+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 13.08.2019 15:01
to 25.08.2019 11:58
21 hours left
2
Bidding period
with 25.08.2019 11:58
to 06.09.2019 00:58
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 4 182 658,33 MDL
Period of clarifications: 13 Aug 2019, 15:01 - 25 Aug 2019, 11:58
Submission of proposals: 25 Aug 2019, 11:58 - 6 Sep 2019, 0:58

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Subscribe
Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Information about customer
Title
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
Fiscal code/IDNO
1007600000794
Address
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 165
Web site
---
The contact person
Full name
Snejana Balan
Contact phone
022205267
Fax
---
Purchase data
Date created
13 Aug 2019, 15:01
Date modified
23 Aug 2019, 11:58
Achizitii.md ID
21011096
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
Documents of the procurement procedure
duae.doc
Bidding Documents
duae.doc
13.08.19 15:01
caiet de sarcuini.docx
Bidding Documents
caiet de sarcuini.docx
14.08.19 09:44
anunt de participare cam 7.docx
Bidding Documents
anunt de participare cam 7.docx
23.08.19 11:58
documentația standard (1).docx
Bidding Documents
documentația standard.docx
23.08.19 11:58
Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7
Date:
14 Aug 2019, 09:23
Question's name:
caiet de sarcini
Question:
Buna ziua anexati va rog lista cu volumele de lucrari
Answer (14 Aug 2019, 09:35):
Buna ziua. deschideti va rog documentele anexate are alta denumire DUAE acus face modificarile la denumirea documentelor incarcate
Date:
16 Aug 2019, 23:21
Question's name:
Cifra de afaceri
Question:
Conform legii Achizitiilor Publice nr. 131 din 03.07.2015 art. 21, Autoritatea Contractanta sunt in drept sa indice in documentele de calificare o cifra medie de afaceri in valoare nu mai mare de 0.75% din viitorul contract estimat fara TVA. Solicitam explicatii, cu justificari legale? La cifra dubla ta solicitata?
Answer (22 Aug 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari
Date:
17 Aug 2019, 09:57
Question's name:
Articolul 21. Capacitatea economică şi financiară
Question:
(2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respecti
Answer (22 Aug 2019, 11:32):
Au fost efectuate modificari in cerinte
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".