1
Enquiry period
with 12.07.2019 17:58
to 24.07.2019 10:58
2
Bidding period
with 24.07.2019 10:58
to 08.08.2019 10:58
3
Auction

4
Evaluation

5
Contract

Status Evaluation
Estimated value without VAT 1 250 000 MDL
Period of clarifications: 12 Jul 2019, 17:58 - 24 Jul 2019, 10:58
Submission of proposals: 24 Jul 2019, 10:58 - 8 Aug 2019, 10:58

Supplier technical support:

(+373) 79999801


This procedure is carried out without auction. Your offer is final and must contain the entire list of required documents.

Lucrări de montare a echipamentului electric pentru topirea zăpezii la Centrele Multifuncționale
Information about customer
Title
Agentia Servicii Publice
Fiscal code/IDNO
1002600024700
Address
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Web site
---
The contact person
Full name
Chirosca Irina
Contact phone
022504658
Fax
---
Purchase data
Date created
12 Jul 2019, 17:58
Date modified
12 Jul 2019, 18:51
Achizitii.md ID
21009908
CPV
45259300-0 - Reparare şi întreţinere a centralelor termice
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Documents of the procurement procedure
duae.signed.pdf duae.signed.pdf
Bidding Documents
12.07.19 17:58
documentatia standart lucrari.doc
Bidding Documents
12.07.19 17:58
duae.doc
Bidding Documents
12.07.19 17:58
Date:
12 Jul 2019, 18:51
Question's name:
Anuntul de participare
Question:
Buna ziua, punctul 8 din anuntul de participare nu corespunde legii 131, astfel de cerinţă nu are suport legal, iar pe de altă parte, aceasta ar avea drept efect limitarea participării operatorilor economici la procedura de achiziţie publică în cauză. Rog eliminarea cerinței.
Answer (15 Jul 2019, 15:41):
Bună ziua, Agenția Servicii Publice, în calitate de autoritate contractantă și în corespundere cu prevederile art. 22 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice susține menținerea cerinței respective, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a potențialelor ofertanți pentru minimizarea riscurilor ce ține de eventuala executare neconformă a contractului care urmează a fi încheiat.
Date:
15 Jul 2019, 20:08
Question's name:
Anuntul de participare punctul 8
Question:
In scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a potențialelor ofertanți pentru minimizarea riscurilor ce ține de eventuala executare a lucrarilor sunt alte criterii, rog sa va conformati. Lista lucrarilor efectuate conform F 3.10.
Answer (16 Jul 2019, 08:36):
ASP s-a expus în termenul stabilit de cadrul normativ pe marginea acestuia subiect prin menținerea cerinței respective în documentația de atribuire.
Date:
21 Jul 2019, 18:11
Question's name:
Anuntul de participare punctul 8
Question:
ASP trebuie sa se supună legii 131?
Answer (22 Jul 2019, 10:58):
Toate procedurile de achiziţii publice, iniţiate de Agenţia Servicii Publice, se pretează aplicării Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Astfel, conform art. 17 alin (1), pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În funcţie de obiectul achiziţiei publice, în sensul art.1, şi de tipul procedurii alese conform art.46 alin.(1), autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare şi selecţie. În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de lucrări, conform art. 22 alin. (3) lit a), în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cerinţă introdusă în Anunţul de participare la pct. 8 (Dovada activității pe piața RM de minim 5 ani, respectiv cu prezentarea copiilor contractelor (minim 2) privind executarea lucrărilor similare). Totodată, ofertantul are obligaţia de a elabora oferta conform prevederilor din documentaţia de atribuire, corespunzător art. 44 alin (1), or, această cerinţă se regăseşte şi în Documentaţia standard pentru realizarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări (pct. 3 Criterii şi cerinţe de calificare), publicată la procedura în cauză. Menţionăm că structura şi conţinutul documentaţiei de atribuire sunt stabilite în documentaţia standard aprobată de Ministerul Finanţelor în conformitate cu art. 50 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".