Information about customer
Title
Agenția de Investiții
ID
1006601001078
Address
MOLDOVA, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012
The contact person
Ion IORDACHI, ion.iordachi@invest.gov.md
Purchase data
ID
ocds-b3wdp1-MD-1601029204075
Title
Boilere de apă caldă
Note
CPV Code
42100000-0 - Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice
Rationale
Список fs
Стоимость fs
3000.0 MDL
Период fs
С 25 Sep 2020 до 30 Dec 2020
Funding source ID
ocds-b3wdp1-MD-1601029204075-FS-1601029688969
IBAN
MD03TRPBAA336110B15841AB
Status Planning
Start the procedure: 25 Sep 2020 31 Dec 2020
Date of publication: 25 Sep 2020 13:19
Date of last modifications: 25 Sep 2020 13:30