 19 Sep 2019, 10:00 - 1 Oct 2019, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
(repetat) Achiziționarea ascensoarelor cu instalare, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți
Information about customer
Title
Primăria mun. Bălți
Fiscal code/IDNO
1007601003161
Address
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, p-ţa Independenţei, 1
Web site
---
The contact person
Full name
Ceremuș Liliana
Contact phone
+37323154623
Fax
+37323154623
Purchase data
Date created
9 Sep 2019, 16:59
Date modified
17 Sep 2019, 18:13
Achizitii.md ID
21012005
CPV
42400000-0 - Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
documentatia_standard_bunuri (rep) ascensoare
Bidding Documents
FDA, formulare, specificații, contract-model
9.09.19 17:09
DUAE (rep) ascensoare
Bidding Documents
www.duae.md
9.09.19 17:09
formularele pentru capitolul lucrări
Bidding Documents
Formulare pentru capitolul lucrări
9.09.19 17:09
Caiet de sarcini - (rep) ascensoare
Bidding Documents
Caiet de sarcini
9.09.19 17:09
anunt_de_participare - (rep) ascensoare
tenderNotice
Anunț
9.09.19 17:09
Date:
17 Sep 2019, 18:13
Question's name:
depunerea ofertelor 1
Question:
Buna ziua. Avem urmatoare intrebari: 1.Anunt de participare, p. 15, r. 17 din tabela: "Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă." - este vorba despre F3.14 sau despre un alt document?
Answer (18 Sep 2019, 09:04):
La r.17 (din tabela de la p.15) este solicitat: Informații privind asocierea - Conform informației din DUAE; în cazul în care există asociați, se va completa formularul F3.14 confirmat prin semnătură electronică și se vor anexa documente aferente asociatului Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă. Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 indicînd valoarea și cota procentuală a angajamentelor executate de fiecare asociat. Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract. Prin urmare, agentul economic (liderul asociației) va informa autoritatea contractantă despre asociere în DUAE, va prezenta un DUAE pentru asociat, va completa formularul F 3.14. Afenții economici se vor conduce de prevederile art.16 din Legea 131/15.
Date:
17 Sep 2019, 18:14
Question's name:
depunerea ofertelor 2
Question:
2. Anunt de participare, p. 15, r. 17 din tabela: "Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (formularul F3.15)" - acest formular lipseste in documentele de tender. Rugam sa-l incarcati.
Answer (18 Sep 2019, 09:22):
Agenția Supraveghere Tehnică întocmește și eliberează Avizul pe un formular tipizat (avizul conține informațiile prevăzute în formularul F 3.15). Nu a fost necesară încărcarea formularului f 3.15 în ”lista formularelor pentru lucrări”, pentru că nu secompletează de agentul economic.
Date:
17 Sep 2019, 18:14
Question's name:
depunerea ofertelor 3
Question:
3.Anunt de participare, p. 35: "OE vor anexa pe platforma electronică toate documentele solicitate de autoritatea contractantă". Dupa perioada de depunere a ofertelor platforma nu ne permite sa incarcam documentele si de obicei ofertantul cistigator le trimite prin posta electronica direct la AC. Rugam sa enumerați toate formularele care credeți că îndeplinesc cerințele p. 5 art. 65 Legii 131 si treuie sa fie incarcate pina la expirarea termenului de depunere a ofertelor.
Answer (18 Sep 2019, 09:24):
În perioada depunerii ofertelor, agenții economici vor încărca pe platforma electronică toate documentele solicitate în tabelul de la p.15 din Anunțul de participare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".